Puhdas asia: Lechler -tekniikat ilmansaasteiden hallintaan

Maailmanlaajuisesti tiukemmat lakisääteiset ympäristösäännökset edellyttävät laitosten käyttäjiä ja valmistajia vähentämään rajusti ympäristöön joutuvia päästöjä. Samaan aikaan teollisuudelle tyypillinen kilpailupaine kasvaa. Tässä ilmansaasteiden hallintatekniikat voivat vaikuttaa ratkaisevasti päästöjen ja kustannusten vähentämiseen.

Saubere Luft mit Lechler Technologien zur Luftreinhaltung (Air Pollution Control Technologies)

Laitosoperaattorit ja -valmistajat ovat vuosikymmenien ajan keskittyneet tuotantomäärien nostamiseen samalla vähentäen energiankulutusta. Tämä prosessi tehokkuuden lisäämiseksi ja kustannusten säästämiseksi jatkuu tulevaisuudessa. Lisäksi ympäristönsuojelua koskevien yhä tiukempien viranomaismääräysten vaatimukset on myös täytettävä. Tiukemmat päästövaatimukset luovat siten jatkuvaa painetta investoida ja innovoida. Siksi ilmansaasteiden hallintatekniikoilla on tärkeä rooli sementti-, jätteenpoltto- ja voimalaiteollisuudessa - kuten monilla muillakin aloilla

Eri teollisuudenalojen tuotanto- ja polttoprosessit ovat tärkeitä ilmansaastepäästöjen lähteitä. Neljä tärkeintä epäpuhtausluokkaa ovat

  • Mercury (Hg),
  • Dust,
  • Sulphur dioxide (SOx) ja
  • Nitrogen oxides (NOx).

Kaasujäähdytyksen ja -käsittelyn eri sovellukset tukevat näiden epäpuhtauksien vähentämistä.

Pollutant reduction applications

Rikinpoisto (DeSOx)

Rikinpoisto (DeSOx)

Professional separation of environmentally harmful sulphur oxides.

Typenpoisto (DeNOx)

Typenpoisto (DeNOx)

Ympäristöä kuormittavan typpioksidin ammattimainen poisto.

Kaasunjäähdytys

Kaasunjäähdytys

Efficient and systematic cooling.

Contact

Lechler Oy, FinnlandPuhelin +358 207 856 880info(at)lechler.fi