Halvtorr avsvavling

Rening av sura skadliga gaser.

Den halvtorra avsvavlingsprocessen är lämplig för system med rökgas upp till 1 miljon Nm3/h. För att rena gaserna från SOx, men också från andra syrakomponenter som HCl och HF, injiceras en vattenhaltig absorbent (t.ex. kalkslurry) i sprayabsorbern. De sura skadliga gaserna reagerar med absorbenten och bildar salter, samtidigt som vattnet i suspensionen avdunstar och rökgasen svalnar innan den lämnar absorberaren.

Reaktionsprodukten separeras vanligtvis i ett tygfilter downstream, medan ett partiellt flöde kan cirkuleras för bättre utnyttjande. Genom gaskylning och ökad gasfuktighet påverkas också processen positivt. Den separata kontrollen av vatten och absorberande medel gör det möjligt att ställa in den optimala arbetspunkten genom att anpassa kylnings- och absorptionsförhållandet till rökgasens förorenande belastning.

Halvtorr avsvavling

Vår lösning

För injektion av kalkslurry rekommenderar vi våra pneumatiska dysor med stora tvärsnitt. Detta gör dem motståndskraftiga mot clogging. På grund av de mycket fina dropparna och det höga penetrationsdjupet kan processen drivas mer effektivt och därmed kan behovet på absorberande medel minskas avsevärt. Med rätt materialval kan slitaget minskas även med abrasiva vätskor och gör det möjligt att dessa kan användas vid höga temperaturer.

Tillsammans med insprutningssystemet erbjuder vi dig den bästa lösningen för era processkrav. Vårt online rengöringssystem möjliggör en pålitlig och kostnadseffektiv användning av injektionssystemet med hjälp av en cyklisk och automatiserad rengöring av dyslansarna. Dessa system passar också istället för roterande dysor.

Förslag på produkter

1SR Dyslansar

Pneumatiska dysor för halvtorr avsvavling

För optimal rökgas avsvavling

Lechler dysan 1SR har utvecklats speciellt för atomisering av kalkslurry eller suspension.

Läs mera Teknisk data (pdf, 3.32 MB)
Lechler Online rengöring (LOC®)

Lechler Online rengöring (LOC)

Ett bekvämt cleaning-in-place system för pneumatiska dyslansar

Tar bort skadande avlagringar och cloggings i dysorna, dyslansarna och rör. Detta gör ert system mer ekonomiskt.

Läs mera Teknisk data (pdf, 3.32 MB)

Professionella rapporter

Begränsning av multiutsläpp: Skrubber med cirkulerande fluidiserad bädd eller spray dry absorber?
Sprühtrockner − Sprühabsorber
Sprühtrockner − SprühabsorberBuch "Energie aus Abfall, Band 11", TK Verlag Karl Thomé-KozmienskyArmin MöckLäs nu (pdf, 3 MB)
Sprühtechnologie ist entscheidend hilfreich für ein Kraftwerk zur Erzielung optimaler Leistung
Sprühtechnologie ist entscheidend hilfreich für ein Kraftwerk zur Erzielung optimaler LeistungASME Power Conference 2009, Albuquerque (New Mexico), USARobert E. Van Durme, P.E.Läs nu (pdf, 450 KB)

Kontaktuppgifter

Lechler NordenTelefon +46 18167030info(at)lechler.se

Dessa applikationer kan också vara av intresse

Energiproduktion

Energiproduktion

Miljökrav/konkurrens medför tryck på att minska kostnader och utsläpp. Gasbehandlingssystem kan ge ett avgörande bidrag - förutsatt att man förstår de respektive processerna.Energiproduktion
Lechler Engineering

Lechler Engineering - Hjälper dig till processoptimering

Våra erfarna ingenjörsteam erbjuder Er kompetens - från teknisk design till driftsättning samt utbyte av reserv- och slitdelar.Engineering tjänster