Voor betere lucht: Schrobber met Lechler-sproeiers en nevelafscheiders

Vanaf 1 januari 2020 moeten alle schepen op volle zee scheepsbrandstof gebruiken met een maximumzwavelgehalte van 0,5 % (momenteel toegestaan: 3,5 %) overeenkomstig de voorschriften van de IMO (Internationale Maritieme Organisatie). Dit is bedoeld om de uitstoot van luchtverontreinigende stoffen verder terug te dringen.

Deze maatregel is nodig om een veel betere milieubescherming te bereiken, omdat zware stookolie (HFO) meestal op volle zee wordt verbrand. Door het gebruik van zware stookolie zijn de circa 50.000 zeeschepen van de internationale handelsvloot verantwoordelijk voor 13 procent van de wereldwijde uitstoot van zwaveloxiden (SOx) en 15 procent van stikstofoxiden (NOx). De zogenaamde Global Sulphur Limit, ook wel Sulphur Cap (zwavelgrens) genoemd, moet vanaf 2020 wereldwijd worden nageleefd.

Schrobmachines met sproeiers en nevelafscheiders verminderen de uitstoot.

De installatie van een uitlaatgasreinigingssysteem (scrubber) bij de bouw van een nieuw schip of als retrofit is een van de manieren om de uitstoot te verminderen. Schrobmachines zijn uitgerust met nevelafscheiders en sproeiers. Eenvoudig gezegd gaan de uitlaatgassen door een chemisch proces (gaswassing) waarbij een gasstroom in contact wordt gebracht met een vloeibare stroom en de vervuilende stoffen zoveel mogelijk worden uitgewassen. Voor de producten in de wasserette betekent dit proces een maximale materiaalspanning, aangezien zout zeewater als reinigingsmedium wordt gebruikt. Met succes: volgens de fabrikant worden zwaveloxiden voor bijna 100% gescheiden. De gereinigde uitlaatgassen die de Scrubber produceert, produceren bijna dezelfde uitlaatgaswaarden als de zwavelarme scheepsdiesel, die echter veel duurder is.

Lechler heeft de bijzondere positie in de nog relatief jonge markt van uitlaatgasreiniging door scrubber in het mariene milieu dat mistverwijderaars en de bijbehorende nozzles voor gaswassing van één nozzle-fabrikant komen en dus van één bron. Zo levert Lechler een belangrijke bijdrage aan de naleving van de IMO-regelgeving nu en in de toekomst.

Voorbeelden van gebruik

Anwendungen in der Handelsschifffahrt

Toepassingen in de koopvaardij

Sproeiers en druppelafscheiders voor natte wassers (scrubber)

De uitlaatgassen worden ontzwaveld met behulp van volwaardige sproeiers en met het medium zout water en/of voorbehandeld water. Idealiter worden straalbuizen van de series 403, 405 en 421 gebruikt.

Zeer efficiënte mistverwijderaars worden gebruikt om de emissiewaarden van de schoorsteen te verminderen. In dit geval worden voornamelijk nevelvangers voor de verticale instroom gebruikt.

Anwendungen bei Kreuzfahrtschiffen

Toepassingen voor cruiseschepen

Sproeiers voor de reiniging van uitlaatgassen (wasser) en voor de reiniging van nevelvangers

Uitlaatgassen worden ontzwaveld met behulp van volwaardige sproeiers en met het medium zout water en/of voorbehandeld water. Idealiter worden straalbuizen van de series 403, 405 en 421 gebruikt.

Tijdens het absorptieproces kunnen druppels in de gasstroom worden meegevoerd. Deze druppels worden met Lechler verticale nevelvangers optimaal uit de gasstroom verwijderd. Voor het reinigen van de nevelafscheiders zijn volledige kegelsproeiers van de 490-serie beschikbaar.

Sproeiers voor wassers en nevelafscheiders

Axial-Vollkegeldüse für Scrubber, Baureihe 403

Axiale volkegelzuigmond voor schrobzuigmachine, serie 403

Bijzonder uniforme volledige kegelverstuiving.

Toepassing:

 • Reinigings- en wasprocessen in uitlaatgaszuiveringsinstallaties (SOx-reductie)
 • Koeling van gasvormige en vaste materialen
 • Verpakkingssprinklerinstallatie
Technische Gegevens (pdf, 1.72 MB)
Axial-Vollkegeldüse für Scrubber, Baureihe 405

Axiale volkegelzuigmond voor schrobzuigmachine, serie 405

Bijzonder uniforme volledige kegelverstuiving.

Toepassing:

 • Reinigings- en wasprocessen in uitlaatgaszuiveringsinstallaties (SOx-reductie)
 • Koeling van gasvormige en vaste materialen
Technische Gegevens (pdf, 1.64 MB)
Axial-Vollkegeldüse für Scrubber, Baureihe 419 "FreeFlow"

Axiale volkegelzuigmond voor schrobzuigmachine, serie 419 "FreeFlow".

Bijzonder ongevoelig voor verstopping door zeer grote vrije doorsneden. Stabiele straalhoeken. Uniforme volledige kegelverstuiving.

Toepassing:

 • Reinigings- en wasprocessen in uitlaatgaszuiveringsinstallaties (SOx-reductie)
 • Gaswassing
 • Verpakkingssprinklerinstallatie
 • Stofbeheersing
 • Absorptie
Technische Daten (pdf, 1.77 MB)
Axial-Vollkegeldüse für Scrubber, Baureihe 421

Axiale volkegelzuigmond voor schrobzuigmachine, serie 421

Uniforme volledige kegelverstuiving, hoge volumestromen.

Toepassing:

 • Reinigings- en wasprocessen in uitlaatgaszuiveringsinstallaties (SOx-reductie)
 • Oppervlakte irrigatie
 • Koeling en reiniging van gassen
 • Waterkoeling
 • Kolom irrigatie en verbetering van chemische reacties door vergroting van het oppervlak
Technische Daten (pdf, 1.91 MB)
Tangential-Vollkegeldüse, Baureihen 422/423

Tangentiële volle kegelvormige straalpijp, Serie 422/423

Tangentieel brijvoer. Vrij van stagiaires. Ongevoelig voor verstopping. Stabiele straalhoek. Uniforme verstuiving.

Toepassing:

 • Reinigings- en wasprocessen zoals ruitenwassing, ABC-bescherming, druppelafscheiderwassing
 • Schuimneerslag
 • Koeling van gasvormige en vaste materialen
Technische Gegevens (pdf, 1.81 MB)
Lechler Tropfenabscheidersysteme auf Schiffen

Lechler druppelscheidingssystemen op schepen

Modulair, compact, combineerbaar en efficiënt. Verschillende Lechler-nevelafscheiders kunnen met elkaar worden gecombineerd, afhankelijk van de eisen die aan de efficiëntie en de ruimte worden gesteld.

Toepassing:

 • Uitlaatgasreiniging in natte wassers
 • Bescherming van downstream-apparatuur
 • Verlaging van de bedrijfskosten
Technische Gegevens (pdf, 3.88 MB)