Pisaranerotus paperiteollisuudessa

Energiatehokkuuden optimointiin

Energiatehokkuus on tärkeä kilpailutekijä paperiteollisuudessa. Erityisesti optimoidulla käsittelyllä ja kemikaalien uudelleenkäytöllä voidaan saavuttaa merkittäviä kustannussäästöjä.

Pisaranerotus paperiteollisuudessa

Tehokkaat pisaranerottimet ovat ratkaisevassa asemassa kemikaalien talteenotossa käytetyistä raaka-aineista. Optimoidut erotinelementit mahdollistavat erinomaisen erotuskyvyn myös olosuhteissa, joissa höyryn kuormitus on suuri. Neuvomme sinua mielellämme.

Pisaroiden erotus haihduttimessa"Cake Piece" -erotin (vasemmalla) ja vaakavirtauksen erotin (oikealla) haihduttimessa.

Pisaroiden erotus paperiteollisuudessa käytännössä

Tehtävä

  • Mustalipeän haihdutus
  • Kemikaalien talteenotto
  • Pesurit

Edut

  • Suurin erotusaste suurille nestemäärille
  • Pienien pisaroiden erotus
  • Kompakti muotuilu korkeillekin kaasunnopeuksille
  • Alhaiset painehäviöt

Ota yhteyttä

Lechler NordenProsessitekniikka - Pisaran ErottimetPuhelin +358 (0) 207 856 880info(at)lechler.fi