Producten voor de staal-, aluminium- en non-ferrometaalindustrie

Lechler kent de metallurgische productieprocessen en ontwikkelt voor elke behoefte de optimale oplossing. Dit kan worden gerealiseerd met sproeiers die speciaal zijn ontwikkeld voor deze toepassingen of met sproeiers en systemen die specifiek zijn ontworpen voor een bepaalde installatie.

Lechler producten voor de staal-, aluminium- en non-ferrometaalindustrie

Continue gezamenlijke optimalisatie in verband met het verbeteren van de productkwaliteit, het verhogen van de productiviteit, het verlagen van het energieverbruik of het verminderen van emissies zijn de focus van onze gezamenlijke inspanningen. Dit geldt met name voor secundaire koeling voor continu gieten van staal, walshuidverwijdering onder hoge druk tijdens warm en koud walsen van staal en non-ferrometalen en sproeiertoepassingen in proceslijnen zoals beitsen.

Lechler metallurgieproducten

Lechler metallurgiediensten