Dyslansar och system för gaskylning

Vid kylning och behandling av gas är det viktigt att generera det optimala droppstorleksområdet och fördela det så jämnt som möjligt i gasflödet. Kravet på detta är att respektive processer förstås i detalj och gasbehandlingen anpassas till dem. Med vårt breda sortiment av dysor och gasbehandlingssystem erbjuder vi den optimala lösningen för alla applikationer. Vi kan erbjuda omfattande konsulttjänster, allt från processanalys till nyckelfärdiga lösningar.

Lechler Dyslansar och system för gaskylning

Översikt

VarioJet dyslansar

VarioJet dyslansar

Pneumatiska dysor med låg luftförbrukning trots stor utloppsvinkel. Dysans innovativa design ger en sprayprofil med stor utloppsvinkel. Detta kännetecknas av en jämn vätskefördelning samt ett fint droppspektrum med låg specifik luftförbrukning.

VarioJet Dyslansar
Laval Dyslansar

Laval Dyslansar

Pneumatiska dysor för ett brett droppstorleksspektrum för special applikationer. Dysans stora fria tvärsnitt tillåter också atomisering av viskösa vätskor eller vätskor med stora mängder partiklar.

Laval Dyslansar
Spillback dyslansar

Spillback dyslansar

Spillback dysorna ger atomisering utan tryckluft. Vätskan atomiseras som hålkon. En homogen atomisering uppnås över hela kontrollområdet.

Spillback Dyslansar
KSD dyslansar

KSD dyslansar

KSD-dysan fungerar enligt principen om extern blandning och har optimala nöddriftsegenskaper i händelse av fel på atomiseringsmediet.

KSD dyslansar
VarioCool<sup>®</sup> skids

VarioCool gaskylningssystem

VarioCool gaskylningssystem är kundanpassad för reglering av vattenflödet och atomiseringsluften.

VarioCool gaskylningssystem