Gegevensprivacyverklaring

Dank u voor uw interesse in ons bedrijf en het bezoeken van onze website www.lechler.com/be respectievelijk www.lechler.be. De bescherming van uw persoonlijke gegevens is een belangrijke zaak voor ons. Persoonlijke gegevens zijn informatie over persoonlijke of materiële relaties van een bepaalde of bepaalbare natuurlijke persoon. Hieronder vallen bijvoorbeeld naam, adres, telefoonnummer en geboortedatum, maar ook alle andere gegevens die aan een vast te stellen persoon kunnen worden gekoppeld.

Omdat persoonlijke gegevens een bijzondere wettelijke bescherming genieten, worden ze door ons alleen verzameld voor zover dat nodig is voor het leveren van onze website en voor het leveren van onze diensten. Hieronder geven wij aan welke persoonlijke gegevens wij tijdens uw bezoek aan onze website registreren en hoe wij deze gegevens gebruiken.

Onze praktijken op het gebied van gegevensbescherming zijn in overeenstemming met de wettelijke voorschriften, in het bijzonder die van de Bundesdatenschutzgesetz (BDSG), de Duitse Telemediawet (TMG) en de algemene verordening inzake gegevensbescherming van de EU (GDPR). Wij verzamelen, verwerken en bewaren uw persoonlijke gegevens uitsluitend voor zover dit nodig is voor het functioneel ter beschikking stellen van deze website en onze inhoud en diensten en voor het verwerken van aanvragen en, indien nodig, het verwerken van bestellingen/contracten, maar alleen voor zover daar een legitiem belang bij is in de zin van de artikelen. 6 Lid 1 Artikel 1 f GDPR of een andere toestemming. Alleen wanneer u vooraf afzonderlijk toestemming heeft gegeven, worden uw persoonsgegevens ook gebruikt voor aanvullende doeleinden die in de toestemming nauwkeurig zijn bepaald, bijvoorbeeld voor de verzending van commerciële informatie via een nieuwsbrief.

 

1. Controleur in de zin van Art. 4 Lid 7 GDPR

De voor de verwerking verantwoordelijke in de zin van de GDPR en andere nationale gegevensbeschermingswetten van de lidstaten en andere bepalingen in het kader van de gegevensbeschermingswetgeving is:

Lechler GmbH
Ulmer Straße 128
72555 Metzingen

E-mail: info@lechler.de
Fax: +49 (0) 71 23 / 9 62-444

2. Contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming

Michael Becker
Dudweilerstr. 17, 66111 Saarbrücken

E-mail: datenschutz@lechler.de

 

3. Terbeschikkingstelling van de website en aanmaak van logbestanden

Elke keer dat onze website wordt benaderd, registreert ons systeem automatisch de gegevens en informatie van het computersysteem van de computer die toegang heeft tot de website. Daarbij worden de volgende gegevens verzameld:

Omvang van de gegevensverwerking

(1) Informatie over het type browser en de gebruikte versie

(2) Het besturingssysteem van het toegangsapparaat

(3) Het IP-adres van het toegangsapparaat

(4) Datum en tijdstip van toegang

(5) Websites en bronnen (afbeeldingen, bestanden, extra pagina-inhoud) die op onze website werden geraadpleegd.

(6) Websites van waaruit het systeem van de gebruiker op onze website is aangekomen (referrer tracking)

Deze gegevens worden opgeslagen in de logbestanden van ons systeem. Deze gegevens worden niet samen met persoonlijke gegevens van een specifieke gebruiker opgeslagen, zodat individuele bezoekers van de website niet kunnen worden geïdentificeerd.

 • Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens

Kunst. 6 Lid 1 f GDPR (rechtmatig belang). Ons legitiem belang is ervoor te zorgen dat het volgende, geschetste doel wordt bereikt.

 • Doel van de gegevensverwerking

De registratie wordt uitgevoerd om de compatibiliteit van onze website voor alle bezoekers zoveel mogelijk te behouden en om misbruik tegen te gaan en om problemen op te lossen. Hiertoe is het noodzakelijk om de technische gegevens van de bezoekende computer te loggen om zo snel mogelijk te kunnen reageren op fouten, aanvallen op onze IT-systemen en/of fouten in de functionaliteit van onze website. Wij gebruiken de gegevens ook om de website te optimaliseren en om de veiligheid van onze computersystemen in het algemeen te waarborgen.

