Sprayningsprocessen

I motsats till beläggning är sprayning processen att applicera ett icke-klibbigt skikt av formlöst material. Tillämpningar som smörjning, befuktning, desinfektion eller bevattning är lika mycket en del av detta område som sköljning eller sterilisering. Lechler erbjuder passande dysor även för detta ändamål.

Applikationer:

  • Smörjning av verktyg
  • Sköjlning
  • Läckagetestning
  • Befuktning av plattor
  • Framkallning, etsning, strippning
  • Hand desinfektion
Sprayning

Applikationer

Desinfektion och hygien

Desinfektion och hygien

En antiseptisk procedur är väsentlig för produktion av livsmedel och dryck. Personal, maskiner, arbetsutrustning och lokaler måste desinficeras för att minimera smittämnen och bakterier. Hygienslussar är en komponent för att göra produktionen så bakteriefri som möjligt.

Desinfektion och hygien
Tappning och förpackning

Tappning och förpackning

Den optimala interaktionen mellan förpackad produkt och förpackning är avgörande för tappnings och förpacknings processen. Innan livsmedel förpackas krävs en bakteriefri process som sträcker sig ända till den slutliga konserveringsfasen.

Tappning och förpackning

Kontaktuppgifter

Lechler NordenTelefon +46 18167030info(at)lechler.se