FAQ – Vanliga frågor och svar

Vanliga frågor om användningen av Lechlers munstycken och munstyckessystem i jordbruket och svaren på dessa finns i följande sammanställning.

Allmänt

 • Vad är meningen med CV (korsfördelning)?

  CV är variationskoefficienten och beskriver jämnheten i vätskefördelningen längs bommen. I vissa länder är detta ett kriterium i den obligatoriska spraykontrollen och måste vara under 10 %.

  Lechler dysorna matchar den ännu högre tyska JKI-riktlinjen för nya dysor att vara under 7 % vid alla sprayhöjder (120° dysa: 40 – 50 – 60 cm) och tryckinställningar (beroende på dystyp; tryckområdet för en dystyp nämns i våra kataloger).

 • 110 graders dysor kontra 120 graders dysor – Vilka är fördelarna?

  Sprayvinkeln på 120° ger en bättre överlappning längs bommen vid den rekommenderade 50 cm bomhöjden över målet jämfört med 110°.

  Därför är sprayens täckning och jämnhet bättre, även om det kan förekomma viss variation i höjden under spraydrift på grund av antingen bomrörelse eller rullande fält.

 • Av vilket material är Lechlers plast dysor tillverkade?

  Lechlers plastdysor är tillverkade av högpresterande POM.

  Materialet uppvisar utmärkt slitstyrka samt kemisk beständighet mot alla vanliga växtskyddsmedel och flytande gödningsmedel.

 • Vad är den förväntade livslängden för en plastdysa jämfört med en keramisk dysa?

  Slitage beror alltid på trycket och vätskan som går genom en dysa.

  Vid högre spraytryck observeras högre slitage. Om fler pulverprodukter eller vatten med sand från en brunn sprayas, finns det fler små partiklar i som kommer att orsaka mer nötning. Flera fälttester visar att livslängden för en keramisk spets lätt kan vara 2 till 3 gånger längre jämfört med plast.

 • Online-shop Lechler – Vem kan beställa?

  Industrikunder har tillgång till Lechlers onlinebutik. Det finns ingen onlinebutik för lantbruksteknik.

 • Igensättning av dysan – hur undviker man igensättning? Hur rengör man rätt?

  När borde dysorna rengöras?

  • Om de visar ett visuellt ojämnt spraymönster (spray)
  • Före övervintringen

  Hur rengörs dysorna ordentligt? Med dysborste eller tandborste

  • Blås igenom med tryckluft mot sprayriktningen
  • Stöd: Blötlägg i vanlig sprayrengöringsmedel (ingen syra!)
  • Ultraljuds bad

  Undvik kontaminering/täppning:

  • Skölj genast efter användning t.ex. använd kontinuerlig rengöring
  • Var uppmärksam på blandningsordningen för medlen (se rekommendationer från kemikaliens tillverkare)
  • Avkalka eller tillsätt regnvatten till mycket hårt vatten
  • Var uppmärksam på en bra omrörarfunktion i spraytanken
  • Använd lämpliga dyssilar – se rekommendationer på spraytabeller
    

  Rekommendationer och praktiska erfarenheter sammanfattas i vår artikel "Det går inte utan dysrengöring".

 • Filtermaskstorlekar – vilken är den korrekta dyssilstorleken? Vilken är rätt tryckfilterstorlek?

  Sugfiltret (pumpskyddet) ska alltid vara grovt (25 M). Tryckfiltret måste ta över huvudfiltrets prestanda i systemet - stor filteryta, spolning möjlig. För små dysstorlekar och utan dyssil rekommenderas ett 80 M tryckfilter (ISO färg gul).

  I allmänhet rekommenderas användning av dyssilar. Rekommendationen av korrekt dyssilstorlek (25 M, 60 M, 80 M) finns i våra spraytabeller beroende på dysstorlek.

  Spraytabeller

 • Vilka faktorer påverkar droppspektrumet signifikant?

  En spraydysa finfördelar vätska till droppar av olika storlekar. Området från den minsta till den största droppen representerar droppspektra.