 • Duur van de opslag

De bovengenoemde technische gegevens worden gewist zodra ze niet langer nodig zijn om de compatibiliteit van de website voor alle bezoekers te garanderen, maar uiterlijk 3 maanden na de toegang tot onze website.

 • Mogelijkheid om bezwaar te maken en te corrigeren

De mogelijkheden om bezwaar te maken en te corrigeren zijn gebaseerd op de algemene regelgeving die in deze privacyverklaring hieronder wordt beschreven over het recht van bezwaar en de vordering tot verwijdering op grond van de wet op de gegevensbescherming.

 

4. Bijzondere functies van onze website

Onze website biedt u verschillende functies waarbij uw persoonlijke gegevens door ons worden verzameld, verwerkt en opgeslagen. Wij leggen hieronder uit wat er met uw gegevens gebeurt:

 • Contactformulier(en):

  • Reikwijdte van de verwerking van persoonsgegevens

   De gegevens die u in ons contactformulier invult.

  • Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens

   Kunst. 6 Lid 1 a GDPR (stilzwijgende toestemming)

  • Doel van de gegevensverwerking

   Wij gebruiken de gegevens die via ons contactformulier of via onze contactformulieren worden geregistreerd alleen voor de verwerking van specifieke contactaanvragen die via het contactformulier binnenkomen.

  • Duur van de opslag

   De verzamelde gegevens worden onmiddellijk na de verwerking van uw verzoek gewist, voor zover er geen wettelijke bewaartermijn is.

  • Mogelijkheid om bezwaar te maken en te corrigeren

   De mogelijkheden om bezwaar te maken en te corrigeren zijn gebaseerd op de algemene regelgeving die in deze privacyverklaring hieronder wordt beschreven over het recht van bezwaar en de vordering tot verwijdering op grond van de wet op de gegevensbescherming.

    

5.

Statistische evaluatie van de bezoeken aan deze website - webtracker

Wij verzamelen, verwerken en slaan de volgende gegevens op wanneer deze website of individuele bestanden op deze website worden benaderd; IP-adres, website van waaruit het bestand is benaderd, naam van het bestand, datum en tijd van de toegang, overgedragen gegevensvolume en melding betreffende het succes van de toegang (zgn. weblog). Wij gebruiken deze toegangsgegevens alleen in niet-gepersonaliseerde vorm voor de continue verbetering van onze webservice en voor statistische doeleinden.

Wij gebruiken ook de volgende webtrackers om de bezoeken aan deze website te evalueren:

 • Google Tag Manager
  • Reikwijdte van de verwerking van persoonsgegevens
   Op onze site maken we gebruik van de service van het bedrijf Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland (hierna: Google Tag Manager). Google Tag Manager biedt een technisch platform om andere webservices en webtrackingprogramma's uit te voeren en te controleren met behulp van zogenaamde "tags". In dit verband slaat Google Tag Manager cookies op uw computer op en analyseert uw surfgedrag (zogenaamde "tracking") als webtrackingtools met behulp van Google Tag Manager worden uitgevoerd. Deze gegevens die door de afzonderlijke, in Google Tag Manager geïntegreerde tags worden verzonden, worden door Google Tag Manager onder een uniforme gebruikersinterface samengevoegd, opgeslagen en verwerkt. Alle ingebedde "tags" worden in deze privacyverklaring afzonderlijk vermeld. Voor meer informatie over de privacypraktijken van de tools die in Google Tag Manager zijn opgenomen, raadpleegt u het desbetreffende gedeelte van deze privacyverklaring. Wanneer u onze website gebruikt terwijl de tags van Google Tag Manager zijn ingeschakeld, worden gegevens zoals uw IP-adres en gebruikersactiviteit doorgegeven aan servers die worden beheerd door Google Ireland Limited en verwerkt en opgeslagen buiten de Europese Unie, bijv. in de Verenigde Staten.

