Marin industri

Lösningar för marin industri är speciellt utmanande. På öppet hav måste funktionalitet garanteras. Strikta utsläppsregler måste följas i hamnarna. Med vår decenniers erfarenhet kan vi ge support åt varv för att göra alla slags fartyg ännu säkrare och effektivare. De lösningar som erbjuds sträcker sig från rengörings- och brandskyddssystem till kylning av gastankar. Effektiva lösningar för avsvavling av rökgaser hjälper till att minska utsläppen av föroreningar. Kontakta oss gärna.

Marin industri

Lechler dysor och kundspecifika system

Lechler erbjuder ett brett utbud av applikationer för de höga kraven på dys- och droppavskiljarlösningar i maritima applikationer, vars individuella lösningar kan anpassas flexibelt till olika uppgifter. Lechler droppavskiljare och sprayteknik står för extraordinär tillförlitlighet och enkelt underhåll - särskilt på öppet hav.

civil sjöfart

Dyslösningar, dyssystem och droppseparatorer för civil sjöfart

För kommersiella fartyg, kryssningsfartyg och andra fartyg erbjuder Lechler lösningar inom brandskydd, gaskylning / gasbehandling och rengöring.

Dyslösningar och system för civil sjöfart
Militär sjöfart

Dyslösningar, dyssystem och droppseparatorer för militär sjöfart

För fartyg för marinen, har Lechler lösningar inom NBC-skydd, minskning av infraröd strålning, brandskydd och gaskylning.

Dysor och system för militär sjöfart

Exempel på applikationer

Lechlers dysor och droppavskiljare är skräddarsydda system för en mängd marina applikationer. Följande är exempel på olika applikationer, med lämplig dyslösning för var och en.

Dysor och system för marina applikationerFör sprinklers och kylning av tankar och system, är det extremt viktigt att spraya hela objektet med vatten från alla sidor eller att förse objektet med en jämn vätskefilm. Det minsta tvärsnittet för dysan bör vara ≥ 6 mm (DIN 14495). Skeddysor och fullkonsdysor används ofta.För sprinklers och kylning av tankar och system, är det extremt viktigt att spraya hela objektet med vatten från alla sidor eller att förse objektet med en jämn vätskefilm. Det minsta tvärsnittet för dysan bör vara ≥ 6 mm (DIN 14495). Skeddysor och fullkonsdysor används ofta.I gaskylning är en vätska tillsatt via dysor, där vätskan avdunstar helt under vissa omständigheter och därmed absorberar den termiska energin i gasen. Fullständig avdunstning kräver mycket små droppar, vilka kan åstadkommas med hjälp av hålkons- eller pneumatiskadysor.Lechlers droppavskiljare avlägsnar droppar från gasflödet för att förhindra dem att påverka mätinstrument längre fram i processen. Det går att få special fullkonsdysor för att rengöra droppavskiljarna.Avgaserna avsvavlas med hjälp av fullkonsdysor, som vätska saltvatten och/eller vatten blandat med natriumhydroxid. Dysor från serierna 403, 405 och 421 är bra för detta ändamål.
Dysor och system inom marina applikationerOptimal rengöring av behållare kräver målinriktad harmonisering med den anpassade applikationen. Lechler erbjuder ett brett sortiment för tankrengöring och rengöring av utrustning. Vi hjälper er att hitta rätt arrangemang.Tankrengöringsdysor med hög anslagsenergi kan användas för denna applikation. De växelstyrda punktstråledysorna rör sig enligt en definierad bana. Detta ger dem ett långt spann. I mindre behållare och system kan punktstrålarna avlägsna även hård smuts.Att uppnå en hög separationseffektivitet med selektiv katalytisk reaktion (SCR) är endast möjligt med hjälp av en katalysator. En sådan lösning kräver speciella försiktighetsåtgärder för att hålla effektiviteten hög och katalysator förlusterna låga. Reagensen tillsätts omedelbart före katalysatorn med hjälp av pneumatiska dyslansar, vid ett temperautr fönster som är lämpligt för reaktionen.
Lechler dysor och kundspecifika system för marin industri.

Exempel på applikationer inom marin industri och lämpliga produkter.


Exempel på applikationer inom marin industri

Applikationer

[Translate to Swedish:] Brandschutz in der Schiffbauindustrie

Brandskydd inom marin industri

[Translate to Swedish:] ABC-Maßnahmen in der Schiffbauindustrie

NBC åtgärder inom marin industri

[Translate to Swedish:] Gaskühlung/Gasbehandlung in der Schiffbauindustrie

Skrubber/gaskylning inom marin industri

[Translate to Swedish:] Reinigen in der Schiffbauindustrie

Rengöring inom marin industri

Kontakuppgifter

Lechler NordenTelefon +46 18167030info(at)lechler.se

Dessa applikationer kan också vara av intresse