  Droppspektrat påverkas av flera faktorer:

  • Typ av dysa (hålkon, flatstråle, dubbel flatstråle, etc.)
  • Sprayvinkel
  • Tryck
  • Vätskans ytspänning
  • Vätskans viskositet
  • Vätskans densitet

  Exempel:

  Sprayens volymetriska medeldiameter (VMD) minskar med ökande spraytryck och sprayvinkel, minskande viskositet och ytspänning och ökande densitet av vätskan.

  När vätskans viskositet och sprayvinkeln minskar, blir droppstorleksspektrumet smalare.

 • Vilka fördelar erbjuder pulsbreddsmodulering (PWM)?

  PWM kan användas för att styra flödet av en dysa på en sprayer. Tack vare den snabba stängningen och öppningen (10 – 30/sek) av ventilen, kontrolleras flödet exakt, varierande mängder sprayvätska appliceras vid samma tryck och bibehåller droppstorleken med bara en dysstorlek.

  Fördelar

  • Omkoppling och styrning av en dysa med variabelt flöde
  • Konstant droppstorlek och appliceringshastighet med variabel driftshastighet
  • Avdriftsminskning och konsekvent täckning vid konstant droppstorlek
  • Kurvkompensering för att undvika underdosering och överdosering vid den yttre och inre delen av bommen, t.ex. vid körning runt hinder och kurvtagning
  • Variation av appliceringsmängden för platsspecifik tillämpning
  • Stor variation av flödet för en dysa utan betydande förändring av droppstorlek
  • Punktsprayning – för småskalig applicering av växtskyddsmedel på plats

Applikation – Växtskydd

 • Vilken dysa fungerar bäst för kontroll av renkavle?

  För applikationer före och efter uppkomst undviker dubbel flatstråledysor sprayskuggor t.ex. på klumpiga jordar och täcker de små vertikala bladen av renkavle på båda sidorna i färdriktningen.

  IDKT: De två symmetriska flatstrålarna, en 30° framåt och den andra 30° bakåt för sprayhastigheter upp till 12 km/h.

  IDTA: asymmetriska flatstrålar, en 30° framåt och den andra 50° bakåt för sprayhastigheter på 10 km/h och över.

 • Vad är skillnaden mellan dubbel flatstråledysor och flatstråledysor?

  Dubbel flatstråledysor

  • Bra täckning i öppna grenverk och övre tredjedelen av grenverket
  • Undvikande av sprayskuggor
  • Bra avsättning på vertikala ytor

  Flatstråledysor

  • Bra genomträgning
  • Bra avsättning i de nedre delarna av växtkronan

  Närhelst små vertikala mål behöver täckas (t.ex. renkavle) ger dubbel flatstråledysor bättre täckning. Vidare undviks sprayskuggor vid små örter eller klumpig jord. Öronbehandling, potatisuttorkning visar också bättre resultat med dubbel dysor.

  Mera information:

  IDTA dysa

  IDKT dysa

 • Är en luftinjektor dubbeldysa mer sannolik att täppas till jämfört med en vanlig luftinjektordysa på grund av de två mindre utloppsöppningarna, t.ex. 04 dubbel = 2 x 02 utgångsöppningar?

  Visst, i en lufinjektor dubbeldysa är de flatstråleformande öppningarna mindre jämfört med en vanlig luftinjektor flatstråledysa. En 04-dubbel har ungefär två gånger 025 utgångsöppningar.

  Mängden vatten som går genom luftinjektorn dysan bestäms av doseringsöppningen i toppen av dysan och inte av dysspetsen. Doseringsöppningen matchar flödet enligt ISO-standarden. Mynningen för att bilda flatstrålen är alltid större vid en vanlig luftinduktionsdysa.

