Energiansäästöpotentiaalin toteuttaminen tehokkaalla suutintekniikalla

Korkeiden energiahintojen aikana yrityksillä on kasvavia paineita vaikuttaa energiakustannusten rajuun nousuun. Nopeasti toteutettavissa olevilla energiansäästötoimenpiteillä on kysyntää. Yrityksissä tehtaat ja prosessit tarjoavat erilaisia energiatehokkuusmahdollisuuksia. Juuri tässä Lechler-suuttimet voivat auttaa.

Energiansäästöpotentiaalin toteuttaminen tehokkaalla suutintekniikalla

Olipa kyseessä yleinen teollisuus, metalliteollisuus, voimalaitokset tai maatalous – Lechler tarjoaa suutinteknologiaa lukuisille teollisuudenaloille, prosesseille ja sovelluksille, jotka on suunniteltu taloudellisempaan, tehokkaampaan energiankäyttöön ja samalla suojelemaan ympäristöä ja ilmastoa.

45 000 suutintyypin valikoimallaan on Lechlerillä kattavat vaihtoehdot asiakkaidensa prosessien ja sovellusten optimointiin ja siten energiatehokkuuspotentiaalin toteuttamiseen. Tätä varten on tärkeää tietää, kuinka paljon energiaa käytetään mihinkin tarkoituksiin. Lechler analysoi prosessinne ja sovelluksenne sekä neuvoo teitä laitoksenne ja ympäristönne olosuhteet huomioon ottaen, jotta voimme yhdessä kehittää kysyntälähtöisen, energiatehokkaan ratkaisun sovellukseenne.

Energiansäästöpotentiaali metalliteollisuudessa

Terästeollisuudessa, jossa energia on aina ollut kriittinen puheenaihe energiaintensiivisen tuotannon vuoksi, Lechlerin suuttimet ja suutinjärjestelmät voivat auttaa vähentämään energiakustannuksia esimerkiksi jatkuvavalun toisiojäähdytyksessä tai hilseenpoistossa.

SCALEMASTER ECO+

Energiakustannusten alentaminen hilseenpesuprosessissa

Lechler SCALEMASTER hilseenpesusuuttimet kuumavalssaamoissa takaavat paitsi parhaan pinnanlaadun myös alhaisen energiankulutuksen. Ennen kaikkea uusi SCALEMASTER ECO+ innovatiivisella sovelluskonseptillaan avaa lisävaihtoehtoja energiatehokkuuteen sekä kustannusten optimointiin ja auttaa vähentämään kasvihuonepäästöjä. Konfigurointi- ja analyysiohjelmalla MillConfig.Descale Lechler tukee teitä yksilöllisessä analyysissä ja optimoinnissa kaikkien valssaamossa toimivien hilseenpesuasemien valtavien säästömahdollisuuksien havaitsemiseksi ja hyödyntämiseksi. Hilseenpesuanalyyseissämme tutkimme systemaattisesti, kuinka suutin ja tukkikokoonpanot vaikuttavat energiatehokkuuteen ja pinnan laatuun. Tuotettu raportti tarjoaa selkeän perustan tehdä päätöksiä veden ja energian kulutuksen ja hiilidioksidipäästöjen vähentämisestä.

Slabcooler ECO

Energiakustannusten alentaminen jatkuvavalun toisiojäähdytyksessä

Lechler vastaa kasvavaan energiatehokkaan toisiojäähdytyksen kysyntään jatkuvavalussa Slabcooler ECO:lla. Tämä paineilmahajoitteinensuutin on energiaa säästävä suutin, joka ei pelkästään vaikuta merkittävästi pienemmällä paineilman kulutuksellaan, vaan myös säästää huomattavia CO2-päästöjä ja käyttökustannuksia paineilman tuottamisessa. Pienempi paineilman kulutus tarkoittaa pienempää energiankulutusta ja siten alempia käyttökustannuksia.

Metalliteollisuudessa energiansäästöpotentiaali riippuu pohjimmiltaan vertailuarvosta tai todellisesta tilanteesta sekä rajaolosuhteista, eikä sitä siksi voida mitata laajasti. Kokemus kuitenkin osoittaa, että Lechlerin suuttimilla ja järjestelmillä voidaan säästää jopa 20 %.

