Boll- och rullkvarnen

Uppvärmning under malningsprocessen kan försämra kvaliteten på det malda materialet. Genom sprayning av vatten i kvarnen försvinner överskotts värme och utloppstemperaturen hålls på önskad nivå. Endast om för höga temperaturer kan undvikas på ett tillförlitligt sätt kan den malda råvaran eller den malda cementen transporteras och lagras säkert och effektivt. I roller mill stabiliseras malbädden genom sprayning av vätska, vilket optimerar malningsprocessen.

Kvarnen och roller mill

Vår lösning

Vanligtvis rekommenderar vi system med vätskedysor eller med pneumatiska dysor, eventuellt utrustade med roterande vätsketillförsel för lansarna.

Förslag på produkter

Dyslansar och system för gaskylning

Dyslansar och system för gaskylning

Effektiv kylning och gasbehandling

Lechler dyslansar och system för att generera den optimala droppstorleken och för att sprida den homogent in i gasflödet.

Läs mera

Kontaktuppgifter

Lechler NordenTelefon +46 18167030info(at)lechler.se

Detta kan också vara intressant för er