Een schone zaak: Lechler-technologieën voor de bestrijding van luchtverontreiniging

Wereldwijd vereisen strengere wettelijke milieuvoorschriften dat exploitanten en fabrikanten van installaties de uitstoot van verontreinigende stoffen in het milieu drastisch verminderen. Tegelijkertijd is er sprake van een toenemende concurrentiedruk die typisch is voor de industrie. Hier kunnen technologieën voor de bestrijding van luchtverontreiniging een doorslaggevende bijdrage leveren aan de vermindering van de emissies en de kosten.

 

Clean air with Lechler technologies for air pollution control

Decennialang hebben de exploitanten van de fabrieken en de fabrikanten zich gericht op het verhogen van hun productiecijfers en tegelijkertijd op het verminderen van het energieverbruik. Dit proces van verhoging van de efficiëntie en besparing van kosten zal in de toekomst worden voortgezet. Daarnaast moet echter ook worden voldaan aan de eisen van de steeds strenger wordende overheidsvoorschriften op het gebied van milieubescherming. De strengere emissie-eisen creëren dus een constante druk om te investeren en te innoveren. Daarom spelen technologieën voor de bestrijding van luchtverontreiniging een belangrijke rol in de cement-, afvalverbrandings- en energiecentrale-industrie - net als in veel andere industrieën.

Productie- en verbrandingsprocessen in verschillende industrieën zijn belangrijke bronnen van uitstoot van luchtverontreinigende stoffen. De vier belangrijkste categorieën van verontreinigende stoffen zijn

  • Kwik (Hg),
  • Stof,
  • Zwaveldioxide (SOx) en
  • Stikstofoxiden (NOx).

De verschillende toepassingen van gaskoeling en -conditionering ondersteunen de vermindering van deze verontreinigende stoffen.

Professionele rapporten