VarioClean® – NOx (heSNCR) injectiesysteem
Geregeld proces van een heSNCR

VarioClean – NOx (heSNCR) injectiesysteem

De denitrificatieoplossing die samen met u groeit.

De limietwaarden voor NOx-emissies en ammoniakslip (NH3-slip) zullen naar verwachting de komende jaren verder worden verminderd. Om toch een winstgevende productie van cement mogelijk te maken, moeten processen worden geobserveerd en geoptimaliseerd met intelligente regelstrategieën. Voor dit doel heeft Lechler zijn krachten gebundeld met STEAG om een SNCR-concept te ontwikkelen dat op betrouwbare wijze de naleving van de geldende grenswaarden waarborgt: VarioClean - NOx.

Technische Gegevens (pdf, 3 MB)
Contact
Lechler S.A./N.V., België
Fon +32 10 225022
Fax +32 10 243901
info(at)lechler.be
Datenerfassungsblatt für die Auslegung eines Entstickungssystems

Drie stappen voor elke vereiste
Afhankelijk van (wat vereist is door) de juridische situatie, kan het modulaire systeem VarioClean - NOx flexibel worden opgewaardeerd over de drie configuratieniveaus. Basic, Efficiency en High Efficiency SNCR. Het basisframe en de basismodules zijn identiek voor alle drie configuraties. Het verschil ligt in het aantal lansen en injectieniveaus, alsook in de software- en sensorpakketten voor de succesvolle regeling van alle noodzakelijke beïnvloedende factoren.

Basic SNCR (groen niveau)
De regeling van rookgasdenitrificatie is gebaseerd op een NOx-meting in het rookkanaal. Zowel waterige ammoniak als ureum kunnen worden gebruikt als een reagens voor de denitrificatie. Alle bestaande lansen worden aangestuurd door de conventionele besturing – afhankelijk van de gemeten NOx-concentratie. De Basic SNCR wordt voornamelijk gebruikt waar relatief hoge NOx-grenswaarden of geen grenswaarden voor de NH3-slip in acht moeten worden genomen en de temperatuuromstandigheden zeer stabiel zijn. Het basisframe van de ventielstand en de geïnstalleerde fittingen zijn ontworpen voor latere upgrading. Verdere lansen kunnen worden geïntegreerd met behulp van extra verdelerstukken. Omdat vanaf het begin individueel regelbare lansen kunnen worden gebruikt, kan een Basic SNCR-systeem probleemloos worden uitgebreid naar beide volgende configuraties.

Efficiency SNCR (groen + geel niveau)
In het geval van hogere eisen aan de te respecteren grenswaarden en minder stabiele temperatuuromstandigheden, is de "efficiency SNCR" (eSNCR) met een groter aantal lansen ideaal. De lansen zijn op ten minste twee niveaus geïnstalleerd en elke lans wordt afzonderlijk met het reagens geleverd. Bovendien is een op software gebaseerde "intelligente controller" via een interface verbonden met het PCS en wordt voorzien van actuele processignalen. Dit maakt het mogelijk om de NOx-concentratie in het ruwe gas te schatten en maakt dus een meer nauwkeurige en economische dosering van het reagens mogelijk.

High Efficiency SNCR (groen + geel + rood niveau)
De "high efficiency SNCR" (heSNCR) voldoet aan de hoogste NOx-reductie-eisen, terwijl tegelijkertijd het reagensverbruik tot een minimum beperkt blijft. Het heeft andere lansen, die normaal op minstens drie verschillende niveaus worden geïnstalleerd. De besturing is uitgebreid met online CFD die de temperatuur en stromingscondities in het injectiegebied simuleert. Samen met de geschatte hoeveelheid NOx in het ruwe gas en de NOx-concentratie gemeten in het schone gas bij het rookgaskanaal, kan het sproeigedrag van elke lans individueel worden geregeld voor een optimaal gebruik van het reagens.

Voordelen

  • Systemen groeien mee met de wettelijke vereisten
  • Geen onnodige investeringen
  • Modulair ontwerp in drie upgradebare configuratieniveaus
  • Optimaal reagensgebruik resulterend in verlaging van de bedrijfskosten
  • Hoge NOx-reductie (geschikte oplossingen voor vereisten van verschillende complexiteit)
  • Lage NH3slip (aangepaste oplossingen voor vermindering van NH3 slip)

Professionele rapporten

Zeer efficiënte SNCR-systemen
Zeer efficiënte SNCR-systemenGlobal Cement MagazineDr. Ullrich SpeerNu lezen (pdf, 1 MB)