95% reductie van de drift in de wijngaarden en tot 99% in de boomgaarden

Hoe kunnen hoogwaardige druiven en fruit worden geproduceerd? De gewassen moeten gedurende de gehele vegetatieperiode gezond blijven.

95% drift reduction in vineyards and up to 99% in orchards

Naast de adequate selectie van gewasbeschermingsmiddelen en de timing van de toepassing, spelen tegenwoordig driftreducerende sproeiers met een driftreductiepotentieel tot 95/99% een belangrijke rol met betrekking tot de zorg voor het milieu, een goede afzetting en de penetratie in de overkapping. Lechler biedt een breed scala aan vlakke ventilatormondstukken, waaronder AD 90, IDK 90 and ID 90 serie. Landspecifieke regelgeving zie hier

Drift-and-loss-reducerende technologieën en in het volgende document.

In Duitsland ITR 80-01C is de enige JKI goedgekeurde sproeier met 95% reductie van de drift voor toepassingen in wijngaarden. Belangrijkste interesse is de controle van Drosophila suzukii. Toepassing wordt uitgevoerd met max. drie sproeiers per zijde alleen in de druivenzone. Naast een hoge driftreductie kan een scherpe afbakening tussen druivenzone en bladwand worden bereikt om de roofmijten zo goed mogelijk te beschermen. Uiteraard zijn ook andere toepassingen over de gehele bladwand mogelijk met 95% driftreductie.