   De Europese Commissie heeft vastgesteld dat er in de VS een adequaat niveau van gegevensbescherming kan bestaan als het bedrijf dat de gegevens verwerkt, zich heeft onderworpen aan de US-EU Privacy Shield Agreement en de gegevensexport naar de VS op deze manier toelaatbaar is gemaakt. Dit is het geval met Google Ireland Limited. Voor de via Google Tag Manager geïntegreerde webservices gelden de voorschriften in het betreffende deel van deze gegevensbeschermingsverklaring. De in Google Tag Manager gebruikte trackingtools zorgen ervoor dat het IP-adres van Google Tag Manager vóór de overdracht door middel van IP-anonimisering van de broncode wordt geanonimiseerd. Google Tag Manager staat alleen de anonieme verzameling van IP-adressen toe (zogenaamde IP-afscherming).

  • Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens
   Kunst. 6 Lid 1 a GDPR (toestemming), hetzij in het kader van de registratie bij Google (opening van een Google-account en aanvaarding van de daar uitgevoerde gegevensbeschermingsaanwijzingen), hetzij, indien u zich niet bij Google heeft geregistreerd, door uw uitdrukkelijke toestemming bij de opening van onze website.
  • Doel van de gegevensverwerking
   Google gebruikt deze informatie voor ons om uw bezoek aan deze website te evalueren, om rapporten over de websiteactiviteiten op te stellen en om aanvullende diensten aan ons te leveren die verband houden met het gebruik van de website en het internet. Het in het kader van Google Analytics door uw browser overgedragen IP-adres wordt niet gecombineerd met andere gegevens van Google Ireland Limited.
  • Duur van de opslag
   Google zal de gegevens die relevant zijn voor het leveren van webtracking opslaan zolang als nodig is om de geboekte dienst te kunnen leveren. De gegevens worden op een geanonimiseerde manier verzameld en opgeslagen. Voor zover er sprake is van een persoonlijke referentie, worden de gegevens onmiddellijk gewist, voor zover er geen wettelijke bewaarplicht bestaat. De gegevens worden na afloop van de bewaarplicht telkens gewist.

6.Het inschakelen van externe webdiensten en de verwerking van gegevens buiten de EU


Wij maken gebruik van actieve Java Script-content van externe aanbieders, zogenaamde webservices op onze website. Door toegang tot onze website kunnen deze externe aanbieders persoonlijke informatie over uw bezoek aan onze website ontvangen. Daarbij kunnen gegevens buiten de EU worden verwerkt. U kunt dit voorkomen door een Java-script-blokkering te installeren, zoals bijvoorbeeld de browser-plug-in "NoScript" (www.noscript.net) of door Java-script in uw browser te deactiveren. Dit kan leiden tot functionele beperkingen op websites die u bezoekt.

Wij gebruiken de volgende externe webservices:

 • Dubbelklik op
  Een webservice van het bedrijf Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland (hierna: Doubleclick) wordt gedownload van onze website. Wij gebruiken deze gegevens om de volledige functionaliteit van onze website te waarborgen. In deze context kan uw browser persoonlijke gegevens overdragen aan Doubleclick. De wettelijke basis voor de gegevensverwerking is Art. 6 Para. 1 lit. f GDPR. Het gerechtvaardigde belang bestaat uit een foutloze functie van de internetpagina. Doubleclick heeft zichzelf gecertificeerd in het kader van de EU-VS Privacy Shield Overeenkomst (zie www.privacyshield.gov/list). De gegevens worden gewist zodra het doel van de verzameling is bereikt. Meer informatie over de behandeling van de overgedragen gegevens is te vinden in het privacybeleid van Doubleclick: policies.google.com/privacy. U kunt het verzamelen en verwerken van uw gegevens door Doubleclick voorkomen door de uitvoering van de scriptcode in uw browser te deactiveren of door een scriptblocker in uw browser te installeren (deze kunt u bijvoorbeeld vinden op www.noscript.net of www.ghostery.com).
 • Google
  Een webservice van het bedrijf Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland (hierna: Google) wordt gedownload van onze website. Wij gebruiken deze gegevens om de volledige functionaliteit van onze website te waarborgen. In deze context kan uw browser persoonlijke gegevens overdragen aan Google. De wettelijke basis voor de gegevensverwerking is Art. 6 Para. 1 lit. f GDPR. Het gerechtvaardigde belang bestaat uit een foutloze functie van de internetpagina. Google heeft zichzelf gecertificeerd in het kader van de EU-VS Privacy Shield Overeenkomst (zie www.privacyshield.gov/list). De gegevens worden gewist zodra het doel waarvoor ze zijn verzameld, is bereikt. Meer informatie over de behandeling van de overgedragen gegevens is te vinden in de gegevensbeschermingsverklaring van Google: policies.google.com/privacy. U kunt het verzamelen en verwerken van uw gegevens door Google voorkomen door de uitvoering van de scriptcode in uw browser te deactiveren of door een scriptblocker in uw browser te installeren (deze kunt u bijvoorbeeld vinden op www.noscript.net of www.ghostery.com).
 • Google Maps
  Een webservice van het bedrijf Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland (hierna: Google Maps) wordt gedownload van onze website. Wij gebruiken deze gegevens om de volledige functionaliteit van onze website te waarborgen. In dit verband kan uw browser persoonlijke gegevens doorgeven aan Google Maps. De wettelijke basis voor de gegevensverwerking is Art. 6 Para. 1 lit. f GDPR. Het rechtmatige belang ligt in het foutloos functioneren van de website. Google Maps heeft zichzelf gecertificeerd in het kader van de EU-VS Privacy Shield overeenkomst (zie www.privacyshield.gov/list). De gegevens worden gewist zodra het doel waarvoor ze zijn verzameld, is bereikt. Meer informatie over de behandeling van de overgedragen gegevens is te vinden in de verklaring over gegevensbescherming van Google Maps: policies.google.com/privacy. U kunt het verzamelen en verwerken van uw gegevens door Google Maps voorkomen door de uitvoering van de scriptcode in uw browser te deactiveren of door een scriptblocker in uw browser te installeren (deze kunt u bijvoorbeeld vinden op www.noscript.net of www.ghostery.com).
 • Google Video
  Een webservice van het bedrijf Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland (hierna: Google Video) wordt gedownload van onze website. Wij gebruiken deze gegevens om de volledige functionaliteit van onze website te waarborgen. In deze context kan uw browser persoonlijke gegevens overbrengen naar Google Video. De wettelijke basis voor de gegevensverwerking is Art. 6 Para. 1 lit. f GDPR. Het gerechtvaardigde belang bestaat uit een foutloze functie van de internetpagina. Google Video heeft zichzelf gecertificeerd in het kader van de EU-VS Privacy Shield overeenkomst (zie www.privacyshield.gov/list). De gegevens worden gewist zodra het doel waarvoor ze zijn verzameld, is bereikt. Meer informatie over de behandeling van de overgedragen gegevens vindt u in het privacybeleid van Google Video: policies.google.com/privacy. U kunt het verzamelen en verwerken van uw gegevens door Google Video voorkomen door de uitvoering van de scriptcode in uw browser te deactiveren of door een scriptblocker in uw browser te installeren (deze kunt u bijvoorbeeld vinden op www.noscript.net of www.ghostery.com).
 • Google-Apis
