Produkterna som producerar ren luft

Våra dysor tillverkas av ett mycket slitstarkt och korrosionsbeständigt kiselkarbid material för att möta extrema processtekniska krav. Dessa dysor har vi utvecklat under många år.

Lechler Miljöteknik

Så mycket kunskap om skapande och alstring av droppar ger naturligtvis ett bättre bidrag till deras separation. Av denna anledning utvecklade vi en produktlinje med Droppavskiljare.

Lechlers produkter för Miljöteknik omfattar dysor för rökgas avsvavling, dyslansar och droppavskiljare.

Lechler kan leverera kompletta gasbehandlingssystem inklusive dyslansar, pumpar, regleringsenheter och elektroniska styrenheter.

Lechler produkter för Processteknik

Dessa kan också intressera er