Pisaroiden erotus kemianteollisuudessa

Ei-toivottujen päästöjen minimointiin

Pisaranerottimilla on keskeinen rooli prosessisuunnittelussa ja kemiantehtaissa. Ne suojaavat järjestelmän osia, säästävät energiaa, lisäävät tuottavuutta ja ovat ratkaiseva tekijä, kun halutaan vähentää ei-toivottuja päästöjä.

Pisaroiden erotus kemianteollisuudessa

Tätä varten pisaranerotinten on kyettävä erottamaan hienoimmatkin pisarat, joiden halkaisija on alle 5 mikrometriä, samalla kun painehäviöt minimoidaan. Tämä on mahdollista vain tehokkailla erotusjärjestelmillä, jotka toimivat pitkällä aikavälillä myös erittäin syövyttävissä ympäristöissä ja jotka voidaan integroida saumattomasti olemassa olevaan asennukseen. Tämä puolestaan vaatii oikeat materiaalit, syvällistä ymmärrystä vastaavista toimintaprosesseista ja luonnollisesti myös sopivat pisaranerottimet. Tarjoamme kaiken tämän yhdestä lähteestä.

Kotelo jossa pisaranerotin Vasemmalla: Kotelo, jossa pisaranerotin vaakasuoraa kaasuvirtausta varten (tyyppi LTH 600) ja agglomeraattori. Oikealla: Pisaranerotin vaakasuoraan kaasuvirtaukseen (tyyppi LTH 600).

Pisaroiden erotus kemianteollisuudessa käytännössä

Tehtävä

 • Kaasun imeytys
 • Kondensointi
 • Demineralisaatio
 • Tislaus
 • Haihdutus

Edut

 • Modulaarinen järjestelmä
 • Suurin erotusaste suurille nestemäärille
 • Pienien pisaroiden erotus
 • Kompakti muotuilu korkeillekin kaasunnopeuksille
 • Alhaiset painehäviöt
 • Hyvä korroosionkestävyys
 • Käyttö myös suurilla kiintoainemäärillä

Ota yhteyttä

Lechler NordenProsessitekniikka - Pisaran ErottimetPuhelin +358 (0) 207 856 880info(at)lechler.fi