Valssinjäähdytys

Optimaalinen valssinjäähdytys kuuma- ja kylmävalssaamoissa

Metallintyöstön valssausprosessissa kuuma- ja kylmävalssaamoissa, syntyy lämpöä kitkan ja muodonmuutoksien takia, jotka syntyvät valssinauhan mekaanisen työstön seurauksena. Tämän takia valssien kuin myös ympäröivän alueen tehokas jäähdytys on välttämätöntä muokkausprosessille varmistamaan vakaat valssin lämpötilat ja tehokas lämmönpoisto. Päämäärä on täten tuottaa yhtenäinen homogeeninen jäähdytys koko valssin leveydeltä tasaisella hyväksyttävällä lämmönjaolla.

Valssinjäähdytys

Perusta tehokkaalle ja taloudelliselle valssinjäähdytykselle on optimoitu suuttimien ja tukkien sijoittelu. Valssauksessa tärkein tekijä on lämmön muodustuminen kidassa kitkan ja muodonmuutoksien kautta.

Tärkeimmät tekijät ovat:

  • Tasaisen ja vakaan valssin lämpötilan ylläpito, valssin ympäri ja poikki koko leveyden
  • Luomalla optimaaliset lämpö kruunut ja minimi lämpötilaerot ylä- ja alatyövalssien välillä optimaalisella lämmön poistamisella

Koska nykyiset vaatimukset valssaamoille käsitellä paljon ohuempia nauhoja kasvaneesta sisääntulevasta kuumanauhan paksuudesta, tarvitaan yksittäisillä valssituoleilla paljon suurempia vähennyksiä. Näin suuret vähennykset nimellisleveyksillä johtavat suurempaan kosketusalaan ja vastaavasti korkeampaan valssausvoimaan, kitkaan ja lämmön muodostumiseen.

Nämä suuret vähennykset yhdistettynä vaatimukseen tuottaa laajenevaa valikoimaa materiaali poikkipintoja moninaisemmalla valikoimalla pehmeämpiä ja kovempia materiaaleja johtaa myös kasvavasti suurempiin haasteisiin valssin lämpötilan hallinnassa ja tehokkaaseen lämmön poistoon.

ValssinjäähdytysSymmetrisesti järjestetty ylä- ja alavalssin jäähdytys

Tasaisen jäähdytyksen saavuttaminen

Jäähdytyksen perimmäinen tavoite on luoda tasainen jäähdytys valssin leveydelle tasaisella ja hyväksyttävällä lämmönjakautumisella (ei kaltevuuksia). Tämä varmistaa, että yleinen ongelma jälkijäähdytetystä nauhasta rullataessa uudelleen kelalle minimoidaan. Hyvin suunniteltu jäähdytysjärjestelmä, jolla on hyvät käyttöolosuhteet, saavuttaa useita tärkeitä tavoitteita

  • Maksimaalinen lämmönsiirto mahdollisimman pienellä jäähdytysnesteen kulutuksella
  • Hallitut lämpö kruunut
  • ”Normaali” tasainen valssin lämpötila
  • Ei lämpötilaeroja ylä- ja alatyövalssin välillä
  • Varmistua, että telan taivutusjärjestelmä pidetään raja-arvojen sisällä ylläpitämällä asianmukainen lämpö crown korkeus ja symmetria
WalzenkühlungUnerwünschter Temperaturgradient auf den Arbeitswalzen (links). Oberer und unterer Spritzbalken korrekt genau parallel zu den Arbeitswalzen angeordnet (rechts).

Tuotteiden yleiskatsaus

Düsen für die Walzenkühlung

Suuttimet valssinjäähdytys prosesseihin

Oli kyseessä sitteen kuuma- tai kylmävalssaus – Lechler tarjoaa suuttimet ja järjestelmät kasvattamaan laatua ja tehokkuutta.

Lisätietoa Tekniset tiedot (pdf, 2.44 MB)
Düsensysteme für die Walzenkühlung

Suutinjärjestelmät selektiivisiin telanjäähdytysprosesseihin

Järjestelmät ja venttiilit selektiiviseen telänjäähdytykseen. Lechler SELECTOSPRAY järjestelmää voidaan käyttää yhdessä kaikkien tällä hetkellä tarjolla olevien muodon kontrollointijärjestelmien kanssa. SELECTOSPRAY järjestelmän Suutin / venttiili alueet vastaaavat rullanmuodostuksen alueita.

Lisätietoa Tekniset tiedot (pdf, 3.96 MB)

Lisätietoa valssinjäähdytyksestä

Thermische Studien zur Walzenkühlung

Valssinjäähdytyksen lämpötekniset tutkimukset

Telanjäähdytysjärjestelmä on suoraan ratkaiseva tuotteen laadun ja tuottavuuden kannalta prosessisäätöjen aikana. Lechler voi tarjota tukea lämpöteknisiin tutkimuksiin.

Tekniset tiedot (pdf, 189.70 KB)

Professional reports

Walzenkühlung: General aspects of roll cooling for hot & cold rolling mills
Walzenkühlung: General aspects of roll cooling for hot & cold rolling millsFachbericht aus SEAISI Quarterly Journal (SQJ) 2014, 43, 2; 49-56Hubertus WenigLue nyt (pdf, 1 MB)
Walzenkühlung: Fundamentals of roll cooling and control of flatness at primary cold reduction
Walzenkühlung: A quantitative study into the comparative efficiency of flat jet and full fone spray nozzles when applied to the application of work roll cooling
Walzenkühlung: Flatness and profile the problems that can exist in the design of the spray actuators
Walzenkühlung: Flatness and profile the problems that can exist in the design of the spray actuatorsContribution paper für The Institute of Materials, Minerals and Mining, Achieving Profile & Flatness in Falt Products, Austin Court, Birmingham (UK), 2006David TuckerLue nyt (pdf, 904 KB)
Walzenkühlung: Parameters for effictive roll cooling
Walzenkühlung: Parameters for effictive roll coolingConribution paper für Saruc Southern African Roll Users Conference, Emuleni Conference Centre Vanderbijlpark, South AfricaJürgen FrickLue nyt (pdf, 977 KB)

Nämä aiheet saattavat myös kiinnostaa teitä