  Een webservice van het bedrijf, Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland (hierna: Google-Apis) wordt op onze website geladen. Wij gebruiken deze gegevens om de volledige functionaliteit van onze website te waarborgen. In deze context kan uw browser persoonlijke gegevens doorgeven aan Google-Apis. De wettelijke basis voor de gegevensverwerking is Art. 6 Paragraaf 1 f GDPR. Het rechtmatige belang is een foutloze werking van de website.  Google Apis heeft zichzelf gecertificeerd in het kader van het EU-VS Privacy Shield Principe (zie www.privacyshield.gov/list). De gegevens worden gewist zodra het doel voor de verzameling ervan is bereikt. Meer informatie over de behandeling van de overgedragen gegevens vindt u in de privacyverklaring van Google Apis: policies.google.com/privacy. U kunt de opname en verwerking van uw gegevens door Google Apis voorkomen door de uitvoering van de scriptcode in uw browser te deactiveren of door een scriptblocker in uw browser te installeren (deze vindt u bijv. op www.noscript.net of www.ghostery.com).
 • gstatic
  Een webservice van het bedrijf Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland (hierna: gstatic) wordt gedownload van onze website. Wij gebruiken deze gegevens om de volledige functionaliteit van onze website te waarborgen. In deze context kan uw browser persoonlijke gegevens overbrengen naar gstatic. De wettelijke basis voor de gegevensverwerking is Art. 6 Para. 1 lit. f GDPR. Het legitieme belang ligt in de foutloze werking van de website. gstatic heeft zichzelf gecertificeerd in het kader van de EU-VS Privacy Shield overeenkomst (zie www.privacyshield.gov/list). De gegevens worden gewist zodra het doel waarvoor ze zijn verzameld, is bereikt. Meer informatie over de behandeling van de overgedragen gegevens is te vinden in de gegevensbeschermingsverklaring van gstatic: policies.google.com/privacy. U kunt het verzamelen en verwerken van uw gegevens door gstatic voorkomen door de uitvoering van de scriptcode in uw browser te deactiveren of door een scriptblocker in uw browser te installeren (deze kunt u bijvoorbeeld vinden op www.noscript.net of www.ghostery.com).
 • Youtube
  Een webservice van het bedrijf Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland (hierna: Youtube) wordt gedownload van onze website. Wij gebruiken deze gegevens om de volledige functionaliteit van onze website te waarborgen. In dit verband kan uw browser persoonlijke gegevens naar Youtube sturen. De wettelijke basis voor de gegevensverwerking is Art. 6 Para. 1 lit. f GDPR. Het rechtmatige belang ligt in het foutloos functioneren van de website. Youtube heeft zich gecertificeerd in het kader van de EU-VS Privacy Shield overeenkomst (zie www.privacyshield.gov/list). De gegevens worden gewist zodra het doel waarvoor ze zijn verzameld, is bereikt. Meer informatie over de behandeling van de overgedragen gegevens is te vinden in de gegevensbeschermingsverklaring van Youtube: policies.google.com/privacy. U kunt het verzamelen en verwerken van uw gegevens door Youtube voorkomen door de uitvoering van de scriptcode in uw browser te deactiveren of door een scriptblocker in uw browser te installeren (deze kunt u bijvoorbeeld vinden op www.noscript.net of www.ghostery.com).
 • ytimg
  Een webservice van het bedrijf Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland (hierna: ytimg) wordt gedownload van onze website. Wij gebruiken deze informatie om de volledige functionaliteit van onze website te waarborgen. In deze context kan uw browser persoonlijke informatie overbrengen naar ytimg. De wettelijke basis voor de gegevensverwerking is Art. 6 Para. 1 lit. f GDPR. Het legitieme belang ligt in de foutloze werking van de website. ytimg heeft zichzelf gecertificeerd in het kader van de EU-VS Privacy Shield overeenkomst (zie www.privacyshield.gov/list). De gegevens worden gewist zodra het doel waarvoor ze zijn verzameld, is bereikt. Meer informatie over de behandeling van de overgedragen gegevens is te vinden in de gegevensbeschermingsverklaring van ytimg: policies.google.com/privacy. U kunt het verzamelen en verwerken van uw gegevens door ytimg voorkomen door de uitvoering van de scriptcode in uw browser te deactiveren of door een scriptblocker in uw browser te installeren (deze kunt u bijvoorbeeld vinden op www.noscript.net of www.ghostery.com).
 • website-check.de
  Een webservice van het bedrijf, Website-Check GmbH, Beethovenstraße 24 in 66111 Saarbrücken, Duitsland (hierna: website-check.de) is op onze site geladen. Wij gebruiken deze gegevens om de volledige functionaliteit van onze website te waarborgen. In dit kader kan uw browser persoonlijke gegevens aan website-check.de doorgeven. De wettelijke basis voor de gegevensverwerking is Art. 6 Paragraaf 1 f GDPR (rechtmatig belang). Het legitieme belang is een foutloze werking van de website. De gegevens worden gewist zodra het doel voor de verzameling ervan is bereikt. Meer informatie over de behandeling van de overgedragen gegevens vindt u in de privacyverklaring van website-check.de: www.website-check.de/datenschutzerklaerung/. U kunt de registratie en de verwerking van uw gegevens door website-check.de voorkomen door de uitvoering van de scriptcode in uw browser te deactiveren of door een scriptblocker in uw browser te installeren (deze vindt u bijv. op www.noscript.net of www.ghostery.com).


