Exempel på applikationer inom marin industri

Antalet applikationer för dysor och droppavskiljare i modern sjöfart är nästan lika stort, som haven på vår jord. Rening av avgaser för att skydda miljön, tydlig sikt för besättning och passagerare, begränsning av bränder, rengöring och kylning av däcksbyggnader och däck - detta är bara några exempel på Lechlers produkter inom marin industri.

Brandskydd

Applikationer

– Lastluckor

– Livbåtar

– Sidorna på skeppet

– Ammunitionsrum

– Landningsdäck för helikopter


Brandskydd inom marin industri
CBRN åtgärder (kemisk, biologisk, radiologisk eller kärnvapen)

Applikationer

– Skydd för objekt

– Rengöring av ytor


NBC åtgärder inom marin industri
Skrubber/gaskylning

Applikationer

– Skrubber

– Injektion av urea

– Gas tank

– Avgasrör


Skrubber/gaskylning inom marin industri
Rengöring

Applikationer

– Fönster

– Grå/svartvatten tankar

– Ankarkätting

– Droppavskiljare

– Skrubber (intern rengöring)


Rengöring inom marin industri

Kontaktuppgifter

Lechler NordenTelefon +46 18167030info(at)lechler.se

Dessa applikationer kan också vara av intresse