Suihkun ominaisuudet

Mitkä suihkun ominaisuudet sopivat parhaiten teille?

Atomisaatioperiaatteisiin perustuvan luokittelun lisäksi, useita suuttimia luokitellaan myös niiden suihkuvion perusteella. Seuraava yhteenveto antaa teille kartoituksen tästä aiheesta.

Paineilmatoiminen atomisaatio

Sprühbild Flachstrahl-Pneumatik-Zerstäuberdüsen

Paineilmatoiminen viuhkasuihkuatomisaatio

Paineilmatoimiset viuhkasuuttimet tuottavat viuhkamaisen suihkukuvion erittäin pienillä pisaroilla ja suihkukulmilla aina 80° asti. Nämä suuttimet ovat erityisen sopivia sovelluksiin, jotka vaativat pieniä pisaroita ja leveää lineaarista iskualuetta. Toiminnallinen video paineilmatoimisista suuttimista

Funktionszeichnung Vollkegel-Pneumatik-Zerstäuberdüsen

Paineilmatoiminen täyskartioatomisaatio

Paineilmatoimisesti atomisoivia täyskartiosuuttimia suositellaan käytettäväksi sovelluksissa, jotka vaativat tasaista pyöreää vaikutuskuviota tai suurempian ruiskutusetäisyyksiä. Yleisesti, kapea täyskartio n. 20° – 30° muodostetaan. Leveämmät suihkukulmat voidaan saavuttaa käyttämällä erityisiä moniaukkoisia suuttimia.

Onttokartiosuihku

Sprühbild Axial-Hohlkegeldüsen

Aksiaalinen onttokartiosuihku

Näillä suuttimilla, nesteen syöttö on aksiaalinen. Pyörivä nesteen liike synnytetään niin kutsutuilla kierukoilla. Aksiaaliset onttokartiosuuttimet mahdollistavat pienimpien pisaroiden tuottamisen paineperusteisesti toimivalla suutinratkaisulla. Tätä kutsutaan myös hydrauliseksi atomisoinniksi.

Toiminnallinen video onttokartiosuuttimista

Tangentiaalisen onttokartiosuuttimen toiminnan kuvaus

Tangetiaalinen onttokartiosuihku

Näiden onttokartiosuuttimien nesteen syöttö on sijoitettu tangentiaalisesti sekoituskammioon mikä aiheuttaa nesteen pyörimisen. Nestekerros syntyy suuttimien sisäseinille, joka vaikuttaa voimakkaasti pisarakokoon. Nestevirran pyörivä liike siirtyy suuttimen ulostuloaukolle aksiaalisina ja tangentiaalisina nopeuksina. Ympyränmuotoinen nestekalvo muodostuu, joka hajoaa pieniksi pisaroiksi pian suuttimen ulostuloaukolta lähdön jälkeen. Tällä suutinrakenteella on suuret poraukset tehden sen hyvin tukkeutimista vastustavaksi.

Toiminnallinen video onttokartiosuuttimista

Täyskartiosuihku

Sprühbild Axial-Vollkegeldüsen

Aksiaalinen täyskartiosuihku

Aksiaaliset täyskartiosuihkusuuttimet saavuttavat tasaisen nestejaon pyöreälle alueelle. Nesteen pyörivä liike saavutetaan kierreistukoiden avulla suuttimen vapaan poikkileikkauksen alueella. Suihkun muodostuminen, nestejako, ja pisaroiden muodot riippuvat pyörivän liikkeen mitoituksesta ja toiminnallisesta koordinoinnista ja kierrekammiosta. Turbulentit virtaukset eri aksiaalisilla ja tangentiaalisilla nopeuskomponenteilla johtavat kokonaisuudessa isompiin pisaroihin kuin vastaavilla onttokartiosuuttimilla.

Toiminnallinen video täyskartiosuuttimista

Funktionszeichnung Tangential-Vollkegeldüsen

Tangentiaali-virtaus täyskartiosuuttimet

Tangentiaali-virtaus täyskartiosuuttimet ovat ilman kierreistukoita. Siten, ne eivät tukkeudu helposti. Täyskartion muotoinen suihkukuvio synnytetään kierteillä milled suuttimen pohjaan, jotka tuottavat määritellyn nestevirran muutoksen sekoituskammion keskustaan, josta taas erittäin tasainen atomisoitavan nesteen aluejako saavutetaan.

