Energiebesparing realiseren met efficiënte sproeitechnologie

In tijden van hoge energieprijzen neemt de druk op bedrijven toe om de drastische stijging van de energiekosten tegen te gaan. Er is vraag naar energiebesparende maatregelen die snel kunnen worden uitgevoerd. In bedrijven bieden installaties en processen verschillende mogelijkheden voor energie-efficiëntie. Juist hier kunnen Lechler-sproeiers helpen.

Energiebesparing realiseren met efficiënte sproeitechnologie

Voor de industrie, metaalindustrie, AQCS of landbouw – Lechler biedt voor talrijke branches, processen en toepassingen sproeitechnologieën aan die voor een zuiniger en efficiënter energiegebruik zorgen en tegelijkertijd het milieu en het klimaat beschermen.

Met meer dan 45.000 soorten nozzles in zijn productportfolio heeft Lechler uitgebreide mogelijkheden om de processen en toepassingen van zijn klanten te optimaliseren en zo het energie-efficiëntiepotentieel te realiseren. Hiervoor is het essentieel om te weten hoeveel energie voor welke doeleinden wordt gebruikt. Het Lechler-team analyseert uw processen en toepassingen en adviseert u, rekening houdend met uw specifieke fabrieks- en omgevingsomstandigheden, om gezamenlijk een vraaggerichte, energie-efficiënte oplossing voor uw toepassing te ontwikkelen.

Energiebesparing in de staalindustrie

In de staalindustrie, waar energie door de energie-intensieve productie altijd al een hot item is geweest, kunnen Lechler nozzles en systemen helpen om de energiekosten te verlagen, bijvoorbeeld bij de secundaire koeling tijdens het continugieten of bij het descaling proces.

SCALEMASTER ECO+

Energiebesparingen in het ontkalkingsproces

Lechler SCALEMASTER descaling nozzles in warmwalserijen zorgen niet alleen voor de beste oppervlaktekwaliteiten, maar ook voor een laag energieverbruik. Vooral de nieuwe SCALEMASTER ECO+ opent met zijn innovatieve toepassingsconcept extra mogelijkheden voor energie-efficiëntie en kostenoptimalisatie en draagt bij tot de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen. Met het configuratie- en analyseprogramma MillConfig.Descale ondersteunt Lechler u bij de individuele analyse en optimalisatie om het enorme besparingspotentieel van alle descaling stations in uw walserij op te sporen en te benutten. In onze descalings analyses, onderzoeken we systematisch hoe de configuratie van sproeinozzles de energie-efficiëntie en de oppervlaktekwaliteit beïnvloedt. Het hieruit volgende rapport biedt u een duidelijke basis om beslissingen te nemen over hoe u water, energie en CO2-uitstoot kunt verlagen.

Slabcooler ECO

Energiekostenbesparing bij secundaire koeling in continugieten

Lechler komt met de Slabcooler ECO tegemoet aan de toenemende vraag naar energie-efficiënte secundaire koeling bij continugieten. Deze twee-fase sproeinozzle is een energiebesparende nozzle die niet alleen indruk maakt door zijn aanzienlijk lagere persluchtverbruik, maar ook aanzienlijk bespaart op CO2-uitstoot en bedrijfskosten voor de persluchtvoorziening. Minder persluchtverbruik betekent minder energieverbruik en dus lagere bedrijfskosten.

In de metallurgie hangt het energiebesparingspotentieel in principe af van de benchmark of de feitelijke situatie en de randvoorwaarden en kan daarom niet over de hele linie worden gekwantificeerd. De ervaring leert echter dat met Lechler nozzles en systemen voor de metallurgie besparingen tot 20% mogelijk zijn.

Energiebesparingspotentieel in de algemene industrie

In bijna alle industriële installaties wordt in productieprocessen gebruik gemaakt van vernevelingstechnologie. Lechler zorgt er nu al voor dat productiesectoren efficiënter worden door, met op maat gemaakte verneveloplossingen, diepgaande kennis van de industrie en de processen. Niettemin kunnen extra energie- en dus algemene kostenbesparingen worden gerealiseerd door een geoptimaliseerde sproeierkeuze.

