VarioClean® – NOx (heSNCR) Eindüssystem
Regelstrecke einer heSNCR

VarioClean – NOx (heSNCR) ruiskutusjärjestelmä

Denitrifikaatio ratkaisu, jota voi päivittää tarpeen mukaan.

On odotettavissa, että raja-arvot NOx päästöille ja ammoniakkivuodoille (NH3 slip) tulevat laskemaan lisää tulevina vuosina. Jotta kannattava sementin tuotanto on edelleen mahdollista, prosesseja täytyy tarkkailla ja optimoida älykkäillä ohjausstrategioilla. Tähän tarkoitukseen, Lechler on yhdistänyt voimansa STEAG:in kanssa kehittääkseen SNCR konseptin, joka luotettavasti varmistaa vaatimustenmukaisuuden voimassa olevien raja-arvojen kanssa: VarioClean - NOx.

Tekniset tiedot (pdf, 3 MB)
Yhteys
Lechler Oy
Fon +358 207 856 880
Fax not in use
info(at)lechler.fi
Datenerfassungsblatt für die Auslegung eines Entstickungssystems

Kolme askelta kaikkiin tarpeisiin
Riippuen (siitä mitä vaaditaan) lakisääteisesti, modulaarinen järjestelmä VarioClean - NOx voidaan joustavasti päivittää kolemn konfiguraation-tason osalta. Perus, Tehokas ja Erittäin tehokas SNCR. Perus runko  ja perusmoduulit ovat identtisiä kaikille konfiguraatioille. Ero piilee lansettien määrässä ja ruiskutustasoissa, kuin myös ohjelmisto ja sensoripaketeissa kaikkien tarvittavien tekijöiden valvontaan.

Basic SNCR (vihreä taso)
Savukaasun denitrifikaation kontrollointi perustuu NOx mittaukseen savukaasussa. Sekä  nestemäistä ammoniakki ja ureaa voidaan käyttää reagenttina denitrifikaatiossa. Kaikkia olemassa olevia lansetteja ohjataan perinteisellä ohjauksella  – riippuen NOx keskityttymän määrästä. Basic SNCR käytetään ensisijaisesti kun verrattain suuria NOx raja-arvoja täytyy noudattaa tai kun ei ole ollenkaan raja-arvoja NH3 päästöille ja lämpötilaolosuhteet ovat hyvin vakaat. Venttiiliskidiyksikön pohjarunko ja asennetut liittimet on suunniteltu myöhempää päivitystä varten. Lisää lansetteja voidaan integroida käyttäen lisä jakokappaleita. Kun yksilöllisesti kontrolloituja lansetteja voidaan käyttää alusta lähtien, Basic SNCR järjestelmä voidaan laajentaa molempiin seuraaviin konfiguraatioihin ilman ongelmia.

Efficiency SNCR (vihreä + keltainen taso)
Korkeampien vaatimusten tapuksessa nodatettavien raja-arvojen suhteen ja vähemmän vakaat lkämpötilaolosuhteet, "efficiency SNCR" (eSNCR) suuremmalla lansettien määrällä on ideaali. Lansetit asennetaan ainakin kahteen tasoon ja jokainen lansetti varustetaan yksilöllisesti reagentilla. Lisäksi, ohjelmistopohjainen "alykäs kontrolli" on liitetty PCS:llä rajapinnan kautta ja varustettuna virtaprosessisignaaleilla. Tämä mahdollistaa NOx keskittymän raakakaasussa arvioimisen ja täten mahdollistaa tarkemman ja taloudellisemman reagentin annostelun.

High Efficiency SNCR (vihreä + keltainen + punainen taso)
"High efficiency SNCR" (heSNCR) vastaa korkeimpiin NOx vähennysvaatimuksiin, samalla kun se pitää reagentin kulutuksen minimissä. Sillä on lisälansetteja, jotka ovat yleensä asennettu ainakin kolmelle eri tasolle. Valvonta on laajennettu sisältämään online CFD simulaatio lämpötila ja virtaus olosuhteista ruiskutusalueella. Yhdessä arvioidun NOx määrn kanssa raakakaasussa ja NOx keskittymä mitoitettu puhtaassa kaasusssa savuhormissa, sitten jokaisen lansetin suihkun käyttäytyminen voidaan yksilöllisesti ohjata reagentin optimaaliseksi käyttämiseksi.

Edut

  • Systeemien kasvattaminen lakisääteisten vaatimusten kasvaessa
  • Ei tarpeettomia investointeja
  • Modulaarinen rakenne kolmessa päivitettävässä konfiguraatiotasolla
  • Optimaalinen reagentin käyttö, joka johtaa käyttökustannusten alentamiseen
  • Korkea NOx-vähennys (sopivat ratkaisut eri vaikeusasteen ratkaisuihin)
  • Matalat NH3 päästöt (sovitetut ratkaisut NH3 päästön vähentämiseen)

Application areas

SNCR prosessi

Denitrification DeNOx SNCR

Sementtiteollisuus

Sementtiteollisuus

Professional reports

Hocheffiziente SNCR-Systeme
Hocheffiziente SNCR-SystemeGlobal Cement MagazineDr. Ullrich SpeerLue nyt (pdf, 1 MB)