Peittaus

Korkealaatuiset suuttimet korkealaatuiseen sovellukseenne

Mitä lähemmäksi tullaan tuotantoprosessin viimeisiä askelia sitä tärkeämmäksi tulee suorat tulokset. Siksi peittauslinja on ratkaisevassa roolissa teräksen tuotantoketjussa.

Peittauslinja

Mitä tulisi huomioida suunnittelussa

Materiaali

Perusta kaikille seuraaville askeleille on sopivan materiaalin valinta suuttimille ja lisäosille. Myös näiden komponenttien käyttöikä riippuu materiaalista ja olosuhteista jossa niitä käytetään. Pidä mielessä, että materiaalin kemiallinen kestävyyys riippuu paljolti erityisistä käyttöolosuhteista (kuten lämpötila, happamuus, käyttöaika, mekaaninen kuormitus, jne.).

Turbulenssi peittaus

Turbulenssissa peittausvaiheessa suuttimien täytyy taata yhtenäinen nestejako koko materiaalin leveydeltä. Samaan aikaa niiden täytyy synnyttää turbulenssia peittausnesteessä. Suuttimet suihkuttavat jatkuvasti kuumennettua happoa nauhan halkeamiin. Tämä on välttämättöntä tehokkaseen peittaukseen ja auttaa myös kiihdyttämään kemiallista prosessia, joka johtaa optimaaliseen kapasiteettiin koko peittauslinjalla. Viuhkasuuttimet voivat täyttää nämä vaatimukset täydellisesti. Milloin mahdollista tulee suosia porrastettua suuttimien sijoittelua jotta vältetään lineaariset suihkukuviot levyllä. Lisäksi, vierekkäisten suihkujen optimoitu päällekkäisyys on perustavaa laatua oleva tekijä suuttimien sijoittelua määritettäessä.

Huuhtelu

Huuhteluosa on äärimmäisen tärkeä, koska sen tulee pysäyttää kemialllinen reaktio ja ehkäistä ylipeittaus. Tehokkaalla huuhtelulla, joka tapahtuu sopivalla suuttimien sijoittelulla, on tärkeä merkitys optimaalisen tuloksen saavuttamiseksi. Alueilla, joissa on matalampi huuhteluveden tiheys tai jopa aukkoja suihkujen välillä voi johtaa vakaviin laatuongelmiin. Siksi sopiva suuttimien valinta ja sijoitelu tasaisen nestejaon saamiseksi on yhtä tärkeää kuin huoltotyö.

Suutinasettelu peittauslinjassaEsimerkki lomitetusta suutinasettelusta

Puhaltaminen

Huuhtelun jälkeen vesi on poistettava nauhalta. Tyypillisesti, paineilmasuuttimet tekevät tämän. Erityisesti, nauhan reunoille jääneet huuhteluveden pisarat täytyy puhaltaa pois. Monikanavaiset Whisperblast suuttimet ovat erityisesti suunniteltuja tarjoamaan korkein suorituskyky. Oikein asennettuna ne ovat erittäin tehokkaista. Ilmasuuttimien tulee kattaa koko alueelta nauhan reunat. Täten, minimi- ja maksimi nauhan leveys kuin myös horisontaalisen nauhan ohjauksen tarkkuus täytyy ottaa huomioon.

IlmasuuttimetAbblasen der Bandränder mit Mehrkanal-Druckluftdüsen

Suutintukit

Tarkat suutinsuihkut täytyy asentaa tarkasti tarkkuussuutintukkeihin. Lechler voi valmistaa täydelliset suutintukit piirustustenne mukaisesti. Lechler voi valmistaa tukit ruostumattomasta teräksestä kuin myös muoveista vaamuksienne mukaisesti.

SuutintukitSuutintukit lohenpyrstösuuttimilla

Huolto

Kun suuttimet ja lisäosat altistuvat koville käyttöolosuhteille tulee niiden kunto tarkistaa säännöllisesti. Erityisesti itse suuttimet ovat alttiina kulumiselle, tukkeutumiselle tai vahingoittumiselle. Kulunut suutin ei voi täyttää korkeita toiminnalisia ominaisuuksia enää. Epätasainen nestejako ja siten epäyhtenäinen tuotteen pinta voi olla seurauksena tästä. Kuluneet tai tukkeutuneet suuttimet täytyy vaihtaa uusiin säännöllisin väliajoin maksimaalisen suorituskyvyn takaamiseksi.

Peittauslinjan huoltoTukkeutuneiden suuttimien vaikutus nestejakoon

Tuotteiden yleiskatsaus

Suuttimet Peittaukseen

Tarkkuussuuttimet peittauslinjoille

Suuttimet peittauslinjoille edellyttävät korkeinta laatua tukeakseen optimaalisesti korkealuokkaisten tuotteiden valmistusprosesseja.

More Tekniset tiedot (pdf, 5.77 MB)

Nämä aiheet saattavat myös kiinnostaa teitä