Pisaroiden erotus meriteollisuudessa

Paremman ilman vuoksi merellä

Laivanrakennuksessa pisaranerottimilla on tärkeä rooli ympäristölakien noudattamisen varmistamisessa, ja ne suojaavat myös laivan loppupään järjestelmiä. Niitä käytetään sekä ilmanottojärjestelmissä suojana sateelta ja roiskevedeltä että myös moottoreiden pakokaasujen käsittelyssä. Niillä on myös tärkeä rooli merenkulkualan hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä.

Pisaroiden erotus meriteollisuudessa

Rikinpoisto märkäpesurilla

Rikkipitoisuuden tiukentuvien rajoitusten ja päästöjen valvonta-alueiden laajenemisen vuoksi tehokkaiden pesureiden jälkiasentamisesta on nyt tullut tärkeä edellytys myös vanhempien laivojen taloudelliselle käytölle.

Esimerkki pakokaasujen puhdistuksestaEsimerkki pakokaasujen puhdistuksesta

Pisaranerotin ahtoilmanjäähdyttimiin

Trooppisessa ilmastossa laivojen moottoreiden imuilma tuottaa jopa 200 tonnia kondenssivettä päivässä. Lechler pisaranerottimet pystyvät myös erottamaan tällaisia suuria määriä ja siten suojaamaan palokammiota veden sisäänpääsyn aiheuttamilta vaurioilta.

Pisaranerotin ahtoilmanjäähdyttimiinPisaranerotinjärjestelmiä ilmanottoa varten on saatavana useissa eri kokoluokissa ja ne suojaavat järjestelmän osia luotettavasti korroosiolta ja vaurioilta.

Pisaranerotus laivanrakennuksessa käytännössä

Tehtävä

  • Käyttö märkäpesurissa pakokaasujen pesuun
  • Suojaksi loppupäänjärjestelmille

Edut

  • Modulaarinen järjestelmä
  • Suurin erotusaste suurille nestemäärille
  • Pienien pisaroiden erotus
  • Kompakti muotuilu korkeillekin kaasunnopeuksille
  • Alhaiset painehäviöt
  • Tasaisempi virtauksenjakautuminen
  • Käyttö myös suurilla kiintoainemäärillä
  • Pesu käytön aikana

Ota yhteyttä

Lechler NordenProsessitekniikka - Pisaran ErottimetPuhelin +358 (0) 207 856 880info(at)lechler.fi