Atomiseringsmetoder

Atomisering inträffar när en flytande stråle bryts ner i mer eller mindre små droppar. Den idealiska sprayen består av droppar med samma diameter.

Atomiseringsmetoder

Atomiseringsmetoderna kan delas in i hydraulisk och pneumatisk atomisering. Beroende på dyskonstruktionen eller utformningen av dysutloppet produceras olika spraymönster.

Hydraulisk och pneumatisk atomisering

Hydraulisk atomisering

Hydraulisk atomisering

Ett medium som passerar genom en dysa ökar i hastighet när tvärsnittsdiametern blir mindre. Potentiell energi blir kinetisk energi (hastighet).

Efter att mediet passerat dysöppningen utvecklar det ett aerodynamiskt vågmönster, vilket senare leder till droppar i olika storlekar.

Pneumatisk atomisering

Pneumatisk atomisering

Denna atomiseringsmetod uppnår den högsta atomiseringsgraden dvs de minsta dropparna. Under vissa förhållanden kan dropparna avdunsta helt.

Pneumatiska dysor kan exempelvis användas för att atomisera mer viskösa medier än vatten. Man gör en skillnad mellan pneumatiska dysor med intern och extern blandning.

Pneumatisk atomisering

Atomisering av viskösa vätskor

Viskositet definieras som vätskans motstånd mot deformation och baserar sig på friktionen mellan molekylerna i vätskan. Ju högre friktion, desto mer resistent blir mediet. För vätskor stiger motståndet när temperaturen sjunker, därför måste man alltid ange vätskans temperatur när man gör viskositetsmätningar.

Viskositetsgränser vid atomisering av vätskorViskositetsgränser vid atomisering av vätskor

Atomisering innebär att sprayvinkeln och droppstorleken kan förändras märkbart beroende på viskositeten. När media med en högre viskositet än vatten atomiseras finns det tre sätt att förbättra spraykvaliteten:

  1. Genom att öka trycket kan flödet ökas vid atomisering av inkompressibla medier och kan således också förbättra spraykvaliteten.
  2. En höjning av temperatur sänker mediumets viskositet. Därmed förbättras spraykvaliteten.
  3. Genom att använda pneumatiska dysor kan vätskor med en viskositet på upp till 1000 mPas atomiseras (se pneumatisk atomisering).

Mera information

Spraykaraktär

Spraykaraktär

Vilken (spray) karaktär passar Er applikation och vilka olika spraymönster finns tillgängliga?

Spraykaraktär
Dysfunktioner

Dysfunktioner

Översikt över de viktigaste funktions- och driftsdata för en dysa.

Dysfunktioner

Droppavskiljare – Funktions princip

Minskar resthalten av föroreningar och förbättrar processtekniken.

Droppavskiljare – Funktions princip