Lechler nieuw logistiek centrum en productie

Om haar klanten nog efficiënter te kunnen bedienen, plant Lechler een nieuw logistiek centrum en een productie-uitbreiding in het hoofdkantoor in Metzingen: Het logistieke centrum met een volledig geautomatiseerd magazijn voor kleine onderdelen wordt gebouwd op een voorheen onbebouwd uitbreidingsgebied en de in 2008 gebouwde productiehal wordt uitgebreid. Begin februari van dit jaar vond de officiële openingsceremonie hiervoor plaats.

Baanbrekende ceremonie voor het nieuwe logistieke centrum en productiegebouw in Lechl
Spatenstich für den Lechler Neubau Logistikzentrum und Produktion

Lechler zal meer dan 19 miljoen euro in dit nieuwe gebouw investeren om het hoofd te kunnen bieden aan de gestaag groeiende vrachtvolumes, de steeds complexere bevoorrading van materialen en een aanzienlijk hoger opslagvolume. Ondersteund door state-of-the-art intralogistieke technologie zal het nieuwe gebouwencomplex de interne materiaalstroom optimaliseren en voldoen aan de eisen voor verdere groei.

Het nieuwe logistieke centrum en productiegebouw, dat strikt op de materiaalstroom is afgestemd, is in drie delen verdeeld: Een hal voor productie, montage en kwaliteitsborging, een middenhal voor het automatische kleingoedmagazijn met goederenontvangst en -verzending, en een hal voor het palletmagazijn inclusief kantoorruimte met meerdere verdiepingen. De nieuwbouw is direct verbonden met de bestaande gebouwen via een hoofdontsluitingsas door alle drie de delen van de nieuwbouw. Het gebouw zal in de nazomer van 2021 klaar zijn voor bewoning.

Om rekening te houden met milieuoverwegingen en het behoud van de hulpbronnen in de toekomst, is er geïnvesteerd in uitgebreide duurzaamheidsmaatregelen. Naast een goed geïsoleerde buitenschil van het gebouw is een fotovoltaïsche installatie met feed-in voor eigen gebruik en een groendak gepland. Dit laatste draagt bij aan een vertraagde indringing van regenwater in het ontvangende water en ontlast zo de openbare riolering. Bovendien hebben groene daken een positief effect op het microklimaat en leiden ze tot positieve koeleffecten, vooral in de zomer.

Lechler nieuwbouw logistiek centrum en productie (zuidelijk zicht)
Lechler nieuwbouw logistiek centrum en productie (zuidelijk zicht), architecten: Hank + Hirth

Lechler nieuwbouw logistiek centrum en productie (westelijk zicht)
Lechler nieuwbouw logistiek centrum en productie (westelijk zicht), architecten: Hank + Hirth

Naar overzicht