Engagement – De LECHLER STICHTING

Goeddoen verbindt.

Een tiende deel van de opbrengst van het bedrijf gaat naar een goed doel. Dit centrale idee leidde tot de oprichting van de "Paul Lechler Stichting" in 1928 door Paul Lechler Jr. Veertig jaar later werd het in 2006 omgezet in de vennootschap zonder winstoogmerk "PAUL LECHLER STIFTUNG gGmbH" na de reorganisatie in de Paul Lechler Stichting e.V.

Lechler Engagement – LECHLER STICHTING

Het basisidee bleef altijd hetzelfde: de ondersteuning van welwillende, religieuze en vooral waardevolle liefdadigheidsdoeleinden. Vooral in de openbare gezondheidszorg, jeugdwelzijn en ouderenzorg, het onderwijs en de hulp voor gehandicapten.

De belofte van Paul Lechler junior is vandaag nog steeds even geldig als in 1928: Elk jaar geven de aandeelhouders van Lechler GmbH tien procent van hun inkomsten aan de LECHLER STICHTING.