1AW Dysa
1AW enstaka dysa
1AW enstaka dysa, Funktionsritning
Spraybild 1AW enstaka dysa
1AW klusterdysa
Spraybild 1AW klusterdysa

1AW dyslansar

Special pneumatisk dysa för SCR applikationer.

Lechlers 1AW dysa fungerar enligt en nyligen utvecklad och patenterad atomiseringsprincip. Den delar den levererade atomiserings luften i ett primärt och sekundärt luftflöde. Tack vare den specifika inflödesgeometrin går den sekundära luften ut genom ett ringformigt gap vilket orsakar en mycket fin atomisering i sprayområdet. Denna pneumatiska dysa möjliggör det finaste droppspektra och kortaste avdunstningsavstånd samtidigt som det tillåter mycket bra kontroll av flödet. Klusterhuvuden designade speciellt för dessa dysor multiplicerar flödet och anpassar spraymönstret till kraven vid injektionsstället.

Teknisk data (pdf, 2 MB)

Egenskaper

Spray vinkel för de enskilda dysorna
Spray vinkel för de enskilda dysorna15° fullkon
Turn-down ratio
Turn-down ratio10:1
Typiska tryckområden
Typiska tryckområdenVätska 1-5 bar, g; Atomiserings luft 1-5 bar, g
Mycket små droppar
Mycket små droppar
Design
Designlans med enskild dysa eller klusterdysa
Justering av droppspektrumet
Justering av droppspektrumetmed att ändra på luft/vätska förhållandet

För att uppnå en optimerad fördelning av reagensen över kanalens tvärsnitt kan det atomiserade flödet fördelas över klusterhuvuden med upp till fyra individuella 1AW dysor.

1AW klusterhuvuden är tillgängliga som följande versioner:

  • Runt huvud med 3 dysor med en total sprayvinkel på ca. 30°
  • Runt huvud med 3 dysor med en total sprayvinkel på ca. 40°
  • Platt huvud med 3 dysor med en total sprayvinkel på ca. 55°
  • Runt huvud med 4 dysor med en total sprayvinkel på ca. 40°

Användning

  • „„Injektion av ammonikvatten för DeNOx processer (SCR)

Applikationer

SNCR processen

Denitrifiering DeNOx SNCR

SCR processen

Denitrifiering DeNOx SCR

Funktionen av 1AW dyslansar

Dyslansarna är konstruerade och tillverkade enligt specifikation. De uppfyller även reglerna för DeNOx-applikationer.