 • Vad är skillnaden mellan IDTA och IDKT

  IDKT

  • Symmetrisk dubbel flatstråledysa 30°/30° fram och bak i färdriktningen, rekommenderas upp till 12 km/h
  • Avdriftsäker upp till 3 bar
  • Medel till ultragrov droppapplicering för optimal täckning (t.ex. små ogräs i sockerbetor, gräs i spannmål, etc.)
  • 90 % avdriftsminskning – IDKT 120-02 till -06

  IDTA

  • Asymmetrisk dubbel flatstråledysa 30°/50° fram och bak i färdriktningen, rekommenderas från 10 km/h och över
  • Avdriftssäker över ett stort tryckområde
  • 95 % avdriftsminskning – IDTA 120-05
  • 90 % avdriftsminskning – IDKT 120-025 till -04

  Båda Lechlers dubbel flatstråledysor arbetar avsiktligt med en 30° sprutvinkel framåt och därmed mot luftmotstånd och vind. Detta säkerställer en optimal avsättning och täckning på framsidan av grödan. Den plattare 50° sprayvinkeln baktill på IDTA säkerställer spraytäckning vid högre körhastigheter över 10 km/h på baksidan.

  Mera information:

  IDTA dysa

  IDKT dysa

 • Vad är skillnaden mellan långa luftinjektordysan (ID, IDN, ID3, IDTA) och kompakta injektordysan (IDK/IDKN, IDKT)?

  Dysserien skiljer sig i längden på dyskroppen och därför i storleken på injektorn.

  De långa versionerna av luftinjektordysorna ID3 och IDTA arbetar över ett större tryckområde och förblir grova även vid 8 bar. Det rekommenderade tryckområdet är 4 – 8 bar.

  De kompakta versionerna av luftinjektordysorna IDK/IDKN och IDKT fungerar idealiskt driftstabilt vid det lägre tryckintervallet från 1,5 – 3 bar. Vid högre spraytryck ökar andelen små droppar och orsakar drift under ogynnsamma väderförhållanden eller högre hastigheter framåt.

  Långa luftinjektorer är mycket mer flexibla i användning och driftstabila med avseende på ändrade hastigheter eller l/ha hastigheter. De kompakta luftinjektordysorna (IDK/IDKN, IDKT) har ett snävare användbart tryckområde och "dimma" tidigare.

 • Vilka är fördelarna och begränsningarna med IDKT- och IDTA-dysorna?

  Fördelarna med IDKT

  IDKT 120 är en symmetrisk dubbel flatstråledysa i kompakt design och i storlekarna 02-06 med godkännande på 90 % registrerat i JKI-katalogen för avdriftsreducerande teknologi. Den uppnår mycket god täckning av små gräs/örter eller på vertikala ytor – den dubbla flatstrålen minskar effektivt sprayskuggor. Optimalt tryck 1,5 – 3 bar, vid tryck >3 bar kan medvetet appliceras medelstora droppar för att träffa minsta mål. Finns som tillval i plast (POM) eller keramik (storlek 03-06).

  Fördelar med IDTA

  Som en asymmetrisk dubbel flatstråledysa, speciellt fördelaktig för hastigheter >10 km/h för att minska sprayskuggor även här. Som en lång dysa på 3 – 8 bar, även när trycket höjs, är det liten förändring i droppspektrat. Minskad sprayvinkel bakåt kompenserar för dropparnas längre "bana" – ingen översprayning av fältkanten, plus vindstabil.

  Begränsningar IDKT

  Idealisk i lågtrycksområdet 1,5 – 3 bar. Vid högre tryck > 3 bar, medelstora droppar och låg avdriftsreduktion. Genomträgningen i växtkronan är mindre jämfört med en enkel flatstråle IDK/N.

  Begränsningar IDTA

  Vid 3 bar och högre, mycket bra deponering. Genomträgningen i växtkronan är mindre jämfört med en enkel flatstråle ID.

 • Vilka är skillnaderna och begränsningarna för ett 80/90 graders dysa jämfört med 110/120 graders dysa på en bomspruta?

  80°/90° flatstråledysor är lämpliga för 25 cm dysavstånd längs spraybommen. De flesta av dessa dysor är gjorda av keramik. 110°/120° flatstråledysor är lämpliga för antingen 25 cm eller 50 cm dysavstånd längs spraybommen. De flesta av dessa dysor finns i plast (POM) och keramik (C).

