Atomisaatio menetelmät

Atomisaatio tapahtuu, kun nestesuihku hajoaa erikokoisiksi pisaroiksi. Ideaali suihku koostuu halkaisijaltaan samankokoisista pisaroista.

Zerstäubungsverfahren

Atomisaatio menetelmät voidaan jakaa hydrauliseen atomisaatioon ja paineilmatoimiseen atomisaatioon. Riippuen suuttimen rakenteesta tai suuttimen ulostuloaukon rakenteesta, eri suihkukuvioita muodostuu.

Hydraulinen ja paineilmatoiminen atomisaatio

Einstoffzerstäubung

Hydraulinen atomisaatio

Suuttimen läpäisevä aine kasvattaa nopeutta kun poikkiosan halkaisija tulee pienemmäksi. Potentiaalienergia tulee liike-energiaksi (nopeus).

Aineen ohitettua suutinaukon, se kehittää aerodynaamisen aaltokuvion, joka myöhemmin johtaa erikokoisiin pisaroihin.

Zweistoffzerstäubung (Pneumatikzerstäubung)

Paineilmatoiminen atomisaatio

Tämä atomisaatiomenetelmä saavuttaa korkeimman atomisointiasteen: pienimmät pisarat. Tietyissä olosuhteissa, pisarat voivat täysin haihtua.

Paineilmatoimissia suuttimia voi käyttää, esimerkiksi, atomisoimaan viskoosimpaa ainetta kuin vesi. Erottelu tehdään sisäisen ja ulkoisen sekoittamisen välillä paineilmatoimisissa suuttimissa.

Paineilmatoiminen atomisaatio

Viskoosien nesteiden atomisaatio

Viskositeetti määritellään nesteen muodonmuutoskestävyydeksi, ja se perustuu nesteen sisällä olevien molekyylien väliseen kitkaan. Mitä suurempi kitka, sitä kestävämpi aine on. Nesteiden vastus kasvaa lämpötilan laskiessa, joten viskositeettimittauksia tehtäessä on aina määritettävä nesteen lämpötila.

Viskositätsgrenzen bei der Zerstäubung von FlüssigkeitenViskositätsgrenzen bei der Zerstäubung von Flüssigkeiten

Atomisaatiolla tämä tarkoittaa, että ruiskutuskulma ja pisarakoko voivat muuttua huomattavasti viskositeetista riippuen. Atomisoitaessa aineita, joiden viskositeetti on korkeampi kuin veden, on kolme tapaa parantaa ruiskutuksen laatua :

  1. Lisäämällä painetta tilavuusvirtausta voidaan lisätä puristamattoman väliaineen atomisaatiossa ja siten parantaa myös ruiskutuksen laatua.
  2. Lämpötilan nostaminen alentaa väliaineen viskositeettia. Ruiskutuksen laatu paranee vastaavasti.
  3. Paineilmatoimisia suuttimia käyttämällä voidaan atomisoida nesteitä, joiden viskositeetti on enintään 1000 mPa · s (katso pneumaattinen atomisaatio).

Lisätietoa

Sprühcharakter

Suihkun ominaisuudet

Mikä (suihkun) ominaisuus sopii sovellukseenne ja mitä eri suihkukuvioita on saatavilla?

Suihkun ominaisuudet
Düsenfunktionen

Suuttimen toiminnot

Selitykset tärkeimmästä suuttimen toiminnallisesta ja käyttödatasta.

Suuttimen funktiot

Pisaranerottimet – toimintaperiaate

Vähennä epäpuhtauksien määriä ja paranna prosessisuunnittelua.

Pisaranerottimet – Toimintaperiaate