Gaskylning

Nogrann kylning av rökgaser i cementfabriker, avfallsförbrännigsanläggningar och kraftverk skapar stabila förhållanden för säker och effektiv drift av komponenter downstream. Lechler erbjuder gaskylningssystem för olika applikationer, vilka kan anpassas individuellt till kundens krav. De bästa resultaten uppnås i gaskylningsprocesser endast när detaljerad kunskap om de processpecifika kraven finns tillgänglig för att hjälpa till att välja dysa.

Gaskylning

Applikationer inom gaskylning

Avdunstnings- och klor-bypass kylare

Avdunstnings- och klor-bypass kylare

Nogrann kylning och behandling av heta rökgaser skapar stabila utloppsförhållanden för säker och effektiv drift av komponenter downstream.

Avdunstnings och klor-bypass kylare
Downcomer kanal

Downcomer kanal

För-kylning för att skydda komponenter downstream och reducera mängden process gaser.

Downcomer kanal
Cylkon förvärmare

Cyklon förvärmare

Injektion för kompensering av temperaturtoppar eller ytterligare kylning före downcomer kanalen.

Cyklonförvärmare
Klinker kylare

Klinker kylare

Gaskylning i eller efter klinkerkylaren för att optimera, skydda och förbättra effektiviteten på komponenter downstream.

Klinkerkylare
Boll- och rullkvarnen

Boll- och rullkvarnen

I rullkvarnen injiceras vatten för att stabilisera malbädden och optimera malningsprocessen; i kvarnen sprayas vatten för att sänka temperaturen.

Boll- och rullkvarnen
Spray dryers

Spray dryers

Spray drying är en process för att få bort rest- och avloppsvatten och därmed följa reglerna för avloppsvattenfria anläggningar.

Spray dryers

Förslag på produkter

Düsenlanzen und Systeme für die Gaskühlung

Dyslansar och system för gaskylning

Effektiv kylning och gasbehandling

Lechler dyslansar och system för att generera det optimala droppstorleksområdet och fördela det så jämnt som möjligt i gasflödet.

Läs mera

Referenser

Republic Cement Services, Inc. | Teresa Plant, Philippinen
Republic Cement Services, Inc. | Teresa Plant, PhilippinenVarioCool System: Reduzierung des durchschnittlichen Emissionsniveaus um 7,5% durch neues Zweistoff-Eindüssystem (in englisch)Läs nu (pdf, 1 MB)

Dessa applikationer kan också vara av intresse

Simulering med CFD

Simulering med CFD

En process analys med stöd av CFD kan användas för att identifiera optimerings potentialerna. Ineffektiv drift, våta golv eller väggar och avlagringar hör till det förflutna.CFD simuleringar
Lechler Engineering

Lechler Engineering - Hjälper dig till processoptimering

Våra erfarna ingenjörsteam erbjuder Er kompetens - från teknisk design till driftsättning samt utbyte av reserv- och slitdelar.Engineering tjänster