Innovaties voor het seizoen 2022:
Vloeibare bemesting economisch geoptimaliseerd

De uitdagingen aan het begin van het nieuwe jaar zijn enorm en worden gekenmerkt door de ontwikkelingen op de markten. De prijzen voor grondstoffen zijn in sommige segmenten echt geëxplodeerd. Dit heeft gevolgen voor de benodigde productiemiddelen zoals meststoffen. Voor uw bedrijf betekent dit dat u het economische optimum moet vinden en de efficiëntie van het gebruik van productiemiddelen maximaal moet verhogen.

De innovaties van Lechler op het gebied van vloeibare meststoffen dragen bij aan een optimale productie van akkerbouwgewassen. Gebaseerd op het concept van de beproefde FD-serie, is de VR een sproeier-serie voor "variabele dosering". Elke spuitdopgrootte dekt tot 5 ISO FD spuitdopgroottes. Dit maakt de toepassing van vloeibare meststoffen nog flexibeler zonder van spuitdop te hoeven veranderen. Naast de FD-sproeiers is er de bijpassende FB-randsproeier voor een nauwkeurige bemesting van de perceelsgrens in overeenstemming met de bemestingsverordening.

Vloeibare bemesting is de meest geschikte methode voor bemesting op het veld en langs de akkerranden. Lechler biedt voor de vloeibare bemesting de passende bemestingstechniek - voor vroege tot late groeistadia in verschillende akkerbouwgewassen. Bij de kunstmestgift gaat het namelijk om het precies, gelijkmatig en tot aan de grens uitrijden - ook bij grote werkbreedtes en bij ongunstige windomstandigheden.

Lechler vloeibare meststof sproeiers – onze hoogtepunten

Sproeier voor vloeibare mest FD

Sproeier voor vloeibare mest FD

De ideale toepassingstechniek voor de eerste en tweede bemesting. Het essentiële criterium is de uiterst gelijkmatige dwarsverdeling, vergelijkbaar met een vlakstraal sproeier. Dit betekent dat er geen strepen zijn. Aangepaste kunstmest sproeitoepassingen zijn mogelijk via nozzle-afmetingen van 02 tot 20.

Het gepatenteerde pre-atomizer principe resulteert in een extreem grove druppelapplicatie met extreem lage straalkracht en minimaal risico op "inbranding". Met de juiste apparatuur kan een hoge oppervlakte-output worden bereikt, wat voordelen biedt op het vlak van arbeidbesparing. In vergelijking met kunstmeststrooiers, wanneer in gebruik bij winderige omstandigheden wordt de nodige operationele flexibiliteit gevraagd, vooral bij grote werkbreedten.

Sproeiers FD voor vloeibare meststoffen
Vloeibare meststof sproeier VR ("Variable Rate")

NIEUW: Vloeibare meststof sproeier VR ("Variable Rate")

Het concept van de nieuwe Lechler VR vloeibare meststof sproeier is gebaseerd op de bekende en beproefde FD serie. VR staat voor Variable Rate en vertegenwoordigt tot vijf FD ISO sproeiermaten in één sproeierbehuizing in het drukbereik van 2 - 8 bar. Het voordeel hierbij is de vergroting van de oppervlakte-output zonder dat de sproeiers hoeven te worden verwisseld, dit met gelijktijdige flexibele oppervlakte en snelheidsafhankelijke vloeibare bemesting.

Het druppelspectrum ligt bij beide varianten over het hele drukbereik in de klasse "ultragrove" druppelgrootte. Dit maakt een plantvriendelijke vloeibare bemesting mogelijk in overeenstemming met "good proffessional practice".

Vloeibare meststof sproeinozzle VR
Vloeibare meststof randsproeier FB

NIEUW: Vloeibare meststof randsproeier FB

De nieuwe Lechler FB randsproeier voor vloeibare meststoffen is de ideale aanvulling op de FD-serie voor het sproeien van vloeibare meststoffen langs akkerranden met een scherpe randen. De FB sproeier is verkrijgbaar in de maten 02 tot en met 08 en beschikt over een asymmetrisch geplaatste vlakstraal sproeier van 100°. Hiermee wordt bijna een 100% gelijkmatige verdeling van de vloeibare meststof bereikt tot aan de rand van het veld. Gevolg is een efficiënt gebruik van grondstoffen en is hierdoor zakelijk gezien erg interessant om het opbrengstpotentieel van het gewas zelfs in het marginale gebieden optimaal te benutten.

In overeenstemming met de meststoffenverordening wordt geen meststof over de rand van het veld gestrooid. Dit voorkomt op doeltreffende wijze de randverspilling die in de landbouwpraktijk vaak wordt waargenomen (b.v. bij de klassieke centrifugale kunstmeststrooier) in de vorm van verhongeringsstroken.

Vloeibare meststof randsproeier FB

Verdere productinnovaties

Virtual showroom for agricultural nozzles

Of het nu gaat om vloeibare bemesting, gewasbescherming in de akkerbouw of verzorging van de wijnbouw - beleef alle nieuwe Lechler landbouwsproeiers in onze virtuele showroom in 3D:

  • XDT voor gewasbescherming in de veldteelt
  • TR 60 voor gewasbescherming in de wijnbouw
  • FB en VR voor vloeibare bemesting
Virtuele showroom voor landbouwtechnologieën

Contact

Lechler BeNeLuxTelefoon +32 10 225022info(at)lechler.be