Energiansäästöpotentiaali yleisessä teollisuudessa

Atomisointitekniikkaa käytetään lähes kaikissa teollisuuslaitoksissa valmistusprosesseissa. Lechler varmistaa jo nyt, että tuotantosektorit tehostuvat räätälöityjen suutinratkaisujen ja teollisuuden ja prosessien syvällisen tuntemuksen avulla. Optimoidulla suutinvalinnalla voidaan kuitenkin saavuttaa lisää energia- ja kustannussäästöjä.

Säiliöiden ja laitteiden puhdistus

Säiliöiden ja laitteiden puhdistus

Elintarvike- ja panimoteollisuudessa, kemianteollisuudessa, lääke-/kosmetiikkateollisuudessa ja biotekniikassa on säästöpotentiaalia esimerkiksi astioiden ja säiliöiden puhdistuksessa, joka on tässä tuotantoon liittyvä pakko prosessin luotettavuuden varmistamiseksi. Tehokkaat puhdistusprosessit auttavat vähentämään kustannuksia ja vähentämään tällaisten puhdistussovellusten vaatimaa valtavaa vedenkulutusta. Lechlerin suuttimet ja pyörivät pesusuuttimet on erityisesti kehitetty tarjoamaan korkeaa mekaanista puhdistustehoa, jonka korkeampi hyötysuhde vähentää samalla kestävästi energian, puhdistusaineiden ja puhdistusajan käyttökustannuksia. Investointi parempaan suutinteknologiaan maksaa itsensä takaisin jo lyhyessä ajassa. Lechlerin pesusuuttimet tarjoaa innovatiiviset toimintaperiaatteet, huippuluokan suutinmuotoilun sekä laajan valikoiman kokoja ja materiaaleja.

Lisätietoja säiliönpesusuuttimista

Paineilmasovelluksia

Paineilmasovelluksia

Merkittäviä energiansäästömahdollisuuksia voidaan realisoida myös tuotantosektoreilla, joissa käytetään paineilmaa. Paineilman tuottamisen korkeat energiakustannukset tekevät siitä kallista. Lechlerin paineilmasuuttimilla voidaan säästää jopa 45 % paineilmasta avoimeen putkeen verrattuna. Tämä johtuu siitä, että Lechlerin paineilmasuuttimet on suunniteltu käyttämään vähemmän paineilmaa kuin perinteiset suuttimet - suorituskykyä heikentämättä. Jatkuvasti nousevien energiakustannusten ja paineilman käyttökohteiden laajenemisen vuoksi säästömahdollisuudet tulevat nopeasti ilmeisiksi.

Lisätietoja paineilmasuuttimista

Lechler VarioSpray

Suutinventtiilijärjestelmä minimaalisten nestemäärien vaihtelevaan atomisointiin

Tuotantoprosesseissa, joissa pienimmät nestemäärät on atomisoitava ilman aerosolia, voidaan saavuttaa lisää energiansäästöpotentiaalia luopumalla paineilmasta. Olipa kyseessä öljyn levityksestä, hihnan voitelusta tai taikinan kostutuksesta, naarmuuntumisenestoaineen levityksestä, päällystys tai irrotusaineen levityksestä – joustavilla, pulssinleveysmoduloiduilla suutinventtiilijärjestelmillä, kuten Lechlerin VarioSpray, hienoin atomisointi ja levitettävän nestemäärän ajoitus on mahdollista, ilman paineilman syöttöä. Samalla järjestelmän puhdistuskustannukset ja poistojärjestelmien käyttökustannukset pienenevät.

Lisätietoja VarioSpraysta

Energiansäästöpotentiaali ilmanlaadun valvontajärjestelmissä

Tehokkaiden kaasunkäsittelyjärjestelmiensä ansiosta Lechler tarjoaa täydellisen ratkaisun monenlaisiin sovelluksiin sementti-, teräs- ja voimalaitosteollisuudessa sekä jätteenpolttolaitoksissa.

Säästää paineilmaa

Kaasujäähdytyksen energiatehokkaat ratkaisut liittyvät ensisijaisesti paineilman säästämiseen tai sen kustannusvaltaiseen tuotantoon. Esimerkiksi Lechler VarioJet -suuttimet on kehitetty erityisesti haihdutusjäähdyttimien taloudellista käyttöä varten. Perinteisiin paineilmasuuttimiin verrattuna nämä suuttimet voivat säästää keskimäärin n. 20 % paineilmaa.

