IDK 90-04C voor veldspuiten – Nu JKI goedgekeurd met 95% driftreductie

Lechler bevestigt opnieuw zijn expertise op het gebied van driftreducerende sproeiertechnologie. Voor veldspuiten met een sproeierafstand van 25 cm werd de compacte IDK 90-04 C opgenomen in de JKI-lijst "Verliesbeperkende middelen – driftreductie".

Met het gebruik van IDK 90-04 C kan een maximale driftreductie en diepe indringing worden bereikt, zelfs onder ongunstige weersomstandigheden.

Jetzt auf 25 cm Düsenabstand bis zu 95 % Abdriftminderung mit der IDK 90-04 C

Dit is nu officieel bevestigd door het JKI, dat de volgende registraties heeft toegekend: De gebruiksvoorschriften in de 95% driftreductieklasse staan een spuitdruk toe van 1,5 tot 8 bar met een sproeier-tot-spuitafstand van 25 cm en afstanden tussen sproeier en doelgebied tot 40 cm.

 

Naar overzicht