Täyskartiosuuttimet

On olemassa kahta tyyppiä täyskartiossuuttimia: aksiaaliisa ja tangentiaalisia. Aksiaaliset täyskartiosuuttimet antavat tasaisen nestejaon ympyrän muotoiselle alueelle. Tangentiaaliset täyskartiosuuttimet toimivat ilman kierreosaa ja ovat sen takia eryisen tukkeutumisvapaita.

Toiminnalinen video täyskartiosuuttimista

Täyskartiosuuttimet | Yleiskatsaus (pdf, 973.59 KB)
Lechler Full Cone Nozzles

Suutinsarjat

Lechler Axial-Vollkegeldüse

Aksiaaliset täyskartiosuuttimet

Lechler täyskartiosuuttimilla on poikkeuksellisen tasainen nestejako koko vaikutusalueelle. Nestejaon korkea tarkkuus saavutetaan suuntaamalla nestten sisääntulo suuttimen kierrekammion keskelle. Optimoitu x-mallinen kierresisäosa takaa korkean käyttöturvallisuuden laajojen vapiden poikkipintojen ansiosta.

Aksiaaliset täyskartiosuuttimet
Exzenter-Hohlkegeldüse

Tangentiaaliset täyskartiosuuttimet

Tangentiaaliset täyskartiossuttimet ovat, esimerkiksi, erityisen sopivia suoljetun piirin nesteiden ruiskuttamiseen, jossa on suuri määrä kiinteää ainesta, tai palonsammutussovelluksiin. Ruiskutettava neste syötetään tangentiaalisesti kierrekammioon, jossa se laitetaan pyörivään liikkeeseen. Tangentiaaliset täyskartiosuuttimet ovat ilman kierresisäosia. Täten, ne eivät tukkeudu helposti. Täyskartiosuihku saadaan erityisesti asennettujen urien avulla, kaiverrettuna suuttimen pohjaan, jotka aiheuttavat riittävän osan pyörivästä nestevirrasta suuntautumaan kierrekammion keskustaa kohti. Näin ollen, erittäin yhtenäinen aluenestejako saavutetaan.

Tangentiaaliset täyskartiosuuttimet
Lechler Bündeldüsen

Klusteripääsuuttimet

Klusteripääsuuttimet tarjoavat hyvin laajan alan ruiskutettavaa nestettä käyttämällä useita pientä pisaraa tekeviä yksittäisiä suuttimia. Kun pienipisarainen sumumainen täyskartiosuihku kohtuullisen suurilla virtausmäärillä on tarpeen, esim. kaasun muutosprosesseissa, höyryjäähdytyksessä tai pölyntorjunnassa, Lechler klusterisuuttimilla on merkittäviä etuja: toistensa päälle menvät onttokartiot muodostavat pienipisaraisen täyskartiosuihkun suuremmalla pisaroiden peittoalueella. Näitä erittäin pieniä pisaroita ei voi saada yksiaukkoisilla suuttimilla samalla virtausnopeudella. Rusikutettavan nesteen kasvanut pisaroiden peittoalue tarjoaa suuren tehokkuuden kaasunkäsittelyssä ja jäähdytysapplikaatioissa.

Klusterisuuttimet
Lechler Pralltellerdüse

Deflektori-levy suuttimet

Lechler deflektori-levy suuttimet eivät tukkeudu helposti, koska niissä ei ole kierresisäosia. Suutin on VDS-hyväksytty ja sitä voidaan käyttää palontorjuntaan ja leveäalaiseen levitykseen.

Sprinklerisuuttimet