Vaihtoehtoisesti paineilmahajoitteisia suuttimia käyttävät järjestelmät voidaan myös korvata spillback järjestelmillä, jolloin korkea kustanteisen paineilman (tai kompressorin) tarve eliminoidaan kokonaan. Uudet RS II -sarjan spillback suuttimet ovat ennalta määrätty tähän tarkoitukseen. Spillback suuttimet toimivat paine periaatteella. Perinteisiin nestesuuttimiin verrattuna vesi syötetään suuttimeen tasaisella syöttöpaineella atomisoidusta virtauksesta riippumatta. Paluulinjassa oleva venttiili säätelee jatkuvasti ruiskutusmäärää. Tasainen, hieno atomisointi saavutetaan koko säätöalueella.

Säästä paineilmaa VarioJet- ja RS II suuttimillaSäästä paineilmaa VarioJet- ja RS II suuttimilla

Tehokkaammat ruiskutusjärjestelmät

Lisäksi kaasujäähdytysjärjestelmän optimaalinen ja taloudellinen toiminta voidaan varmistaa ohjaamalla paineilmahajoitteisia- ja spillback-järjestelmiä Lechler SmartControlilla. SmartControl-konseptilla ruiskutusjärjestelmä mukautetaan suuttimen toimintaan ja käyttöön ja näin pystytään ohjaamaan dynaamisia prosessiolosuhteita parhaalla mahdollisella tavalla.

Kaasujäähdytyksessä on lisäsäästöpotentiaalia pumpun energiankulutuksen suhteen. Perinteiset ruiskutusjärjestelmät käyttävät ohjausta pumpun ja alavirran ohjausventtiilin avulla. Lechler tarjoaa myös kaasujäähdytysjärjestelmiä, joissa on pumpun nopeudensäätö, jotta se saavuttaa tehokkaasti tarkan vaaditun toimintapisteen ilman, että ylimääräistä energiaa kulutetaan ohjausventtiilin kautta.

Minimi reagenssin kulutus

Tehokas typenpoisto SNCR:n avulla edellyttää prosessioptimoidun pisaraspektrin injektointia tarkasti reaktion optimilämpötila-alueelle. Injektio lämpötilaikkunan ylä- tai alapuolelle johtaa ylimääräiseen NOx-muodostukseen tai NH3-päästöjen lisääntymiseen ja siten tehokkuuden heikkenemiseen. Parametrit, kuten pisaran koko ja pisaran nopeus, ovat myös hyvin tärkeitä. Vain sopivalla suuttimella ja ohjauskonseptilla pisarat voivat tunkeutua riittävän syvälle savukaasuvirtaan varmistaakseen pelkistimen optimaalisen jakautumisen savukaasuvirrassa.

Lechler VarioClean – heSNCR -järjestelmä mukauttaa ruiskutuksen täysin automaattisesti vallitseviin käyttöolosuhteisiin, jotta määritettyjä raja-arvoja voidaan noudattaa turvallisesti ja pelkistimen kulutusta voidaan vähentää 30 % tai enemmän.

Ruiskutusjärjestelmä VarioClean – heSNCRRuiskutusjärjestelmä VarioClean – heSNCR

Energiansäästöpotentiaalia maataloudessa

Maataloustuotannossa energian säästäminen ja energian tehokkaampi käyttö on tärkeää, jotta voidaan yleisesti alentaa kustannuksia, välttää ilmaston saastumista ja sijoittautua tulevaisuuteen.

Yksi mahdollinen lähestymistapa on sähkönkulutus kasvihuoneiden jäähdyttämiseen kesällä. Koska ne kuumenevat voimakkaasti auringon säteilyn vaikutuksesta, lämpö on otettava pois kasvihuoneilmasta. Tämä saavutetaan usein tehoa kuluttavilla tuulettimilla alipainetuuletusta varten. Vaihtoehtona on haihdutusjäähdytys hienolla vesisumutuksella, joka kuluttaa vähemmän sähköä. Erittäin hienot vesipisarat, jotka muodostetaan korkeapainesuuttimilla, muodostavat kasvihuoneeseen sumun, joka jäähdyttää ilmaa vastaavasti. Lechler 2MN korkeapainesuuttimilla on adiabaattinen jäähdytys mahdollista kasvihuoneissa - sekä tallissa, mikä vähentää sähkökustannusten lisäksi myös puhaltimien aiheuttamaa melutasoa.

Tuulettimet kasvihuoneessa mahdollisena lähtökohtana energiansäästölleTuulettimet kasvihuoneessa mahdollisena lähtökohtana energiansäästölle
Lechler Oy, FinnlandPuhelin +358 207 856 880info(at)lechler.fi