Hoe krijg je schone lucht op zee?

Vanaf 1 januari 2020 moeten schepen ofwel zwavelarme brandstof gebruiken ofwel uitgerust zijn met een uitlaatgasreinigingstechnologie - de zogenaamde scrubbers - die de zwavelgrenswaarde zal verlagen tot 0,1% in emissiebeheersgebieden en tot 0,5% wereldwijd.

[Translate to Netherlands - Dutch:] Für saubere Luft auf See: Scrubber mit Lechler Düsen und Tropfenabscheidern

Enkele dagen voor de verplichte implementatie rijst de vraag in hoeverre schepen al zijn uitgerust met schrobmachines. Helaas is het op dit moment niet mogelijk om hierover een betrouwbare uitspraak te doen. Maar hoe kunnen uitlaatgassen daadwerkelijk worden gereinigd met behulp van wassers?

Tegen de achtergrond van de IMO-regelgeving die volgend jaar van kracht wordt en volgens welke de zwavelgrenswaarde voor de internationale scheepvaart wereldwijd op 0,5 procent is vastgesteld, worden de uitlaatgasreinigingssystemen, de zogenaamde scrubbers, steeds belangrijker. In de regel zijn dit natte wassers, die ca. 40 - 50 m³ zeewater per uur per megawatt motorvermogen en alkaliteit van het zeewater nodig hebben.

Voorbeeld voor een schrobzuigmachine met een nevelafscheider, de sproeierserie 4H5 en de sproeierserie 405.
Voorbeeld voor schrobber met druppelafscheider (1), nozzleserie 4H5 (2) en nozzleserie 405 (3).

Afhankelijk van de prestatie-eisen meten de wassers tussen twee en zes meter in diameter en tot tien meter in hoogte. Omdat de ruimte op schepen altijd beperkt is, geldt de regel: zo groot als nodig, zo compact en licht als mogelijk. Schrobmachines zijn naar keuze ontworpen als open-loop, closed-loop of hybride systemen. Het open-lussysteem gebruikt alleen zeewater. Closed-Loop maakt gebruik van zeewater, dat wordt verrijkt met een basisloog (vaak natronloog) voor het reinigingsproces. Dit systeem werkt dus onafhankelijk van de alkaliteit van het bestaande zeewater. Het hybride systeem maakt gebruik van de voordelen van beide systemen.

Alle drie de types maken gebruik van een gecoördineerde set sproeiers voor gaskoeling (quench), gaswassing (absorber) en een systeem van nevelvangers voor een betrouwbare reiniging van de uitlaatgassen, deeltjes- en nevelverwijdering. Vereenvoudigd worden de uitlaatgassen van scheepsmotoren door de wasser over meerdere trappen en lagen geleid. In de Quensche worden de uitlaatgassen, die enkele honderden graden heet zijn, eerst afgekoeld tot onder 80 °C. Gaswassing vermindert het zwavelgehalte van de uitlaatgassen met 90 - 95 %. Zwaveldioxide wordt omgezet in zwavelzuur door de waterstroom die ermee reageert en uit het gas wordt verwijderd. Voordat de gezuiverde rookgassen de schoorsteen verlaten, binden de mistverwijderaars de restvloeistof die zich in het gas bevindt, zodat er geen zwavelzuur vrijkomt.

Naar overzicht