Puhdistustekniikan perusteet

Sinnerin ympyrä

Sinnerin ympyrä havainnollistaa onnistuneen puhdistuksen neljän päätekijän vuorovaikutusta:

  • „Kemia (Puhdistusaineen valinta ja koostumus)
  • „„Mekanniikka (Lian irrottaminen paineen tai kitkan avulla)
  • „„Lämpötila (jossa puhdistaminen tapahtuu)
  • „„Aika (Puhdistusprosessin kokonaiskesto)
Sinnerscher KreisLINKS: Sinnerscher Kreis mit gleichmäßigen Anteilen der Faktoren Temperatur, Zeit, Chemie und Mechanik. RECHTS: Lechler Düsen und Rotationsreiniger besitzen eine hohe mechanische Reinigungswirkung. Dadurch werden der Anteil der weiteren Faktoren sowie die daraus resultierenden Kosten reduziert.

Yksittäisten tekijöiden osuus pesukokonaisuuteen voi vaihdella, niin kauan kuin yhteissumma on 100 %. Tästä on tuloksena huomattavaa säästöpotentiaalia.

Intensivoimalla mekaanista puhdistusta voidaan vähentää pesuaineiden käyttöä tai pesun kestoa. Mekaniikalle tulee tällöin isompi osa Sinnerin ympyrässä, samalla kun toiset tekijät pienenevät.

Kustannussäästöjä tehokkaamman puhdistusprosessin avulla

Juuri tässä tulevat kuvaan Lechler suuttimet ja pyörivät pesurit, jotka on kehitetty erityisesti korkeaa mekaanista pesuvaikutusta varten. Niiden korkeampi tehokkuus auttaa alentamaan juoksevia kuluja energian, pesuaineen ja pesuajan keston osalta pysyvästi. Kertainvestointi parempaan suutintekniikkaan maksaa itsensä takaisin lyhyen ajan kuluessa.

Tärkeää tietoa pesuprosessin optimoimiseksi

Funktionsprinzipien

Suunnittelutyypit ja toimintaperiaatteet

Staattinen, vapaasti pyörivä, kontrolloitu pyörintä tai vaihteisto-ohjattu?

Suunnittelu- ja käyttöperiaatteet

Puhdistusteholuokat

Viisi puhdistusteholuokkaa yksinkertaiseen suutinvalintaan

Puhdistusteholuokat
Lechler Reinigungsdüsenprogramm

Lechler pesusuutinohjelma

Innovatiivinen käyttökonsepti, moderni suuttimen rakenne, paljon suuttimen kokoja/materiaaleja

Säiliön- ja laitteiden pesu

Kontakt

Nämä aiheet voivat olla myös kiinnostuksenne kohteena