App med konverterings program för industri

Räkneappen för olika beräkningsmetoder

Lechler Calculator App möjliggör en enkel och snabb konvertering av tryck, volym och flöden till olika enheter.

Ytterligare online dyskalkylerare

Konverterings program: Beräkna tryck, volym, flöde och tryck/flöde.