Spillback Nozzles RS II-3 - De nieuwe generatie voor de fijnste verstuiving zonder perslucht

De nieuwe generatie Lechler spillback-sproeiers brengt bewezen technologie op een hoger niveau.

[Translate to Belgium - Dutch:] Rücklaufdüse RS II-3

Spillback-sproeiers zijn enkel-vloeibare sproeiers die de vloeistof als een holle kegel verstuiven. Vergeleken met gewone enkelvoudige vloeistofstraalpijpen wordt het water met een constante voedingsdruk (bijv. 35 bar) naar de straalpijp gevoerd, onafhankelijk van het vernevelde debiet.
Door het openen van een regelklep in de retourleiding wordt een deel van de voedingsstroom in de sproeier teruggevoerd naar de watertank en wordt de injectiestroom van de sproeier geregeld. De maximale verneveling wordt bereikt met de regelklep gesloten. Een gelijkmatige en fijne vloeistofverstuiving wordt bereikt over het gehele regelbereik.

 


Spillback line closed, spray angle approx. 80 – 85° (left) and spillback line open, spray angle approx. 100° (right)

De voordelen van de luchtafvoermondstukken zijn hun lage bedrijfskosten (omdat er geen vernevelingslucht nodig is), hun grote regelverhouding van minstens 10:1 en hun bijna constante druppelgrootte over het hele regelbereik.

Met de nieuwe generatie RS II-3 nozzles kon de druppelgrootte D32 bij 35 bar,g worden gereduceerd tot 85 - 130 µm over de bedrijfspunten van de complete serie. Verschillende casestudies voor gaskoeltorens hebben aangetoond dat het mogelijk is om de verdampingsafstand met gemiddeld 30% te verminderen. Met de beduidend fijnere druppels kan de vereiste verdampingsafstand zelfs tot 50% worden gereduceerd in vergelijking met conventionele spillback-sproeiers. Dankzij de geoptimaliseerde verdampingstraject kan het spillback-systeem in aanzienlijk meer procesgevallen worden gebruikt als alternatief voor het twin-fluid systeem.

Bovendien heeft de revisie van de Lechler-retourstraalpijpen geleid tot verdere ontwerpvoordelen zoals stromingsgeoptimaliseerde geometrieën, minder losse onderdelen en de mogelijkheid tot montage met standaard gereedschap.

De RS II-3 (290 serie) omvat in totaal zeven nozzles in het volumestroombereik tussen 0,6 - 27,9 l/min en vervangt de vorige RS 3 nozzles (260 serie) volledig.

Gedetailleerde informatie vindt u in de RS II-3 flyer.

Naar overzicht