7. Informatie over het gebruik van cookies

 • Reikwijdte van de verwerking van persoonsgegevens
  We gebruiken cookies op verschillende sites om het gebruik van bepaalde functies op onze website mogelijk te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die uw browser op uw computer kan opslaan. Deze tekstbestanden bevatten een kenmerkende string waarmee de browser duidelijk kan worden geïdentificeerd wanneer onze website opnieuw wordt benaderd. Het proces van het opslaan van een cookie-bestand wordt ook wel "het plaatsen van een cookie" genoemd.
 • Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens
  Kunst. 6 Lid 1 f GDPR (rechtmatig belang). Ons legitiem belang is het behoud van de volledige functionaliteit van onze website, het vergroten van de operabiliteit en het mogelijk maken van een meer op maat gemaakt klantcontact. We kunnen individuele websitebezoekers alleen identificeren met behulp van cookie-technologie als de websitebezoeker ons eerder op basis van een aparte toestemming de bijbehorende persoonlijke gegevens heeft verstrekt.
 • Doel van de gegevensverwerking
  Cookies worden door onze website ingesteld om de volledige functionaliteit van onze website te behouden en de werking ervan te verbeteren. De cookietechnologie stelt ons ook in staat om individuele bezoekers te herkennen met behulp van pseudoniemen, bijvoorbeeld een individuele, willekeurige ID, zodat we meer op maat gemaakte diensten kunnen leveren.
 • Duur van de opslag
  Onze cookies worden in uw browser opgeslagen totdat ze worden gewist, of, als het een sessiecookie is, totdat de sessie is beëindigd.
 • Mogelijkheid om bezwaar te maken en te corrigeren
  U kunt uw browser naar eigen goeddunken instellen, zodat u in het algemeen het plaatsen van cookies kunt voorkomen, kunt besluiten om alleen per geval te worden geïnformeerd over het accepteren van cookies, of om cookies in principe te accepteren. Cookies kunnen voor verschillende doeleinden worden gebruikt, bijvoorbeeld om te detecteren dat uw PC al een verbinding met ons webaanbod heeft gehad (permanente cookies) of om uiteindelijk de bekeken inhoud op te slaan (sessiecookie). Wij stellen cookies in om u meer gebruikerscomfort te bieden. Wij raden u aan om cookies van ons webaanbod te accepteren om onze comfortfuncties te kunnen gebruiken.
  De mogelijkheden om bezwaar te maken en te corrigeren zijn overigens gebaseerd op de algemene voorschriften in deze privacyverklaring over het recht van bezwaar en de aanspraak op verwijdering op grond van de wet op de gegevensbescherming.

   

 

8. Gegevensbeveiliging en -bescherming, communicatie via e-mail

Uw persoonsgegevens worden tijdens het verzamelen, opslaan en verwerken door technische en organisatorische maatregelen zodanig beschermd dat ze niet toegankelijk zijn voor derden. In het geval van onversleutelde communicatie via e-mail kan de volledige beveiliging van de gegevens niet door ons worden gegarandeerd op het pad naar onze IT-systemen, zodat wij gecodeerde communicatie of post aanbevelen in het geval van informatie met een hoge vertrouwelijkheidsvereiste.

9. Automatische e-mailarchivering

 • Reikwijdte van de verwerking van persoonsgegevens
  Wij wijzen u er uitdrukkelijk op dat ons mailsysteem een geautomatiseerde archiveringsprocedure kent. Alle inkomende en uitgaande e-mails worden digitaal gearchiveerd op een revisievrije manier.
 • Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens
  Kunst. 6 para.1 lit.f BBPR (rechtmatig belang). Ons rechtmatige belang ligt in de naleving van de fiscale en handelsrechtelijke voorschriften (bijv. §§ 146, 147 AO).
 • Doel van de gegevensverwerking
  Het doel van de archivering is om te voldoen aan de eisen van het fiscaal en handelsrecht (bijv. §§ 146, 147 AO).
 • Duur van de opslag
  De opslag van onze postcommunicatie vindt plaats tot het verstrijken van de fiscale en commerciële bewaarplicht. De bewaartermijn kan tot 10 jaar bedragen.
 • Mogelijkheid tot bezwaar en verwijdering
  Als u vragen hebt over ons e-mailarchiveringssysteem, kunt u contact opnemen met onze medewerker voor gegevensbescherming. Wij willen u er ook op wijzen dat wij alleen sollicitatiedocumenten in PDF-formaat in aanmerking nemen. De gezipte bestanden (WinZip, WinRAR, 7Zip, enz.) worden door onze beveiligingssystemen gefilterd en worden niet geleverd. Toepassingen in Word-formaat en andere bestandsformaten worden niet in aanmerking genomen en worden ongelezen verwijderd. Let op: aanvraagdocumenten die onversleuteld per e-mail worden verstuurd, kunnen door derden worden geopend voordat ze in onze IT-systemen aankomen. Wij gaan ervan uit dat wij ook onversleutelde sollicitatiemails onversleuteld mogen beantwoorden. Als u dit niet wenst, geef ons dan een notitie in uw sollicitatiemail.

