Voor betere lucht: Schrobber met Lechler-sproeiers en nevelafscheiders

De uitstoot van luchtverontreinigende stoffen door schepen moet vanaf 01.01.2020 worden verminderd. Lechler-sproeiers helpen daarbij.

[Translate to Netherlands - Dutch:] Für bessere Luft: Scrubber mit Lechler Düsen und Tropfenabscheidern

Vanaf 1 januari 2020 moeten alle schepen op volle zee scheepsbrandstof gebruiken met een maximumzwavelgehalte van 0,5 % (momenteel toegestaan: 3,5 %) overeenkomstig de voorschriften van de IMO (Internationale Maritieme Organisatie). Dit is bedoeld om de uitstoot van luchtverontreinigende stoffen verder terug te dringen.

Om een sterk verbeterde milieubescherming te bereiken, moet de zogenaamde Global Sulphur Limit, ook wel Sulphur Cap (zwavelgrens) genoemd, vanaf 2020 wereldwijd worden nageleefd. Meer informatie hierover en gedetailleerde informatie over hoe en welke sproeitechniek hieraan kan bijdragen, vindt u op de Lechler-nieuwspagina's. "Onderwerp van de maand - oktober 2018" samengevat.

Naar overzicht