Pisaranerotus tuulivoimaloissa

Kestäviä ratkaisuja ilmastonsuojeluun

Tuulivoimaloilla on tulevaisuudessa erityinen rooli energiavalikoimassa. Tuulivoimaloiden pisaranerotinratkaisuillaan Lechler edistää kestävästi ilmastonsuojelua.

Pisaranerotus tuulivoimaloissa

Tuulen muuntamisen lisäksi sähköenergiaksi tuulivoimaloiden on täytettävä erityiset tekniset vaatimukset. Ankarat ympäristöolosuhteet ja erityisesti kosteus vaikuttavat erityisesti tekniikkaan ja materiaaleihin. Sähkökomponentit kuluvat nopeammin, mikä johtaa toimintahäiriöihin ohjausjärjestelmässä. Myös koneen komponenttien korroosiota on torjuttava ennakoivalla suunnittelulla. Lisäksi kosteus edistää bakteerien lisääntymistä, mikä jättää jälkeensä limaisia pintoja – liukkaita vaaranpaikkoja huoltohenkilöstölle.

Huoltohenkilöstön turvallisuuden ja tuuliturbiinien kaikkien komponenttien pidemmän käyttöiän takaamiseksi tehokkaan kosteudenhallinnan käyttö on välttämätöntä. Älykäs ratkaisu tähän on Lechler-pisaranerottimien asennus suojelemaan laitoksen loppupään komponentteja. Pisaranerottimet on suunniteltu vaativiin sovelluksiin, täyttävät korkeimmat vaatimukset ja niitä käytetään nykyaikaisissa maa- ja offshore-tuuliturbiineissa. Tämän Lechler-tekniikan avulla generaattorit tuuletetaan ja jäähdytetään tehokkaasti, erityisesti suurilla kaasunopeuksilla.

Lechler pisaranerottimet LTV 300 ja LTH 600Tehokkaita pisaranerotusratkaisuja pysty- (LTV 300 sarja) ja vaakavirtaukselle (LTH 600 sarja).

Pisaranerotus tuulivoimaloissa käytännössä

Tehtävät

  • Laitoksen loppupään komponenttien suojaaminen sää- ja ympäristövaikutuksilta
  • Komponenttien tuuletus konehuoneessa

Edut

  • Kompakti rakenne, löytyy myös malleja suurille kaasunopeuksille
  • Laaja valikoima materiaaleja, myös matalille lämpötiloille
  • Pieni painehäviö

Ota yhteyttä

Lechler NordenProsessitekniikka - Pisaran ErottimetPuhelin +358 (0) 207 856 880info(at)lechler.fi