EU:n nitraattidirektiivi - haasteet peltokasvien optimaaliseen lannoitukseen

Hyvä alku sadolle edellyttää lannoitusta kasvukauden tarpeiden mukaan. Lannoitteen jakautuminen pellolle tulee olla täsmällistä, tasaista ja tarkkaa pellon reunaan saakka. Näin ollen se on täytettävä myös suurilla työleveyksillä ja epäsuotuisissa tuuliolosuhteissa. Puomiruiskuilla varustettu nestemäinen lannoitus on sopivin tapa tasaiseen levitykseen pellon reunalla ja siihen saakka. Eri jäsenvaltioissa on asetettu uusia vaatimuksia veden laadun parantamiseksi.

EU Nitrate Directive – challenges towards an optimized fertilization of arable cropsPicture: Extreme coarse-droplet application of UAN with FD nozzles – gentle to plants and minimal risk of crop scroch.

Saksassa ei esimerkiksi enää voida levittää N- tai P-aineita jäätyneelle maaperälle. Puskurivyöhykkeet vesistöihin kasvavat 1: stä 15 metriin kaltevuusasteesta riippuen. Jaetut sovellukset max. Jos kaltevuus on yli 10%, vaaditaan 80 kg N/ha.

Suurempien puskurivyöhykkeiden käyttöönoton myötä vesistöihin tasainen nestemäisten lannoitteiden levitys pellon rajalle asti on yhä tärkeämpää. Jopa lannoitteen suora laskeutuminen naapurialueille, erityisesti suojelun arvoisille luontotyypeille, on sallittu. Tasainen levitys nestemäisten lannoitesuuttimien tai letkutippojen kanssa, kunnes pellon reuna estää ulomman 10 metrin annostelun. Lannoitteenlevittimien avulla usein havaitut "nälkäraidat" johtavat satotappioihin.

EU: n nitraattidirektiivin myötä, joka on erottamaton osa vesipolitiikan puitedirektiiviä, ravinteiden tehokkuuden merkitys kasvaa lannoitteiden rajoittamisen vuoksi. Nestemäisen lannoituksen edut kasveille ovat tarvepohjainen levitys joko N-stabiloitujen nestemäisten lannoitteiden muodossa tai pieninä annoksina. Välitön saatavuus kuivissa olosuhteissa on yksi tärkeimmistä ominaisuuksista.

Lechler tarjoaa sopivan levitystekniikan nestemäiselle lannoitukselle - varhaisesta myöhään kasvukauden aikana ja eri peltokasveille.

FD nestelannoitussuuttimet ovat ihanteellinen levitystekniikka ensimmäisen ja toisen lannoitteen levitykselle. Olennainen kriteeri on niiden erittäin tasainen jakautuminen sivusuunnassa, verrattavissa litteään ruiskutussuuttimeen. Tämä estää raitojen muodostumisen. Viljelykasvien tarpeisiin sovitetut lannoitesovellukset ovat mahdollisia suuttimien koon 02-20 kautta. Patentoitu esisumutusperiaate johtaa äärimmäiseen karkeaseen pisaroiden sumutukseen, joka aiheuttaa erittäin pienen ruiskutusvaikutuksen kasvien lehtiin ja siten minimaalisen palamisriskin. Käyttämällä asianmukaista ruiskutustekniikkaa korkea pinta -ala on suuri taloudellinen etu. Lannoitteenlevittimiin verrattuna käyttö tuulisissa olosuhteissa tarjoaa tarvittavan joustavuuden varsinkin suuria ruiskutuspuomia käytettäessä.

Contact

Lechler Oy, FinnlandPuhelin +358 207 856 880info(at)lechler.fi