 • Dubbel flatstråledysor – Dysorna i mittsektionen av bommen sprayar på sprayramen. Vad kan jag göra?

  Om bomhöjden är låg vid applicering av ogräsmedel på hösten eller våren/första svampdödande medel, träffar dubbelflatstråledysans främre spray inga redskapsdelar – konsekvent användning av dubbelflatstråletekniken är möjlig. Vid högre bomläge och litet avstånd mellan dysorna och sprayramen är det möjligt att man sprayar på spraydelar.

  Lösningar

  • Vrid på centerdysans rör eller
  • Byt ut luftinjektorn dubbel flatstråledysorna i mittsektionen (4 – 6 stycken) mot vanliga luftinjektor flatstråledysor – blandad utrustning. Täckningskvaliteten i detta område säkerställs även med vanliga flatstråledysor då plantorna skakas vid körning över hög vegetation och därför också täcks optimalt. Detta blandade spraysystem är officiellt godkänt av JKI och registrerat som avdriftsreducerande appliceringsteknik.
 • 25 cm dysavstånd på bomspray – För-/nackdelar

  Ursprungligen utvecklad för applicering av gödningsmedel med dragslangar, har appliceringen av växtskyddsmedel med minskat dysavstånd spridits alltmer under de senaste åren. Syftet är att minska avdriften med bra bomstyrning och lågt målavstånd – målområdesavståndet har stor inverkan på avdriften. JKI-godkända dysor med 120 graders sprayvinkel fungerar upp till 40 cm målavstånd på 50 cm dysavstånd med bra sidofördelning. Även vid 25 cm dysavstånd kan dessa dystyper arbeta individuellt (var 50:e cm, till exempel vid långsam färd eller låga l/ha-hastigheter) eller i valfri kombination med andra 120 graders dysor vid snabbare färd eller högre vattenhastighet. Minimi- och maxhöjderna för JKI-godkännandet kan tillämpas. Dysor med samma optimala tryckområde bör kombineras (t.ex. 2 x "korta" eller 2 x "långa" dysor). Vid lägre målområdesavstånd på mindre än 40 cm måste dyseffekten vara densamma var 25:e cm / samma dysstorlek som t.ex. IDK 90-015/02 eller även 2 x en 03 dysa med 120 graders sprayvinkel.

  Fördelar

  Minskning av avdrift om bommen styrs säkert vid 50 cm eller mindre, "dysväxel" (växling) för optimal dysstorlek/tryck beroende på krav, dysbyte från hytten.

  Begränsningar

  Vid långsam färd/låga vattenmängder också "bara" 50 cm dysavstånd möjligt, då dysstorleken annars blir mycket liten. God filtrering och utrustningshygien är nödvändig, eftersom mindre dysstrolekar används.

 • Jag skulle vilja utrusta min vingårds-/fruktspruta med avdriftsreducerande dysor. Vilka dysor ska jag använda?

  Rekommenderade Lechler avdriftsreducerande dysor för användning i luftblästersprutor är flatstråletyper som ID 90, IDK 90 och AD 90 samt hålkons typ ITR 80. Det kompakta IDK 90 injektordysor ger en hög biologisk effekt genom grov till medium droppapplicering vid 8 – 15 bar. Samtidigt, beroende på fläkttyp, är upp till 95 % avdriftsminskning möjlig.

  Om kontaktmedel används främst (t.ex. ekologiskt jordbruk) rekommenderas AD 90-serien. Beroende på spruttrycket förbättrar en grov applicering med medel till fina droppar täckningen. Dessutom är flödeshastigheten i munstycket mycket hög, vilket gör munstycket mycket robust även vid svåra spraytanklösningar eller blandningar.

  Du kan välja rätt dysstorlek med vår dyskalkylator för fruktträdgårdar, vinodling, specialgrödor.

  Listor med avdriftsreducerande dysor och kombinationer av fläkttyper för olika länder finns i vår supportavdelning.

Applikation – Vätskeformig gödsling

 • Lechlers FD-dysor är dysor av "flatstråle"-typ – är det mer sannolikt att dessa dysor orsakar skador på skörden i jämförelse med dribblingsstänger eller streamtyps dysor?