Tank- en apparatuurreiniging

Tank- en apparatuurreiniging

In de levensmiddelenindustrie, drankenindustrie, chemische industrie, farmaceutische/cosmetische industrie en de biotechnologie zijn er besparingsmogelijkheden. Bijvoorbeeld bij het reinigen van containers en tanks, wat hier een productiegerelateerde must is om de betrouwbaarheid van het proces te garanderen. Efficiënte reinigingsprocessen helpen de kosten te drukken en het enorme waterverbruik dat voor dergelijke reinigingstoepassingen nodig is, te verlagen. Lechler-sproeiers en roterende reinigingsmachines zijn speciaal ontwikkeld voor een hoog mechanisch reinigingseffect, waarvan de hogere efficiëntie tegelijkertijd de bedrijfskosten voor energie, reinigingsmiddelen en reinigingstijd duurzaam verlaagt. Een investering in betere sproeitechniek verdient zichzelf dus al na korte tijd terug. Het Lechler programma reinigingssproeiers biedt innovatieve werkingsprincipes, de modernste vormgeving van de sproeiers en een ruime keuze aan maten en materialen.

Meer informatie over tankreinigingssproeiers

Persluchttoepassingen

Persluchttoepassingen

Ook in productiesectoren waar perslucht wordt gebruikt, kan een aanzienlijk energiebesparingspotentieel worden gerealiseerd. De hoge energiekosten voor het opwekken van perslucht maken deze duur. Met Lechler persluchtnozzles kan tot 45% perslucht worden bespaard in vergelijking met open pijpen. Want Lechler-luchtnozzles zijn zo ontworpen dat ze minder perslucht verbruiken dan conventionele nozzles - zonder aan prestaties in te boeten. Gezien de gestaag stijgende energiekosten en de steeds breder wordende toepassingsmogelijkheden van perslucht wordt het besparingspotentieel snel duidelijk.

Meer informatie over persluchtnozzles

Lechler VarioSpray

Sproeinozzle klepsystemen voor variabele verneveling van de kleinste vloeistofvolumes

Bij productieprocessen waarbij de kleinste vloeistofvolumes zonder aerosol moeten worden verneveld, kan nog meer energie worden bespaard door geen preslucht te gebruiken. Of het nu gaat om het aanbrengen van olie, het smeren van banden, het bevochtigen van deeg, het aanbrengen van anti-schuim, coating of lossingsmiddel. Met de flexibele pulsbreedte gemoduleerde sproeiklepsystemen zoals Lechler VarioSpray is de fijnste verneveling met variabele timing mogelijk zonder gebruik van perslucht. Tegelijkertijd worden de kosten voor het reinigen van de installatie en de bedrijfskosten voor afzuiginstallaties verlaagd.

Meer informatie over VarioSpray

Energiebesparingspotentieel voor luchtkwaliteitscontrolesystemen

Met zijn efficiënte gasbehandelingssystemen biedt Lechler de perfecte oplossing voor de meest uiteenlopende toepassingen in de cementindustrie, staalindustrie, energiecentrales en voor afvalverbrandingsinstallaties.

Perslucht besparen

Energie-efficiënte oplossingen op het gebied van gaskoeling worden vooral geassocieerd met het besparen van perslucht of de kostenintensieve opwekking ervan. Lechler VarioJet nozzles zijn bijvoorbeeld speciaal ontwikkeld voor de zuinige werking van verdampingskoelers. In vergelijking met conventionele dubbelwerkende sproeinozzles kan met deze nozzles gemiddeld ca. 20% perslucht worden bespaard.

