Suuttimien tekniset näkökulmat

Mitä teidän tulisi pitää mielessä kun suunnittelette

Erilaisia paineilmasuuttimia vaaditaan riippuen sovelluksesta ja ympäristön ja käyttöolosuhteista. Laajalla ilmasuuttimien valikoimallaan, Lechler tarjoaa optimaalisen suutinratkaisun jokaiseen tehtävään. Seuraavat kriteerit ovat avuksi valitsemaan oikeat ilmasuuttimet.

Technische Aspekte von Druckluftdüsen

Kriteerit suutinvalintaan

Vaikutusalue ja suihkukuvio
Vaikutusalue ja suihkukuvio
Suihkun syvyys
Suihkun syvyys
Suihkun etäisyys
Suihkun etäisyys
Paine
Paine
Käyttäytyminen eri lämpötiloissa
Käyttäytyminen eri lämpötiloissa
Puhallusvoima
Puhallusvoima
Melutaso
Melutaso
Ilmankulutus
Ilmankulutus
Materiaalit
Materiaalit
Hankaumat
Hankaumat
Strahlausbildung von Druckluftdüsen

Ilmasuuttimien suihkukuvio

Ilma puhalletaan ulos myös tietyssä kulmassa. Kuitenkin, tämä ei ole verrattavissa nesteiden suihkukulmaan.

Ilmalaajeneen, kun se tulee ulos suuttimen aukosta, mikä johtaa suihkun laajenemiseen. Suihkukulma on normaalisti n. 20°.

Innovatives Düsendesign der Lechler Mehrkanaldüse

Innovatiivinen suuttimen suunnittelu

Perinteiset ilmasuuttimet:

 • Ilma puhallletaan kapean aukon läpi
 • Seurauksena on turbulenssi
 • Kova sihisevä ääni

Lechler monikanavasuutin:

 • Useita virtausoptimoituja ilmakanavia
 • Matalmapi turbulenssi
 • Tasainen, kohdistettu ja voimakas ilmavirta
 • Matalampi äänen syntyminen
 • Matalampi ilman kulutus

Standardi ja käyttövirtausnopeuden välinen suhde

 • Standardi virtausnopeus:
  Kaasun yksikkömäärä 101,325 Pa ja 273.15 K
 • Käyttövirtausnopeus:
  Virtausnopeus todellisissa käyttöolosuhteissa


Tarkat laskelmat:

p: Absoluuttinen paine (ilmakehä + järjestelmän paine = 1.013 bar + ps)
T: Absoluuttinen lämpötila (273.15 K + TMedium)

 

Kuvio vasemmalla: Käyttö ja standardi virtausnopeus 298 K (+25° C).
Standardi- ja käyttövirtausnopeuden välinen suhde eri paineilla ja ja jatkuvissa lämpötiloissa.

Standardi tilavuusvirta ja käyttötilavuusvirta

Termi „standardi tilavuusvirta" viittaa kaasun yksikkölukumäärään perustuen standardiviitemäärään. Näitä standardiolosuhteita käytetään suutinteknologiassa, prosessitekniikassa ja muilla alueilla verrattuna kaasuihin perustuen tilavuustietoon. Jos referenssi on tehty standarditilavuusvirtaan suhtessa suutinteknologiaan, Lechler perustaa aina arvonsa DIN EN ISO 1343:n.

Kontrasina, termi „käyttötilavuusvirta“ kuvaa vastaavaa kaasun tilavuutta todellisissa käyttö/sovellusolosuhteissa. Kun nämä normaalisti eroavat standardiolosuhteista, paine ja lämpötila täytyy olla selvästi määritellyt. Jos käyttötilavuus on sirretty tietyssä ajassa, tämä johtaa käyttötilavuusvirtaan.

Kaasut

Kaasujen otput (esim.. ilma) on perustavanlaatuisesti eri verrattuna nesteiden output:iin. Kaasut ovat puristuneita nesteitä, kun taas nesteet ovat puristumattomia nesteitä. Kaasuja voidaan syöttää kaikkilla suuttimilla, joita voi käytää myös nesteiden atomisointiin. Kuitenkin, kaasujen puristuneisuuden ja matalamman tiheyden takia, kaasusuihkuja ei voi muodostaa samalla tavalla kuin nesteillä.

KompressibilitätsverhaltenKompressibilitätsverhalten: Links Wasser, rechts Luft.

Kaasut synnyttävät yleensä huomattavasti suuremmat melutasot tietyissä olosuhteissa (paine ja suuttimen rakenne). Monikanavasuuttimien kehitys erityisesti muotoilluilla suutinaukoilla tekee mahdolliseksi huomattavasti vähentää melua aiheuttavaa suuttimen turbulenssia. Lisäksi tämä suutinrakenne lisää puhallusvoimaa ja vähentää samalla ilmankulutusta. Kaasujen nopeudet voivat olla erittäin suuria tietyissä olosuhteissa. Jos suuttimeen kohdistetaan tietty paine-ero, nopeudet n. 320 m/s voivat usein esiintyä pienimmässä poikkileikkauksessa. Tämä nopeus voi jopa kasvaa pian sen jälkeen, kun kaasu poistuu suuttimesta.

Geschwindigkeitsverlauf in einer StrömungssimulationGeschwindigkeitsverlauf in einer Strömungssimulation.

Tunnisteetu turvallisuus – Täytetyt hyväksyntävaatimukset

FDA anerkannt

FDA

The U.S. Food & Drug Administration. Monet Lechler täyttävät FDA:n vaatimukset.

EG 1935/2004 anerkannt

Säädös (EC) No. 1935/2004

Euroopan parlamentin säädös (EC) No. 1935/ 2004 säätelee yleisiä turvallisuusvaatimuksia kaikille elintarvike- ja panimotuotteisiin kosketuksiin joutuville materiaaleille. Lukuisat Lechler suuttimet on suunniteltu kosketuksiin ruoan kanssa.

OSHA anerkannt

OSHA

The Occupational Safety and Health Administration (OSHA) on USA:n liittovaltion viranomainen työtapaturmien ehkäisyyn. Lukuisat Lechlerin paineilmasuuttimet lisäävät turvallisuutta ja terveyden suojelua työpaikalla.

Ilmasuuttimet: Tehokkuus ja tuotevalikoima

Druckluftdüsen – leise Effizienz

Ilmasuuttimien tehokkuus

Etkö voi kuulla mitään? Etkö? Näin hiljainen tuottavuus voidaan saavuttaa – jopa ilmasuuttimilla. Välttääkseen epämiellyttävät sihisevät äänet ilmasuuttimilla, Lechler on kehittänyt erityiset ilmasuuttimet, jotka ovat hiljaisia ja taloudellisia ilmankulutuksen suhteen.Ilmasuuttimet
Lechler Druckluftdüsen Portfolio

Lechler ilmasuuttimien tuotevalikoima

Lechler paineilmasuuttimet ovat saatavilla kahten perusversiona: viuhkasuuttimet ja pistesuihkukusuuttimet – riippuen halutaanko viuhkamainen vai pyöreä, keskitetty ilmasuihku.Ilmasuuttimet