Suutinlansetit ja -järjestelmät denitrifikaatioon

Pohjautuen kattavaan kokemukseemme,autamme teitä saavuttamaan määritety raja-arvot..

DeNOx sovelluksissa, paineilmatoimisia suuttimia käytetään yleensä. niissä reagentti atomisoidaan paineilmalla. Paineilmatoimisten suuttimien etu on verrattuna nestetoimisiin suuttimiin pisarakoon hallittavuudessa ja yleisesti suuren virtausmäärän ohjausalueen toteuttamisessa. Vaihtelevien paikallisten olosuhteiden takia ja aineiden erilaisten reagointiominaisuuksien takia, täytyy olla mahdollista hallita pisarakokoa ja siten penetraation syvyyttä. Ratkaisuvalikoimamme sisältää useita DeNOx järjestelmiä eri raja-arvoille. Autamme teitä mielellämme löytämään yksilöllisen ratkaisun, joka sopii täydellisesti tänään ja vastaa myös huomisen haasteisiin vaatimusten kasvaessa.

Lechler Düsenlanzen und Systeme für die Entstickung

Yleiskatsaus

Laval-Düse (für DeNOx-Anwendungen)

Laval suutinlansetit

Erikois paineilmatoimiset suuttimet DeNOx sovelluksiin. DeNOx sovelluksissa SNCR prosesseiss, käytetään tavallisesti pieniä Laval suuttimia. Näille suuttimille on luonteenomaista korkea ulostulonopeus, mahdollistaen optimaalisen pisarajakauman hallinnan, ja jonka avulla reaktorissa saavutetaan suuri läpäisysyvyys.

Laval suutinlansetit
Laval-Flachstrahldüse (für DeNOx-Anwendungen)

Laval flat fan nozzle lances

Erikois paineilmatoimiset suuttimet DeNOx sovelluksiin. Lechler laval viuhkasuutin on erikkoissuutin, joka on suunniteltu vastaamaan erityisvaatimuksiin SCR ja SNCR prosesseissa. Ilma/neste seos poistuu kolmen suihkutusreiän kautta ja luo leveän ja litteän suihkun vieläkin paremmalla pinnan kattavuudella.

Laval viuhkasuutin lansetit
1AW-Düsen

1AW suutinlansetit

Paineilmatoimiset suuttimet pienimmällä pisarakokoalueella.Tämä paineilamtoimisen suutin mahdollistaa pienimmän pisarakokojakauman ja lyhyimmän haihtumisetäisyyden samalla kun myös mahdollistaen erittäin hyvän virtasnopeuden kontrolloinnin. Erityisesti näille suuttimille suunnitellut klusteripäät monikertaistavat virtausnopeudet ja sovittavat suihkukuvion ruiskutuspisteen vaatimuksiin.

1AW suutinlansetit
MasterNOx suutinlansetit

MasterNOx suutinlansetit

Paineilmatoimiset suuttimet pienellä ulkohalkaisijalla. Suuttimet erityisesti kehitetty olemassa olevien voimalaitosten jälkiasennuksiin erottuvat pienen ulkohalkaisijan avulla.

MasterNOx suutinlansetit
KSD0 suutin

KSD suutinlansetit

Urealiuoksen tarkka atomisointi. Nämä paineilmahajoitteisetsuuttimet toimivat ulkoisen sekoituksen periaatteella ja siksi niillä on taipumus vähentää kiteytymistä, kun ureaa ruiskutetaan.

KSD suutinlansetit
VarioJet suutinlansetit

VarioJet suutinlansetit

Paineilmahajoitteisetsuuttimet, joissa on suuri aukkokulma nesteen tasaiseen jakautumiseen. VarioJet-suuttimet sopivat ihanteellisesti käytettäväksi DeNOx-tekniikassa. Niille on ominaista alhainen ilmankulutus.

VarioJet Suutinlansetit
Denitrifikaatio järjestelmä VarioClean – NOx

Denitrifikaatio järjestelmä VarioClean – NOx

Voimakas aloitusjärjestelmä denitrifikaatiota varten. Lechler VarioClean – NOx on perustason järjestelmä SNCR prosesseille. Standardiyksiköt kiinteillä komponenteilla mahdollistavat huokean hinnoittelun, samalla kun säilytetään Lechlerin kuuluisa korkea laatutaso.

VarioClean – NOx
VarioClean® – NOx

Typenpoistojärjestelmä VarioClean – heSNCR

Denitrifikaatio ratkaisu, joka kasvaa kanssanne . Lechler on yhdistänyt voimansa STEAGin kanssa kehittääkseen SNCR konseptin, joka luotettavasti varmistaa yhteensopivuuden voimassa olevien raja-arvojen kanssa. Lakitilanteeen vaatimuksista riippuen, modulaarijärjestelmä VarioClean – heSNCR voidaan joustavasti päivittää.

VarioClean – heSNCR