haihduttava ja kloori-ohitus jäähdytin

Tarkka savukaasujen jäähdytys ja käsittely

Kuumat pakokaasut voivat vahongoittaa kuitu ja sähkösuodattimia tai ainakin alentaa käyttöikää. Tästä seuraavat kustannukset ja huoltoseisokit voidaan ehkäistä luotettavalla ja kontrolloidulla pakokaasujen jäähdytyksellä jäähdytystornissa klooriohitus jäähdyttimessä. Samanaikainen pakokaasujen käyttötilavuuden vähentäminen tuo positiivisia vaikutuksia investoinnin ja käytön kuluhin alavirran laitoskomponettien osalta. Lisäksi, sähkö- ja kuitisuodattimien erotustehokkuus paranee.

Verdunstungs- und Alkali-Bypass-Kühler

Ratkaisumme

Turvalliseen jäähdyttimen käyttöön ja lyhyisiin haihtumisetäisyyksiin, vaaditaan yhtenäinen ja pyörrevapaa kaasun levitys koko kanavan poikkipinta-alalle. Käyttämällä kiinteitä rakenteita kuten rei'itettyjä levyjä tai virranohjaimia kaasunsisääntulossa, kaasunjako voidaan optimoida kohdistetulla tavalla. Tuemme mielellämme teitä näiden rakenteiden suunnittelussa detaljoidulla CFD-simulaatiolla varmistamaan optimaalinen ja kokonaisvaltainen ratkaisu.

Ulostulon lämpötila ja ja vvadittu etäisyys veden haihtumiselle kontrolloidaan ruiskutetun veden määrällä ja pisarakoolla. Täydellinen haihtuminen on välttämätöntä ehk'isemään materiaalin kasaantuminen ja kostean materiaalin poistuminen  ja varmistamaan käytön luotettavuus ja laitoksen käyttövarmuus.

Saavuttaakseen optimaalisen ja kattavan jäähdyttimen ja mukana olevan ruiskutusjärjestelmän rakenteen, suuri määrä keskenään vuorovaikutuksessa olevia muuttujia ja erilaisia käyttöolosuhteita täytyy huomioida. Monien vuosien komemuksemme ansiosta, voimme auttaa teitä laskemaan veden määrä ja mitoittamaan haihtumisetäisyys.

Käytäntöön soveltamista varten, tarjoamme sekä paineilmatoimisia että paluuvuoto järjestelmiä. Konfiguroimme teidän järjestelmänne prosessidatan ja jäähdyttimen koon mukaisesti, antaen näin teille optimaalisen ratkaisun.

soveltuvat tuotteet

Düsenlanzen und Systeme für die Gaskühlung

Suutinlansetit ja järjestelmät kaasunjäähdytykseen

Tehokan jäähdyttäminen ja käsittely

Lechler suutinlansetit ja -järjestelmät luomaan optimaaliset pisarakokojakuma ja levittämään pisarat niin yhtenäisesti kuin mahdollista kaasuvirrassa.

Lisätietoa

Nämä aiheet saattavat myös kiinnostaa teitä