95% driftreductie van IDK 90-serie stelt nieuwe norm

Nieuwe mijlpalen in gewasbescherming voor spuitbomen met 25 cm sproeierafstand nu met 95% driftreductie zonder tussenruimtes voor de IDK 90-serie van sproeierafmetingen -015 tot -04. Dit wordt nu aangevuld door de Lechler air-Injector compacte vlakke sproeidoppen IDK 90-025 C en Lechler IDK 90-03 C.

Lechler sproeiers IDK 90-025 C en Lechler IDK 90-03 C stellen nieuwe normen met 90% en 95% driftreductie tot 8 bar

Op deze manier toont Lechler opnieuw zijn expertise op het gebied van driftreducerende sproeiertechnologie, waardoor de gewasbeschermingsmiddelen die met de boomspuit worden toegepast zo veilig en effectief mogelijk hun doel bereiken met minder verliezen.

De IDK 90-03 C, geschikt voor boomspuiten met 25 cm sproeierafstand, is opgenomen in de JKI-lijst 'Verliesbeperkende middelen - Driftreductie'. Volgens JKI maakt het gebruik van de IDK 90-03 C een effectieve driftreductie en diepe gewaspenetratie mogelijk, zelfs onder ongunstige weersomstandigheden. De vermeldingen in de 95% driftreductieklasse maken spuitdrukken tot 8 bar, een sproeierafstand van 25 cm en een afstand tussen sproeier en doelgebied van 40 cm mogelijk.

IDK 90-03 C Düse jetzt JKI anerkannt mit 95% Abdriftminderung über den gesamten Druckbereich von 1,5 – 8 bar
IDK 90-03 C sproeier – nu goedgekeurd door JKI met 95% driftreductie over het hele drukbereik van 1,5 - 8 bar.

Naast de bestaande klasse van 95% driftreductie is de IDK 90-025 C ook geregistreerd in de klasse van 90% driftreductie met een sproeierafstand van 25 cm en een spuitboomhoogte van 40 cm. De extra registratie maakt een maximale spuitdruk van 8 bar mogelijk.

IDK 90-025 C Düse jetzt JKI anerkannt mit 95% und 90% Abdriftminderung
IDK 90-025 C sproeier – nu JKI goedgekeurd met 95% en 90% driftreductie.

Voor de IDK 90-015C heeft het JKI het drukbereik uitgebreid met de driftreductieklassen 75% tot 7 bar en 90% tot 2 bar bij 25 cm sproeierafstand en 40 cm doelgebiedafstand.

Naar overzicht