10. Intrekking van de toestemming - verzoek om toegang tot en wijziging van gegevens - wissen en vergrendelen van gegevens

U heeft één keer per jaar recht op vrije toegang tot uw opgeslagen gegevens en het recht om uw gegevens op elk moment te corrigeren, te blokkeren of te wissen. Uw gegevens worden op eerste verzoek door ons gewist, indien er geen wettelijke bepalingen zijn die zich hiertegen verzetten. U kunt de aan ons verleende toestemming voor het gebruik van uw persoonsgegevens te allen tijde intrekken. U kunt te allen tijde verzoeken om toegang, verwijdering en rectificatie van uw gegevens en suggesties sturen naar het volgende adres:

Lechler GmbH
Ulmer Straße 128
72555 Metzingen

Email: info(at)lechler.de
Tel.: +49 (0) 71 23 / 9 62-0
Fax: +49 (0) 71 23 / 9 62-444


11. Recht op gegevensoverdracht

U heeft het recht om de gegevens over uw persoon die u aan ons heeft doorgegeven in een gestructureerd, gemeenschappelijk en machinaal leesbaar formaat aan u ter beschikking te stellen. U kunt ook verzoeken dat wij deze gegevens onmiddellijk na uw eerste opdracht aan een derde partij doorgeven, op voorwaarde dat de verwerking gebaseerd is op een toestemming op grond van Art. 6 alinea. 1 lit. een GDPR of Art. 9 lid 2 lit. a GDPR of op een contract op grond van Art. 6 lid. 1 lit. b GDPR en de verwerking wordt door ons uitgevoerd in het kader van een geautomatiseerde gegevensverwerking.
Bij de uitoefening van dit recht op gegevensoverdracht heeft u ook het recht om de op u betrekking hebbende persoonsgegevens rechtstreeks door een verantwoordelijke aan een andere verantwoordelijke te laten overdragen, voor zover dit technisch mogelijk is. Vrijheden en rechten van andere personen mogen hierdoor niet worden aangetast.
Het recht op gegevensoverdracht is niet van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens die nodig is voor de uitvoering van een taak van algemeen belang of voor de uitoefening van het officiële gezag dat aan de verantwoordelijke voor de verwerking is toegekend.

 

12. Recht van beroep bij de toezichthoudende autoriteit op grond van Art. 77 para. 1 BBPR

Indien u vermoedt dat uw gegevens op onze site illegaal worden verwerkt, kunt u uiteraard te allen tijde een juridische verduidelijking van het probleem bewerkstelligen. Los daarvan heeft u de mogelijkheid om contact op te nemen met een toezichthoudende instantie. U heeft het recht om een klacht in te dienen in de EU-lidstaat van uw woonplaats, uw arbeidsplaats en/of de plaats van de vermeende inbreuk, d.w.z. u kunt de toezichthoudende autoriteit kiezen waar u zich op de bovengenoemde plaatsen aanmeldt. De toezichthoudende autoriteit waarbij de klacht is ingediend, informeert u vervolgens over de status en de resultaten van uw klacht, met inbegrip van de mogelijkheid van een rechtsmiddel op grond van art. 78 GDPR.


Gemaakt door:

© IT-Recht-Kanzlei DURY – www.dury.de
© Website-Check GmbH – www.website-check.de