Optioneel kunnen twee-fase systemen ook worden vervangen door spillback systemen om de noodzaak van kostbare perslucht (of een compressor) volledig te elimineren. De nieuwe spillback-sproeinozzles van de RS II-serie zijn hiervoor voorbestemd. Spillback sproeinozzles werken volgens het principe van drukverneveling. In vergelijking met conventionele sproeiers met één fase (vloeistof) wordt het water met een constante druk aan de sproeier geleverd, ongeacht het vernevelde debiet. Een ventiel in de spillback-leiding regelt continu de injectiehoeveelheid. Over het hele regelbereik wordt een gelijkmatige, fijne vloeistofverneveling bereikt.

Persluchtbesparing met VarioJet sproeinozzles en RS II sproeinozzlesPersluchtbesparing met VarioJet sproeinozzles en RS II sproeinozzles

Injectiesystemen met een hoger rendement

Bovendien kan een optimale en zuinige werking van het gaskoelsysteem worden gewaarborgd door de aansturing van twee-fase en spillbacksystemen m.b.v. Lechler SmartControl. Met het SmartControl-concept wordt het injectiesysteem aangepast aan de functie en werking van de nozzle en worden dynamische procesomstandigheden optimaal geregeld.

Bij gaskoeling zijn er nog meer besparingsmogelijkheden met betrekking tot het energieverbruik van de pomp. Conventionele injectiesystemen maken gebruik van regeling door middel van een pomp en een regelklep. Lechler biedt ook gaskoelsystemen met toerentalregeling voor de pomp om efficiënt het exact vereiste werkpunt te benaderen zonder overtollige energie via een regelklep af te voeren.

Minimaal reagensverbruik

Efficiënte denitrificatie door middel van SNCR vereist de injectie van het procesgeoptimaliseerde druppelspectrum precies in het optimale temperatuurbereik voor de reactie. Injectie boven of onder het temperatuurvenster leidt tot extra NOx-vorming of een toename van NH3-slip en dus tot een vermindering van de efficiëntie. Parameters zoals druppelgrootte en druppelsnelheid zijn ook van cruciaal belang. Alleen met het juiste sproeinozzle en regelconcept kunnen de druppels diep genoeg in de rookgasstroom doordringen om een optimale verdeling van het reductiemiddel in de rookgasstroom te garanderen.

Het Lechler VarioClean – heSNCR systeem past de injectie volledig automatisch aan de actuele bedrijfsomstandigheden. Zodat de voorgeschreven grenswaarden veilig kunnen worden nageleefd en het verbruik van het reductiemiddel met 30% en meer kan worden gereduceerd.

Injectiesysteem VarioClean – heSNCR systeem Injectiesysteem VarioClean – heSNCR systeem

Energiebesparingspotentieel in de landbouw

In de landbouwproductie is energiebesparing en een efficiënter gebruik van energie belangrijk om in het algemeen de kosten te drukken, klimaatvervuiling te vermijden en zich voor de toekomst te positioneren.

Een mogelijke aanpak is het elektriciteitsverbruik voor het koelen van kassen in de zomer. Aangezien zij door zonnestraling sterk opwarmen, moet de warmte aan de kaslucht worden onttrokken. Dit gebeurt vaak met stroomvretende ventilatoren voor onderdrukventilatie. Een alternatief is verdampingskoeling met behulp van fijne waterverneveling, die minder elektriciteit verbruikt. Extreem fijne waterdruppels, gegenereerd door hogedruk mistsproeiers, vormen een nevel in de kas die de lucht dienovereenkomstig koelt. Met de Lechler 2MN hogedrukmistnozzles is adiabatische koeling in kassen - en ook in stallen - mogelijk, wat naast de elektriciteitskosten ook het geluidsniveau van de ventilatoren vermindert.

Ventilatoren in de kas als mogelijk uitgangspunt voor energiebesparingVentilatoren in de kas als mogelijk uitgangspunt voor energiebesparing
ContactLechler BeNeLuxTelefoon +32 10 225022info(at)lechler.be