Tuotteita teräs-, alumiini ja ei-ferriittisten metallien valmistukseen

Lechler tuntee metalliteollisuuden tuotantoprosessit ja kehittää optimaaliset ratkaisuti kaikkiin tarpeisiin. Tämä voidaan toteuttaa erityisesti näihin sovelluksiin kehitettyjen suutinten avulla tai suuttimilla ja järjestelmillä, jotka ovat suunniteltu erityisesti tiettyyn asennuskohteeseen.

Tuotteita teräs-, alumiini ja ei-ferriittisten metallien valmistukseen

Jatkuva prosessien optimointi tuotteiden laadun parantamisen, tuottavuuden lisäämisen, energiankulutuksen tai päästöjen vähentämisen yhteydessä on yhteisten ponnistelujemme keskipiste. Tämä koskee erityisesti toisiojäähdytystä teräksen jatkuvavalussa, hilseenpesussa teräksen ja ei-ferriittisten metallien kuuma- ja kylmävalssauksessa sekä suutinsovelluksissa prosessilinjoilla, kuten peittauksessa.

Lechler tuotteita metalliteollisuuteen

Lechler palvelut metalliteollisuudelle

Nämä aiheet saattavat myös kiinnostaa teitä