Spillback suutinlansetit
Spillback-suutin, Toiminnallinen piirustusSpillback suutinlansetit
Spillback-suutin RS II-3
Spillback-suutin RS6
Spillback-suutin RS12

Spillback suutinlansetit

Mahdollisimman pieniä pisaroita ilman paineilmaa

Uuden sukupolven RS II-3 suuttimilla, pisarakoko D32 35 bar:issa,g voidaan alentaa 85-130 µm yli täyden sarjan käyttöpisteiden. Useat case-tutkimukset kaasunjäähdytystorneista ovat näyttäneet, että vaadittu evaporaatio etäisyys voidaan alentaa 50% verrattuna perinteisiin spillback suuttimiin.

Tekniset tiedot (pdf, 2 MB)
Yhteys
Lechler Oy
Fon +358 207 856 880
Fax not in use
info(at)lechler.fi

Ominaisuudet

Suihkukulma
Suihkukulma90° onttokartiona
Korkea kääntymissuhde
Korkea kääntymissuhde10:1 (aina 12:1 saakka)
Matalat käyttökustannukset
Matalat käyttökustannuksetei tarvita paineilmaa
Tasainen ja pienipisarainen ruiskutus
Tasainen ja pienipisarainen ruiskutuskoko hallinta-alueelle
Tyypillinen painealue
Tyypillinen painealue35 bar, g syöttölinjassa suuttimella

Spillback suuttimet ovat yksitoimisia suuttimia, jotka atomisoivat nesteen onttokartioksi. Verrattuna tavallisiiin nestesuuttimiin, vesi syötetään suuttimeen tasaisella syöttöpaineella (esim. 35 bar), itsänäisesti suihkun virtausnopeudesta.

Ruiskutetun nesteen määrä säädetään kontrolliventtiilin kautta paluuvirtauslinjasssa, josta osa virtauksesta otetaan sisääntulovirtauksesta ja palautetaan säiliöön. Maksimaalinen atomisoitu virtausnopeus saavutetaan ohjausventtiili suljettuna. Tasainen ja pienipisarainen nesteen atomisaation saavutetaan koko kontrollialueen matkalla.

Käyttö

  • „„Kaasunjäähdytys keskikokoisissa ja suurissa kaasunjäähdytystorneissa
  • Kaasunjäähdytys klinnkerijäähdyttimessä

Application areas

Haihduttava ja kloori-ohitus jäähdytin

Kaasunjäähdytys haihduttimissa

Klinkkerijäähdytin

Gas cooling in clinker cooler

Dry desulphurization

DeSOx in circulating dry scrubber (CDS)

Spillback suutinlansettien toiminta

Suutinlansettimme ovat räätälöityjä asiakaskohtaisesti, ja ne valmistetaan projektikohtaisesti ottaen huomioon paikalliset ja prosessiin liityvät olosuhteet. Tämä takaa sen, että suihku on optimaalisesti sijoitettu ja kohdistettu sakukaasukanavasssa.

Suuttimet itsessään vaativat vain vähän huoltoa ja voidaan nopeasti puhdistaa tai vaihtaa pienllä vaivalla.

Lechler suutinlansetit ovat saatavilla monilla lisävarusteilla, sisältäen muttei rajoittuen:

  • „Suojaputki kasvattamaan käytöikää korkeiden lämpötilojen, korkeiden pölykuormien ja aggrressiivisien kaasujen kohdalla
  • Laajennusliitin tai täyttölaatikko laajennuskompensaatiota varten korkeissa lämpötiloissa
  • Kiilalaippa, standardilaippa ja erikoislaippa
  • „Siirtolaite muuttamaan insertiopituutta
  • Esikasatut lisäosasarjat prosessiaine liitännöille
  • Lisää erikoiskustomointia sisältäen kulumisen suojan, eristämisen, vesijäähdytyksen ja päällystämisen

Ylivuotosuuttimen toiminta ja ominaisuudet (englanti)

Asennus RS II-3 paluuvirtaussuutin (englanninkielinen)

Demontage RS II-3 Rücklaufdüse (englisch)