Toiminnallinen video täyskartiosuuttimista

Viuhkasuuttimet

Suihkukuvio viuhkasuuttimet

Viuhkasuuttimet

Viuhkasuuttimien suihkukuvio muodostuu terävästi rajatusta linjasta sisäisten virtausominaisuuksien takia. Suihkun leveyden kattavuutta voidaan vaihdella muuttamalla suutimen aukkojen geometrista konfiguraatiota, joissa neste muokataan litteiksi, viuhkamaisiksi suihkukuvioiksi. Viuhkamainen nestemassa saa laminaarisen muodon ja disintegroituu pisaroiksi kun sen etäisyys suutimen aukoista kasvaa. Parabolnen, puolisuunnikkaan tai suorakulmainen vaikutusalueen muoto saavutetaan riittävästi määrittelmällä fuktionaaliset ja geometriset mitat.

Toiminnallinen video viuhkasuuttimista

Viuhkasuuttimet
Funktionszeichnung Zungendüsen

Viuhkamainen atomisaatio lusikkasuuttimilla

Koskien viuhkasuuttimien atomisaatiota, lusikkasuuttimet ovat erikoistapaus. Viuhkamainen kuvio luodaan pistemäisellä virtauksella, joka iskeytyy ulkoiseen ohjauslevyyn ("lusikka"). Lusikkasuuttimet ovat erityisen hyviä vastustamaan tukkeutumista ja tuottavat tarkasti rajatun viuhkamaisen kuvion.

Pistesuihkusuuttimet

Sprühbild Vollstrahldüsen

Ilman atomisaatiota pistemäisenä suihkuna

Tasainen pistesuihku tunnetaan myös nimellä “primary jet”. Itse asiassa, pistesuihkusuuttimien ei ole tarkoitus tuottaa atomisoitua suihkuviota, koska se on suunniteltu maksimaalista suihkun voimaa varten. Tässä , Lechlerin sunnitteluinsinöörien taidokkuus haastettiin äärimmillleen ehkäisemään keskitetyn, suoran suihkun distegroituminen pisaroiksi pitkillä etäisyyksillä.

Toiminnallinen video pistesuihkusuuttimista

Paineilman hajottaminen

Sprühbild Luftdüsen

Leveä tai pistemäinen paineilman hajottaminen

Ilmasuuttimia käytetään hajottamaan ilmaa tai virtausta keskitetyksi ja suoraksi viuhkaksi. Yleisesti ottaen, ilmasuuttimilla on viuhkamainen tai pistemäinen suihkukuvvio. Käytettäessä perinteisiä ilmasuuttimia, ilma puhalletaan yhden reiän läpi. Usein kova, korvia repivä ja sihisevä ääni muodostuu. Tämän epämiellyttävän äänen välttämiseksi, Lechler on suunnitellut erityiset monikanvaiset ilmasuuttimet. Näiden suuttimien melutaso ja ilmankulutus ovat hyvin matalat.

Ilmasuuttimet

Atomisaatio säiliönpesuun

Sprühbild rotierende Düsen

Atomisaatio pyörivillä suuttimilla

Säiliönpesusuuttimia voidaan käyttää sekä pienissä että suurissa säiliöissä ja ne on saatavilla sekä pyörivinä että staattisina pesupäinä. Pyöriviä suuttimia (pyörivät pesurit) käytetään pesunesteellä erityisesti sijoitettujen suuttinaukkojen avulla tai turbiinilla tai sisäisillä vaihteillä. Pyörivät pesurit saavuttavat erittäin hyvän kok säiliön pinnan pesun kun nopeasti toistuva iskuvoima löystyttää likaa ja pesee se pois säiliön pinnan sisäpuolelta.

Toiminnallinen video pyöriivstä suuttimista

Funktionszeichnung statische Sprükugeln

Atomisaatio staattisilla pesupalloilla

Staattiset pesupallot eivät pyöri. Niitä käytetään ensisijaisesti pesemään suhteellisen pieniä säiliöitä ja astioita. Kaikkia säiliönpesusuuttimia käytetään matalilla paineilla.

Toiminnallinen video staattisista pesupalloista