Nestedynamiikka

Älykän tapa suuttimien käytön optimointiin

Tarkasteltaessa virtaamia, turbulenttejaj ja hyvin monimuitkaisia ruiskutusprosesseja, kukaan ei tiedä mahdollisukksia paremmin kuin me. Juuri samoin kuin kukaan ei tiedä vaatimuksia paremmin kuin te. Yhdessä voimme hienosäätää kuink akäyttä koko teidän potentiaalinne.

CFD

Emme lupaa täydelllisyyttä - me odotamme sitä.

Reilusti yli vuosisadan, olemme kehittäneet ja valmistaneet suuttimia ja suutinjärjestelmiä moniin eri sovelluksiin. Tämän seurauksena meillä on uniikki ymmärrys ruiskutus ja atomisaatioprosesseissta monissa eri sovelluksissa hyvin laajalle skaalalle paineita, lämpötiloja ja ympäristöjä.Työskentelemme jatkuvasti parantaaksemme tarkkuutta ja tehokkuutta ja avaamaan uusia sovellusalueita.

Yksinkertaisia geometrioita varten kuten suora putki, virran tila on suhteellisen helppoa laskea käyttäen paperia, kynää ja laskinta. Jos siellä on vain pienikin mutki, sitten se ei ole enää niin helppoa. Tässä, Computational Fluid Dynamics:a (CFD) tarvitaan.

CFD

Olemme käyttäneet kokemustamme monilta vuosikymmeniltä suutinkehityksen osalta näissä simulaatioissa. Kääntäen, CFD oli alun perin vain sisäinen työkalu, joka helpotti meitä kehittämään haluttuja suuttimia nopeammin ja tarkemmin. korkeasuorituskykyiset klusterimme laskentateholla n. 8,500 GFlops antaa meille mahdollisuuden tarjota meidän tietoamme palveluna tänään. Simuloimme suutinapplikaatioita ja prosesseja yksilöllisesti teidän ympäristöönne ja vaatimuksiinne. Tämä takaa, että kaikki toimii optimaalisesti todellisessa maailamassa. Otattehan yhteyttä!

Virtaussimulaatio palveluna

CFDSimulation Lavaldüse (links), Waschturm zur Behandlung von Prozessgasen (rechts)

Tarjouksemme

 • Virtauskentän laskenta sisältäen painehäviöt yhdellä tai useammalla virtaavalla aineella putkistoissa ja liitososissa.
 • Suihkun levitys sisältäen lämmön ja massansiirrot ympäröivien kaasujen kanssa lähes kaikkien kuviteltavissa olevissa ympäristöolosuhteissa.
 • Suuttimien sisäisten virtaamien laskenta ja suihkukuvion ennustaminen, nestejako, suihkun ominaisuudet ja pisarakoot suuttimen lähellä.

Kokemuksemme

 • Yli vuosisadan kokemus ja asiantuntemus ruiskutusprosessien kentällä ja suutinkehityksessä.
 • Yli vuosikymmenen kokemus CFD analyysin käytössä suihkun tuottamiseen, levitykseen ja soveltamiseen.
 • Korkean tehokkuuden tietokone komplekseja CAE sovelluksia varten.
 • Ammattimaiset ruiskutuslaboratoriot erikoistuneilla mittavälineillä testejä ja validaatioita varten.

Etunne

 • Maximaalinen tehokkuus
  • käytettäessä kalliita aineita
  • koko ruiskutusprosessin geometrisessa mitoituksessa
 • Kohdistettu optimointi
  • suuttimien valinta
  • suutimmen käyttöpiste (ottaen huomioon pumput, kompressorit ja kukat)
  • nestejako
  • pisarakoot
  • ruiskutusprosessin prosessikaasujen sisään- ja ulosvirtaus

Nestedynamiikat toiminnassa - asiakaskohtainen prosessioptimisaatio

CFD

Jopa ruiskutusprosessit, jotka ovat olleet sujuvassa toiminnassa vuosia, on yleensä aina huomattava potentiaali optimoinnille. Käyttäen prosessisimulointejamme voimme hienosäätää näitä ilman käynnissä olevan tuotannon keskeyttämistä. Tällä tavalla, eri asetuksia voidaan testata, tarkastamalla niiden vaikutus kokonaistuotokseen. Tässä voimme tukeutua selvästi määriteltyyn työmäärittelyyn:

 • Projektin määritys
 • Lähtötilanteen analyysi käyttäen CFD:a määrittämään alkutilanne ja tunnistamaan potentiaali optimoinnille
 • Optimointi käyttäen CFD:a yksittäisten toimenpiteiden virtuaaliseen tarkasteluun ja arviointiin
 • Toimeenpano

Etunne

 • Opimointipotentiaalin tunnistaminen
 • Yksittäisen toimenpiteiden virtuaalinen arviointi
 • Riskivapaat, virtuaaliset kokeet
 • Ajansäästö
 • Potentiaalisten säästökohteiden tunnistaminen
 • Selkeä postoanalyysi

Käytä insinöörikokemustamme eduksenne. Autamme mielellämme teitä monien vuosikymmenten aikana hankitulla kokemuksellamme prosessinne optimoinnissa. Otatehan pian yhteyttä. Autamme mielellämme määrittämään työpaketin teidän kanssanne ja antamaan konkreettisen tarjouksen.

Nestedynamiikan prosessisimulaatiot

Prozesssimulation "Berührungsfrei verdunstet"

Kontaktivapaa haihtuminen

Haihdutinjäähdyttimien kokonaisvaltainen optimointi

Nestedynamiikan prosessisimuloinnit - Projekti: kontaktivapaa haihtuminen
Prozesssimulation "Sauber gerechnet"

Puhtaasti laskettu

Pesutorni prosessikaasujen käsittelylle

Virtausdynamiika prosessisimulaatiot - Projekti: puhtaasti laskettu
Prozesssimulation "Echt ätzend"

Todella korrosoiva

Rikkihapposuihkutus prosessikaasujen puhdistamiseen ja jäähdyttämiseen rikkitrioksidilla

Virtausdynamiikan prosessisimulaatiot - Projekti: todella korrosoiva

Lisätietoa

Esite CFD