  Droppspektrat hos Lechler FD-gödseldysor är extremt grovt och jämförbart med droppstorleken på streamdysor.

  Den största fördelen med FD är att dropparna släpper ut nästan horisontellt vid ett lågt tryck, så att de faller ner i taket precis som regn genom gravitationen. Detta är en viktig fördel när man applicerar flytande gödningsmedel. Ofta orsakas anvulkning av mekanisk skada på det vaxartade lagret på grund av hög kinetisk energi och stötar i droppen eller strömmen. Detta ännu mer om applicering sker efter en regnig period eller när det är mycket dagg i kapellet, vilket försvagar det vaxartade lagret.

  För sen spridning av gödningsmedel när skörden redan är stor (t.ex. sen spridning i spannmål), rekommenderas att använda ett slangfallsystem som 5S och 5SL eller DroplegUL. Med dessa system kan skador undvikas eftersom gödselmedlet appliceras i växtkronan och inte på toppen av grödan.

  Mera information:

  FD dysa

 • Vilka är fördelarna med VR-dysorna jämfört med FD-dysorna?

  Fördelarna VR

  • Dysa för flytande gödsel med variabelt flöde
  • Täcker 5 FD ISO storlekar
  • Flexibel appliceringsmängd vid växlande hastigheter utan att byta dysor
  • Lämplig för precisionsodling

  Nackdelarna VR

  • Överflödigt med flera dyshållare
  • Rekommenderas endast för enheter med variabel flödeskontroll
 • Är det möjligt att applicera flytande gödningsmedel med en PRE-dysa (Pre-emergence)?

  Ja. Till skillnad från FD-dysan som inte är godkända eller lämpliga för växtskyddstillämpningar.

 • Vilka förhållanden bör råda när man applicerar flytande gödningsmedel?

  Optimala förhållanden för korrekta UAN-applikationer är:

  • Temperaturer mellan -5° C och 25° C
  • Frosttorra växter (undvik dock alternerande frostförhållanden)
  • Gärna applicering → Vaxskikt bildat för att undvika bladnekros
  • Efter en regnig period, vänta 1-2 dagar för att tillräckligt med vaxskikt ska bildas
  • Applicering för sådd till 3 dagar efter
  • Blandningar av UAN med vatten åtminstone i förhållandet 1:3, bättre 1:4.

  Tekniska krav för applicering:

  • Spridning av grova droppar vid lågt tryck - möjligt med dysor för flytande gödsel upp till 4 bar → droppar ska rulla av mot marken
  • UAN ren i kombination med en herbicid bör appliceras med ID eller IDK/IDKN dysor upp till max. 200 l/ha. Observera tryckrekommendationerna för dysorna.
  • För applicering av UAN rekommenderas rena VR/FD/PRE eller FS dysor
 • Vilken teknik används för att applicera flytande gödsel på rätt sätt?

  VR, FD och FS/FL dysor

  Rekommenderas i början av vegetationsperioden och i öppen gröda. Idealisk applicering med de grova dropparna av VR/FD-dysan med bästa sidofördelning.

  FL eller FS (dysor med fem öppningar)

  Dessa dysor har också grova droppar. Gödningsdysor rekommenderas på hösten och våren upp till BBCH 49. Följ professionell praxis.

  Slangfallsystem  5S, 5SL

  För sen applicering av gödningsmedel t.ex. kvalitetsapplicering i spannmål eller för säker applicering i fuktiga och daggiga växtkronor.

  DroplegUL

  Lämplig för växtvänlig gödsling i spannmål och radgrödor t.ex. majs, solrosor, etc. – utrustad med FL-dysor; inget svävande över växtkronan även vid högre hastigheter framåt resulterar i högre arbetshastighet.

  ID3 eller IDK/IDKN

  Rekommenderas endast vid lägre tryckintervall för UAN ren eller i kombination med en herbicid. Även sen bladapplicering med utspädd UAN (förhållande 1:3 eller 1:4 eller max 30 l UAN/ha).