Lechler ontwikkelings- en technologiecentrum geopend

De ontwikkeling van nieuwe technologieën heeft Lechler sinds het begin onderscheiden. In meer dan een eeuw hebben we met succes een groot aantal octrooien geregistreerd. Te beginnen met de "CentrifugalSprüher" van 1893 tot de modernste technologieën van de 21e eeuw. We zullen deze trotse traditie in de toekomst voortzetten. Een doorslaggevende bijdrage hieraan is onze "Technikum". Na zeven jaar bouwen werd in de zomer van 2016 het Lechler Development and Technology Center geopend.

Lechler Entwicklungs- und Technologiezentrum

Sindsdien biedt het op een oppervlakte van meer dan 600 m² alles wat de ontwikkelaars van straalpijpen dromen. Naast uitgebreide meetapparatuur zijn er geavanceerde testbanken met een breed scala aan pompcapaciteiten beschikbaar voor het metrologisch testen van alles, van microfijne nevel tot grote sproeiers van de meest uiteenlopende sproeistralen.

Er zijn veel goede redenen voor het succes van onze producten. Een heel belangrijk punt is: we weten wat we doen voordat we het doen. Nauwkeurige metingen zijn bij Lechler al lang de basis voor duidelijk gedefinieerde sproei-eigenschappen. De gegevens die in onze laboratoria worden bepaald, vormen de basis voor elke ontwikkeling en maken het voor onze klanten gemakkelijker om sproeiers voor specifieke toepassingen te selecteren. Dit bespaart tijd, verlaagt de kosten en zorgt voor een betrouwbare planning.

Hightech in eigen huis

Met de opening van ons eigen ontwikkelings- en technologiecentrum hebben we onze onderzoekscapaciteiten verder uitgebreid. De focus ligt op een laser-gebaseerde fase Doppler anemometer. Als een van de modernste optische meetmethoden meet het de snelheid en de diameter van sferische druppels tegelijkertijd en zonder contact. Uit de verkregen gegevens kunnen spectra voor deeltjesgrootteverdeling en -snelheid betrouwbaar worden afgeleid. Het meetbereik strekt zich uit van de kleinste druppeltjes in het micrometerbereik tot zeer grote druppels van ongeveer 8 millimeter. De metingen worden uitgevoerd met een hoge temporele en ruimtelijke resolutie. Individuele posities in de spuitbus kunnen automatisch worden benaderd en gemeten met een extreem hoge nauwkeurigheid - in x-, y- en z-richting.

Naar overzicht