Avdelningen för Processteknik

Allt strängare utsläppskrav innebär enorma utmaningar för en mängd olika branscher. Kraftverk, cementfabriker och avfallsförbränningsanläggningar påverkas lika mycket som varvsindustrin.

Lechler Miljöteknik

Med sitt breda sortiment av dysor och effektiva gasbehandlingssystem erbjuder Lechler det perfekta svaret för alla applikationer. Vi rådger kunderna individuellt och utvecklar lösningar för att tillförlitligt uppfylla även de strängaste utsläppskraven. Med vårt breda sortiment av dysor, dyslansar, ventilskids och droppavskiljare, erbjuder vi lösningar för gaskylning och -behandling samt denitrifiering och avsvavling av rökgaser.