Rengöring, kylning, sprayning m.m.

Den optimala dysan för varje applikation.

Rengöring, kylning, sprayning m.m.

Den optimala dysan för varje applikation.

Framgången finns i detaljerna

Ett brett utbud av applikationer inom en mängd olika områden - för oss är din applikation alltid i fokus. Våra dysor och dyssystem är utformade för att garantera optimal användning i enskilda scenarier. Detta kan innefatta snabba dysbyten, lång livslängd i extrema miljöer, mikrometer-exakt droppbildning eller stora volymflöden för maximal genomströmning. Våra effektiva lösningar erbjuder precision ner i minsta detalj.

triangle

Tankrengöring

Optimerad rengöring och sköljning av tankar och behållare. Den passande lösningen för alla behållar-/tankstorlekar.

Rengöring av tankar och utrustning
triangle

Betning

Avlägsnande av skal från stålytor.

Betning
triangle

Beläggning

Applicering av ett fast vidhäftande skikt av formlöst material.

Beläggning
triangle

Sprayning

Applicering av ett icke vidhäftande lager av formlöst material.

Sprayningsprocessen
triangle

Avsvavling (DeSOx)

Separation av miljöskadliga svaveloxider.

Avsvavling (DeSOx)
triangle

Denitrifiering (DeNOx)

Reducering av miljöfarliga kväveoxider.

Denitrifiering (DeNOx)
triangle

Glödskalsbrytning

Avlägsnande av glödskalsskikt från heta stålytor med högtrycksvattenstrålar.

Glödskalsbrytning
triangle

Gaskylning

Kylning av heta rökgaser i cementverk, avfallsförbränningsanläggningar och kraftverk.

Gaskylning
triangle

Rengöring

Avlägsnande av smuts.

Rengöring
triangle

Sekundärkylning vid stränggjutning

Optimerad kylning för utmärkta ytegenskaper vid stålproduktion.

Sekundärkylning vid stränggjutning
triangle

Droppavskiljning

Separation av droppar från strömmande gasformiga medier.

Droppavskiljare
triangle

Valskylning

Effektiv och jämn kylning av arbetsvalsarna.

Valskylning